ден първа смяна час
понеделник
8.00 - 8.35 1 Чужд език - английски език Български език и литература Математика
8.45 - 9.20 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9.40 - 10.15 3 Български език и литература Математика Български език и литература
10.25 - 11.00 4 Изобразително изкуство Чужд език - английски език Хореография ИУЧ
11.10 - 11.45 5 Физическо възпитание и спорт Музика Физическо възпитание и спорт
           
вторник
8.00 - 8.35 1 Математика Български език и литература Чужд език - английски език
8.45 - 9.20 2 Хореография ИУЧ Български език и литература Математика
9.40 - 10.15 3 Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература
10.25 - 11.00 4 Български език и литература Изобразително изкуство Музика
11.10 - 11.45 5 Музика Изобразително изкуство ЧСД
           
сряда
8.00 - 8.35 1 Български език и литература Български език и литература Чужд език - английски език
8.45 - 9.20 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9.40 - 10.15 3 Математика Математика Български език и литература
10.25 - 11.00 4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
11.10 - 11.45 5 Час на класа Час на класа Час на класа
           
четвъртък
8.00 - 8.35 1 Чужд език - английски език Български език и литература Български език и литература
8.45 - 9.20 2 Български език и литература Математика Български език и литература
9.40 - 10.15 3 Математика Околен свят Математика
10.25 - 11.00 4 Околен свят Физическо възпитание и спорт Околен свят
11.10 - 11.45 5 Музика Музика Музика
           
петък
8.00 - 8.35 1 Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ
8.45 - 9.20 2 Предприемачество ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
9.40 - 10.15 3 Технологии и предприемачество Математика ИУЧ Технологии и предприемачество
10.25 - 11.00 4 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
11.10 - 11.45 5 ЧСД ЧСД Изобразително изкуство