ДЗИ 2021

      

 

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити 

МАТУРА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

  • Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература -19 май 2021г.
  • Втори ДЗИ  -21 май 2021г.