ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Оценяване на дигиталните компетентности – 11 – 15 юни 2018 г.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2017/2018 Г.


 1. Български език и литература – 10 май 2018 г.
 2. Математика – 14 май 2018 г.
 3. Човекът и обществото – 16 май 2018 г.,
 4. Човекът и природата – 17 май 2018 г.

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Български език и литература – 21 май 2018 г.

Математика – 23 май 2018 г.

2016 - 2017 

 НВО – 4. клас

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ    

 • Български език и литература               10 май   2017г.
 • Математика                                         12 май   2017г.
 • Човекът и природата                           15 май   2017г.
 • Човекът и обществото                         16 май   2017г.

7. клас

Важно!ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ    

 • Български език и литература               19.05.2017
 • Математика                                         22.05.2017
 • Чужд език                                           29.05.2017