час
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Чужд език - английски език Чужд език - английски език Математика
4 Математика Математика Чужд език - английски език
5 Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото
6 Физическо възпитание и спорт Музика Физическо възпитание и спорт
       
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Математика Хореография ИУЧ Математика
4 Хореография ИУЧ Математика Български език и литература ИУЧ
5 Музика Музика Хореография ИУЧ
6 ЧСД  ЧСД  Музика
       
1 Човекът и природата Човекът и природата Чужд език - английски език
2 Чужд език - английски език Чужд език - английски език Човекът и природата
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4 Български език и литература Математика Български език и литература
5 Музика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
6 Час на класа  Час на класа  Час на класа 
       
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Математика Български език и литература Математика
3 Човекът и обществото Математика Чужд език - английски език
4 Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ Музика
5 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
6 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество ЧСД 
       
1 Математика Човекът и обществото Математика
2 Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език Човекът и обществото
3 Технологии и предприемачество Компютърно моделиране Изобразително изкуство
4 Компютърно моделиране Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Компютърно моделиране