ИНФОРМАЦИЯ
 
 
2020
  •  БЮДЖЕТ 2020  за делегирани от държавата и местни дейности с ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  ОТ ОБЩИНАТА
 
2019

2018

2017