ДЗИ  2024

      

 

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити 

МАТУРА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

  • Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература - 17май 2024 г.
  • Държавен изпит  за придобиване на професионална квалификация -ТЕОРИЯ - на 20 май 2024 г. 
  • Държавен изпит   за придобиване на професионална квалификация - ПРАКТИКА - на 21 и 22 май 2024 г.

             Начало -8:30часа.

  •