ДЗИ 2024

      

 

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити 

МАТУРА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

  • Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература - 17май 2024 г.
  • Изпитът по втори предмет по избор, както и този по теория за придобиване на професионална квалификация – на 20 май 2024 г.