ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС 

Български език и литература  - 27 май 2024 г.

 Математика - 28 май 2024 г.


 

  VІІ клас

 Български език и литература – 17 юни 2024 г.

Математика –  19 юни 2024 г.

 

 

Х клас

Български език и литература –10 юни 2023 г.

 Математика – 12 юни 2023 г.

Чужд език (по желание на ученика)

 Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода  юни(по желание на всеки ученик)