ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2018/2019 Г.

Човекът и обществото – 09 май 2019 г., начало 10,00 часа

 Човекът и природата – 10 май 2019 г., начало 10,00 часа

 Български език и литература – 14 май 2019 г., начало 10,00 часа 

 Математика – 16 май 2019 г., начало 10,00 часа


 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VII КЛАС ЗА УЧЕБНА 2018 / 2019 ГОДИНА

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Оценяване на дигиталните компетентности –10юни - 14 юни 2019 г./по график/