ДЗИ 2022

      

 

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити 

МАТУРА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

  • Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература -18 май 2022г.
  • Втори ДЗИ  -20 май 2022г.
  • Матурите по желание ще бъдат между 26 май и 3 юни 2022 г.