ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2021/2022 Г.

Български език и литература 

 Математика 


 

  VІІ клас

 Български език и литература – 14юни

Математика – 16юни

Чужд език (по желание на ученика) – 17юни

 

Х клас

Български език и литература –14 юни

 Математика – 16юни

Чужд език (по желание на ученика) – 17юни

 Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода  юни 2022г. (по желание на всеки ученик)