ден първа смяна час
понеделник 8.30 - 9.05 1 Български език и литература Български език и литература
9.25 - 10.00 2 Хореография ИУЧ Български език и литература
10.10 - 10.45 3 Български език и литература Хореография ИУЧ
10.55 - 11.30 4 Музика Музика
11.40 - 12.15 5 ЧСД ЧСД
         
вторник 8.30 - 9.05 1 Български език и литература Математика
9.25 - 10.00 2 Български език и литература Български език и литература
10.10 - 10.45 3 Чужд език - английски език Български език и литература
10.55 - 11.30 4 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
11.40 - 12.15 5 Математика Физическо възпитание и спорт
         
сряда 8.30 - 9.05 1 Български език и литература Български език и литература
9.25 - 10.00 2 Български език и литература Български език и литература
10.10 - 10.45 3 Математика Математика
10.55 - 11.30 4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
11.40 - 12.15 5 Час на класа Час на класа
         
четвъртък 8.30 - 9.05 1 Математика Математика
9.25 - 10.00 2 Български език и литература Български език и литература
10.10 - 10.45 3 Околен свят Околен свят
10.55 - 11.30 4 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
11.40 - 12.15 5 Музика Музика
         
петък 8.30 - 9.05 1 Математика Чужд език - английски език
9.25 - 10.00 2 Чужд език - английски език Математика
10.10 - 10.45 3 Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт
10.55 - 11.30 4 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ
11.40 - 12.15 5 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ