КВАЛИФИКАЦИИ

Информация за квалификация на педагогическите специалисти  2022г

Тема на обучението:  „Приложение на компетентностен подход в образованието – педагогически акценти и методически насоки”

Място на провеждане: град Луковит, Хотел Дипломат плаза

Период на провеждане: 04.06.2022 г. до 04.06.2022 г.

Начален и краен час:  08:30 до 12:30 и 13:00 до 17:00 часа

Наименование на обучителната организация: СНЦ „Образование и технологии”  - град Бургас

Броя на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 38