ден час
понеделник 1 Български език и литература Математика Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Математика Български език и литература Математика
4 Музика Музика Музика
5 ЧСД ЧСД ЧСД
         
вторник 1 Хореография ИУЧ Математика Български език и литература
2 Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика
5 Час на класа Час на класа Час на класа
         
сряда 1 Български език и литература Български език и литература Хореография ИУЧ
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
4 Чужд език - английски език Математика Математика
5 Математика Музика Чужд език - английски език
         
четвъртък 1 Български език и литература Български език и литература Математика
2 Математика Български език и литература Български език и литература
3 Околен свят Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 Изобразително изкуство Математика Музика
5 Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство
         
петък 1 Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ Околен свят
2 Математика  Чужд език - английски език Математика ИУЧ
3 Български език и литература ИУЧ Околен свят Чужд език - английски език
4 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ
5 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество