ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Оценяване на дигиталните компетентности – 11 – 15 юни 2018 г.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2017/2018 Г.


  1. Български език и литература – 10 май 2018 г.
  2. Математика – 14 май 2018 г.
  3. Човекът и обществото – 16 май 2018 г.,
  4. Човекът и природата – 17 май 2018 г.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Български език и литература – 21 май 2018 г.

Математика – 23 май 2018 г.