ден първа смяна час
понеделник 8:10 - 8:50 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9:00 - 9:40 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Чужд език - английски език Чужд език - английски език Математика
10:50 - 11:30 4 Математика Музика Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Човекът и обществото Математика Човекът и обществото
12:30 - 13:10 6 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
           
вторник 8:10 - 8:50 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9:00 - 9:40 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Математика Хореография ИУЧ Математика
10:50 - 11:30 4 Хореография ИУЧ Математика Български език и литература ИУЧ
11:40 - 12:20 5 Музика Човекът и обществото Хореография ИУЧ
12:30 - 13:10 6 ЧСД  ЧСД  Физическо възпитание и спорт
           
сряда 8:10 - 8:50 1 Човекът и природата Човекът и природата Чужд език - английски език
9:00 - 9:40 2 Чужд език - английски език Чужд език - английски език Човекът и природата
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Български език и литература Математика Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
12:30 - 13:10 6 Час на класа  Час на класа  Час на класа 
           
четвъртък 8:10 - 8:50 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9:00 - 9:40 2 Математика Български език и литература Математика
10:00 - 10:40 3 Човекът и обществото Математика ИУЧ Чужд език - английски език
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ Музика
11:40 - 12:20 5 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
12:30 - 13:10 6 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество ЧСД 
           
петък 8:10 - 8:50 1 Математика ИУЧ Човекът и обществото Математика
9:00 - 9:40 2 Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език Човекът и обществото
10:00 - 10:40 3 Технологии и предприемачество Компютърно моделиране Изобразително изкуство
10:50 - 11:30 4 Компютърно моделиране Изобразително изкуство Изобразително изкуство
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Компютърно моделиране
           
Съгласувано с РЗИ