ДЗИ 2019

      

 

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити 

МАТУРА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2018/2019г.

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

 • Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистрирането им в софтуерния продукт – от 05 март до 18 март 2019 г.
 • Допускане до държавни зрелостни изпити  –  до 17 май 2019 г.
 • Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища и зали  – до 17 май 2019 г.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 17 май 2019 г.
 • Оценяване на изпитните работи от ДЗИ – от 25 май до 08 юни 2018 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ – до 13 юни 2019 г.
 • Връчване на дипломите за завършено средно образование за випуск 2019 г. –  до 21 юни 2019 г.

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Датите за нея ще се уточнят допълнително.