КВАЛИФИКАЦИИ

Информация за квалификация на педагогическите специалисти  2024г

Тема на обучението: „Иновациите на изкуствения интелект: Образователна революция в СУ „Пейо Яворов“, гр. Сливен

Място на провеждане:  гр. Трявна , Хотел "Калина"

Период на провеждане: 23.03.2024 г. до 25.03.2024 г.

Наименование на обучителната организация: Креативност ЕООД - Пловдив

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 

Информация за квалификация на педагогическите специалисти  2023г

Тема на обучението: „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес”

Място на провеждане:  с. Черневци , Хотел Боженци

Период на провеждане: 29.04.2023 г. до 01.05.2023 г.

Наименование на обучителната организация:  Факултет и колеж - Сливен, ТУ –София

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 43

 

 

Информация за квалификация на педагогическите специалисти  2023г

Тема на обучението: „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес”

Място на провеждане:  с. Черневци , Хотел Боженци

Период на провеждане: 29.04.2023 г. до 01.05.2023 г.

Наименование на обучителната организация:  Факултет и колеж - Сливен, ТУ –София

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 43

 

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 43Информация за квалификация на педагогическите специалисти
Тема на обучението: „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес”
Място на провеждане: с. Черневци , Хотел Боженци
Период на провеждане: 29.04.2023 г. до 01.05.2023 г.
Наименование на обучителната организация: Факултет и колеж - Сливен, ТУ –
София
Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 43

Информация за квалификация на педагогическите специалисти  2022г

Тема на обучението:  „Приложение на компетентностен подход в образованието – педагогически акценти и методически насоки”

Място на провеждане: град Луковит, Хотел Дипломат плаза

Период на провеждане: 04.06.2022 г. до 04.06.2022 г.

Начален и краен час:  08:30 до 12:30 и 13:00 до 17:00 часа

Наименование на обучителната организация: СНЦ „Образование и технологии”  - град Бургас

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 38