час
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Математика Математика Математика
4 Човекът и природата Чужд език - английски език Човекът и природата
5 Чужд език - английски език Човекът и природата Технологии и предприемачество
6 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
       
1 Чужд език - английски език Български език и литература Чужд език - английски език
2 Хореография ИУЧ Чужд език - английски език Български език и литература
3 Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература
4 Математика Математика Математика
5 Музика Музика Човекът и обществото
6 ЧСД  ЧСД  Музика
       
1 Компютърно моделиране Чужд език - английски език Чужд език - английски език
2 Чужд език - английски език Компютърно моделиране Хореография ИУЧ
3 Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране
4 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Физическо възпитание и спорт Математика Музика
6 Час на класа  Час на класа  Час на класа 
       
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Математика Математика
4 Математика Човекът и обществото Изобразително изкуство
5 Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
6 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ ЧСД 
       
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ
2 Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото
3 Музика Музика Математика
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Чужд език - английски език