ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2020/2021 Г.

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

 Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа


 

  VІІ клас

 Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа 

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа 

Чужд език (по желание на ученика) – 15 юни 2021 г., начало 09,00 часа

 

Х клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа

 Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа 

Чужд език (по желание на ученика) – юни 2021 г., начало 08,00 часа

 Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода  юни 2021г. (по желание на всеки ученик)