ДЗИ 2023

      

 

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити 

МАТУРА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

  • Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература - 19 май 2023 г.
  • Изпитът по втори предмет по избор, както и този по теория за придобиване на професионална квалификация – на 23 май 2023 г.