ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2021/2022 Г.

Български език и литература –

 Математика – 


 

  VІІ клас

 Български език и литература – 

Математика – 

Чужд език (по желание на ученика) – 

 

Х клас

Български език и литература –

 Математика –

Чужд език (по желание на ученика) – 

 Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода  юни 2021г. (по желание на всеки ученик)