ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2021/2022 Г.

Български език и литература  - 29 май 2023 г., 10 ч. 

 Математика - 30 май 2023 г., 10 ч.


 

  VІІ клас

 Български език и литература – 13 юни 2023 г.

Математика –  16 юни 2023 г.

Чужд език (по желание на ученика) –  14юни 2023 г.

 

Х клас

Български език и литература –13 юни 2023 г.,  от 11ч.

 Математика – 16 юни 2023 г., от 11ч.

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г. от 11ч.

 Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода  юни 2023. (по желание на всеки ученик)