ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Математика Човекът и природата Математика
10.40 - 11.20 4 Човекът и природата Чужд език - английски език Човекът и природата
11.30 - 12.10 5 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
12.20 - 13.00 6 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
           
вторник 8.00 - 8.40 1 Чужд език - английски език Български език и литература Чужд език - английски език
8.50 - 9.30 2 Хореография ИУЧ Чужд език - английски език Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Математика Хореография ИУЧ
11.30 - 12.10 5 Музика Музика Човекът и обществото
12.20 - 13.00 6 ЧСД  ЧСД  Музика
           
сряда 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Чужд език - английски език Чужд език - английски език
8.50 - 9.30 2 Чужд език - английски език Компютърно моделиране Математика
9.50 - 10.30 3 Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране
11.30 - 12.10 5 Физическо възпитание и спорт Математика Музика
12.20 - 13.00 6 Час на класа  Час на класа  Час на класа 
           
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Математика Математика Математика
10.40 - 11.20 4 Човекът и обществото Човекът и обществото Изобразително изкуство
11.30 - 12.10 5 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
12.20 - 13.00 6 Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ ЧСД 
           
петък 8.00 - 8.40 1 Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ
8.50 - 9.30 2 Предприемачество ИУЧ Човекът и обществото Човекът и обществото
9.50 - 10.30 3 Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
10.40 - 11.20 4 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
11.30 - 12.10 5 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Чужд език - английски език
           
Съгласувано с РЗИ  
          Директор:.........................