час
  Час на класа /ІІсмяна/ Час на класа /ІІсмяна/ ЧСД /ІІ смяна/ ЧСД /ІІ смяна/
1 Математика Български език и литература Математика Български език и литература
2 Хореография ИУЧ Български език и литература Английски език Български език и литература
3 Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература Английски език
4 Български език и литература Математика Хореография ИУЧ Човекът и обществото
5 Музика Физическо възпитание и спорт Музика Хореография ИУЧ
6 Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/ ЧСД /І смяна/ ЧСД /І смяна/
         
  ЧСД /ІІ смяна/ ЧСД /ІІ смяна/ Час на класа /ІІсмяна/ Час на класа /ІІсмяна/
1 Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език
3 Човекът и обществото Български език и литература Английски език Математика
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Компютърно моделиране Компютърно моделиране
5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
  ЧСД /І смяна/ ЧСД /І смяна/ Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/
         
1 Английски език Английски език Български език и литература Български език и литература
2 Човекът и обществото Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Математика Математика
4 Математика Математика Човекът и обществото Човекът и обществото
5 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Изобразително изкуство
6 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство
         
1 Английски език Английски език Човекът и обществото Английски език
2 Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4 Компютърно моделиране Компютърно моделиране Български език и литература Математика
5 Математика Математика Математика Музика
6 Физическо възпитание и спорт Музика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
         
1 Английски език Английски език Човекът и природата Човекът и природата
2 Човекът и природата Човекът и природата Математика ИУЧ Математика ИУЧ
3 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
4 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
5 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество