ден час
понеделник
1 Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Български език и литература
2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ
3 Хореография ИУЧ Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
5 Чужд език - английски език Математика Човекът и обществото
6 Човекът и обществото Човекът и обществото ЧСД
         
вторник
1 Чужд език - английски език Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт
2 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Компютърно моделиране
3 Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
4 Български език и литература Български език и литература Математика
5 Математика Български език и литература Български език и литература
6 Час на класа Час на класа Час на класа
         
сряда
1 Математика Български език и литература Чужд език - английски език
2 Български език и литература Чужд език - английски език Математика
3 Български език и литература Математика Български език и литература
4 Човекът и природата Човекът и природата Български език и литература
5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Човекът и природата
6 ЧСД ЧСД Изобразително изкуство
         
четвъртък
1 Математика Чужд език - английски език Български език и литература
2 Чужд език - английски език Математика Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Чужд език - английски език
4 Български език и литература Български език и литература Математика
5 Музика Физическо възпитание и спорт Музика
6 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
         
петък
1 Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото
2 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
3 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
4 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
5 Физическо възпитание и спорт Музика Физическо възпитание и спорт