Пейо Крачолов Яворов

 
ПЕЙО   ЯВОРОВ   е български поет и революционер, войвода на ВМОРО.
Издава Безсъници, книгата Подир сенките на облаците, пише драмите В полите на Витоша, Когато гръм удари  как ехото заглъхва и други.