час
1 Български език и литература Музика Български език и литература Английски език
2 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература
3 Математика Български език и литература Околен свят Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Музика Изобразително изкуство
5 Музика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика
         
1 Български език и литература Английски език Английски език Български език и литература
2 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература
3 Математика Български език и литература Математика Математика
4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
5 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
         
1 Английски език Музика Математика Математика
2 Математика Математика Хореография ИУЧ Български език и литература
3 Хореография ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Хореография ИУЧ
5 Музика Хореография ИУЧ Изобразително изкуство Музика
         
1 Български език и литература Околен свят Математика Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Околен свят
3 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Математика
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство
5 ЧСД ЧСД ЧСД ЧСД
         
1 Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература  Математика ИУЧ
2 Околен свят Български език и литература  Английски език Български език и литература ИУЧ
3 Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ Английски език
4 Математика ИУЧ Английски език Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт
5 Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество