ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.35 1 Български език и литература Български език и литература
8.45 - 9.20 2 Хореография ИУЧ Български език и литература
9.40 - 10.15 3 Български език и литература Хореография ИУЧ
10.25 - 11.00 4 Музика Музика
11.10 - 11.45 5 ЧСД ЧСД
         
вторник 8.00 - 8.35 1 Български език и литература Математика
8.45 - 9.20 2 Български език и литература Български език и литература
9.40 - 10.15 3 Чужд език - английски език Български език и литература
10.25 - 11.00 4 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
11.10 - 11.45 5 Математика Физическо възпитание и спорт
         
сряда 8.00 - 8.35 1 Български език и литература Български език и литература
8.45 - 9.20 2 Български език и литература Български език и литература
9.40 - 10.15 3 Математика Математика
10.25 - 11.00 4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
11.10 - 11.45 5 Час на класа Час на класа
         
четвъртък 8.00 - 8.35 1 Математика Математика
8.45 - 9.20 2 Български език и литература Български език и литература
9.40 - 10.15 3 Околен свят Околен свят
10.25 - 11.00 4 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
11.10 - 11.45 5 Музика Музика
         
петък 8.00 - 8.35 1 Математика ИУЧ Чужд език - английски език
8.45 - 9.20 2 Чужд език - английски език Математика ИУЧ
9.40 - 10.15 3 Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт
10.25 - 11.00 4 Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ
11.10 - 11.45 5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
         
Съгласувано с РЗИ