АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Ива Великова   - главен  счетоводител

 

 
                       
                    
   Биляна Илиева  - завеждащ, адм. служба(ЗАС)


                                        Стефка Черногорова -технически изпълнител -домакин