ден първа смяна час
понеделник 8:30 - 9:05 1 Математика Български език и литература Хореография ИУЧ
9:25 - 10:00 2 Хореография ИУЧ Български език и литература Български език и литература
10:10 - 10:45 3 Български език и литература Математика Български език и литература
10:55 - 11:30 4 Български език и литература Музика Математика
11:40 - 12:15 5 Музика ЧСД Физическо възпитание и спорт
           
вторник 8:30 - 9:05 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9:25 - 10:00 2 Български език и литература Математика Български език и литература
10:10 - 10:45 3 Чужд език - английски език Чужд език - английски език Математика
10:55 - 11:30 4 Изобразително изкуство Музика Чужд език - английски език
11:40 - 12:15 5 Изобразително изкуство Хореография ИУЧ Музика
           
сряда 8:30 - 9:05 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9:25 - 10:00 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10:10 - 10:45 3 Физическо възпитание и спорт Математика Изобразително изкуство
10:55 - 11:30 4 Математика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
11:40 - 12:15 5 Час на класа Час на класа Час на класа
           
четвъртък 8:30 - 9:05 1 Математика Български език и литература Математика
9:25 - 10:00 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10:10 - 10:45 3 Родинознание Изобразително изкуство Родинознание
10:55 - 11:30 4 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
11:40 - 12:15 5 ЧСД Физическо възпитание и спорт ЧСД
           
петък 8:30 - 9:05 1 Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език Чужд език - английски език
9:25 - 10:00 2 Чужд език - английски език Родинознание Български език и литература ИУЧ
10:10 - 10:45 3 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
10:55 - 11:30 4 Музика Математика ИУЧ Музика
11:40 - 12:15 5 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт