ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Човекът и природата Български език и литература Компютърно моделиране
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Компютърно моделиране Чужд език - английски език
10.40 - 11.20 4 Компютърно моделиране Математика Чужд език - английски език Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Чужд език - английски език Чужд език - английски език Математика Математика
12.20 - 13.00 6 Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика
             
вторник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Музика Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Математика Български език и литература Чужд език - английски език Математика
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език Чужд език - английски език Човекът и обществото Човекът и обществото
11.30 - 12.10 5 Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
12.20 - 13.00 6 ЧСД  ЧСД  Час на класа  Час на класа 
             
сряда 8.00 - 8.40 1 Човекът и обществото Български език и литература Математика Математика
8.50 - 9.30 2 Хореография ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Хореография ИУЧ Човекът и обществото Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Математика Математика Хореография ИУЧ Изобразително изкуство
11.30 - 12.10 5 Изобразително изкуство Човекът и обществото Изобразително изкуство Хореография ИУЧ
12.20 - 13.00 6 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство
             
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Чужд език - английски език Технологии и предприемачество Български език и литература Човекът и обществото
8.50 - 9.30 2 Човекът и обществото Музика Български език и литература Чужд език - английски език
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Чужд език - английски език Чужд език - английски език Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Музика Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт
12.20 - 13.00 6 Час на класа Час на класа ЧСД  ЧСД 
             
петък 8.00 - 8.40 1 Човекът и природата Човекът и обществото Човекът и природата Човекът и природата
8.50 - 9.30 2 Математика Български език и литература ИУЧ Математика Математика
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
10.40 - 11.20 4 Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
11.30 - 12.10 5 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Музика Музика