ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2019/2020 Г.

 


 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС ЗА УЧЕБНА 2019 / 2020 ГОДИНА

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII  клас.
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII клас.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на  Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на  Х клас

Оценяване на дигиталните компетентности –юни  2019 г./по график/