ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Математика Математика
10.40 - 11.20 4 Човекът и обществото Човекът и обществото
11.30 - 12.10 5 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
12.20 - 13.00 6 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
         
вторник 8.00 - 8.40 1 Чужд език - английски език Хореография ИУЧ
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Чужд език - английски език
9.50 - 10.30 3 Хореография ИУЧ Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Математика Математика
11.30 - 12.10 5 Музика Музика
12.20 - 13.00 6 ЧСД  ЧСД 
         
сряда 8.00 - 8.40 1 Математика Чужд език - английски език
8.50 - 9.30 2 Чужд език - английски език Математика
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Музика Музика
12.20 - 13.00 6 Час на класа  Час на класа 
         
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Математика Математика
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език Човекът и обществото
11.30 - 12.10 5 Човекът и обществото Чужд език - английски език
12.20 - 13.00 6 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
         
петък 8.00 - 8.40 1 Компютърно моделиране  Български език и литература ИУЧ
8.50 - 9.30 2 Български език и литература ИУЧ Човекът и природата
9.50 - 10.30 3 Човекът и природата Компютърно моделиране 
10.40 - 11.20 4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
11.30 - 12.10 5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
         
Съгласувано с РЗИ