ден час
понеделник 1 Математика Български език и литература Хореография ИУЧ
2 Хореография ИУЧ Български език и литература Български език
 и литература
3 Български език и литература Математика Български език
 и литература
4 Български език и литература Музика Математика
5 Музика ЧСД Музика
         
вторник 1 Български език и литература Български език и литература Български език
 и литература
2 Български език и литература Математика Български език
 и литература
3 Чужд език - английски език Чужд език - английски език Математика
4 Математика Музика Чужд език -
английски език
5 Музика Хореография ИУЧ Музика
         
сряда 1 Български език и литература Български език и литература Български
език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български
език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Математика Математика
4 Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
5 Час на класа Час на класа Час на класа
         
четвъртък 1 Математика Български език и литература Математика
2 Български език и литература Български език и литература Български език

и литература
3 Родинознание Математика Родинознание
4 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
5 ЧСД Изобразително изкуство ЧСД
         
петък 1 Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език Чужд език - английски
 език
2 Чужд език - английски език Родинознание Изобразително изкуство
3 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и
 литература ИУЧ
4 Изобразително изкуство Математика ИУЧ Математика ИУЧ
5 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
         
Съгласувано с РЗИ