Резултат с изображение за ръководствоРЪКОВОДСТВО

Даниела Николаева Павлова - директор                   

 

 

            Кети    Вълева   Павлова - заместник директор, учебната дейност
               Петя Иванова  Георгиева  - заместник директор, учебната дейност 
             Надя Живкова Нанева -заместник директор по АСД