ден първа смяна час
понеделник 8:15 - 8:55 1 Български език и литература Български език и литература
9:05 - 9:45 2 Български език и литература Български език и литература
10:05 - 10:45 3 Математика Математика
10:55 - 11:35 4 Човекът и обществото Човекът и обществото
11:45 - 12:25 5 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
12:35 - 13:15 6 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
         
вторник 8:15 - 8:55 1 Чужд език - английски език Хореография ИУЧ
9:05 - 9:45 2 Български език и литература Чужд език - английски език
10:05 - 10:45 3 Хореография ИУЧ Български език и литература
10:55 - 11:35 4 Математика Математика
11:45 - 12:25 5 Музика Музика
12:35 - 13:15 6 ЧСД  ЧСД 
         
сряда 8:15 - 8:55 1 Математика Чужд език - английски език
9:05 - 9:45 2 Чужд език - английски език Математика
10:05 - 10:45 3 Български език и литература Български език и литература
10:55 - 11:35 4 Български език и литература Български език и литература
11:45 - 12:25 5 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
12:35 - 13:15 6 Час на класа  Час на класа 
         
четвъртък 8:15 - 8:55 1 Български език и литература Български език и литература
9:05 - 9:45 2 Български език и литература Български език и литература
10:05 - 10:45 3 Математика - ИУЧ Математика - ИУЧ
10:55 - 11:35 4 Чужд език - английски език Човекът и обществото
11:45 - 12:25 5 Човекът и обществото Чужд език - английски език
12:35 - 13:15 6 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
         
петък 8:15 - 8:55 1 Български език и литература ИУЧ Компютърно моделиране 
9:05 - 9:45 2 Компютърно моделиране Човекът и природата
10:05 - 10:45 3 Човекът и природата Български език и литература ИУЧ
10:55 - 11:35 4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
11:45 - 12:25 5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство