час
1 Чужд език - английски език Български език и литература Математика
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Математика Български език и литература
4 Български език и литература Чужд език - английски език Хореография ИУЧ
5 Математика Музика Физическо възпитание и спорт
       
1 Математика Български език и литература Чужд език - английски език
2 Хореография ИУЧ Български език и литература Математика
3 Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература
4 Български език и литература Математика Български език и литература
5 Музика Изобразително изкуство Музика
       
1 Чужд език - английски език Български език и литература Чужд език - английски език
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 Математика Физическо възпитание и спорт Математика
4 Български език и литература Математика Български език и литература
5 Час на класа Час на класа Час на класа
       
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Математика Български език и литература
3 Математика Околен свят Математика
4 Околен свят Физическо възпитание и спорт Околен свят
5 Музика Музика Музика
       
1 Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ
2 Предприемачество ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
3 Технологии и предприемачество Математика ИУЧ Технологии и предприемачество
4 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
5 ЧСД ЧСД ЧСД