ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.35 1 Български език и литература Музика Български език и литература Английски език
8.45 - 9.20 2 Български език и литература Математика Български език и литература Математика
9.40 - 10.15 3 Математика Български език и литература Математика Български език и литература
10.25 - 11.00 4 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Музика Български език и литература
11.05 - 11.40 5 Музика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика
             
вторник 8.00 - 8.35 1 Български език и литература Английски език Английски език Български език и литература
8.45 - 9.20 2 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература
9.40 - 10.15 3 Математика Български език и литература Математика Математика
10.25 - 11.00 4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
11.05 - 11.40 5 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
             
сряда 8.00 - 8.35 1 Английски език Музика Математика Математика
8.45 - 9.20 2 Математика Математика Хореография ИУЧ Български език и литература
9.40 - 10.15 3 Хореография ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.25 - 11.00 4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Хореография ИУЧ
11.05 - 11.40 5 Музика Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт Музика
             
четвъртък 8.00 - 8.35 1 Български език и литература Околен свят Математика Математика
8.45 - 9.20 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9.40 - 10.15 3 Математика Математика Околен свят Околен свят
10.25 - 11.00 4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство
11.05 - 11.40 5 ЧСД ЧСД ЧСД ЧСД
             
петък 8.00 - 8.35 1 Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература  Математика ИУЧ
8.45 - 9.20 2 Околен свят Български език и литература  Английски език Български език и литература ИУЧ
9.40 - 10.15 3 Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Английски език
10.25 - 11.00 4 Математика ИУЧ Английски език Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт
11.05 - 11.40 5 Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество