ден първа смяна втора смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 13.20 - 14.00 1 Английски език Английски език Човекът и обществото Български език и литература
8.50 - 9.30 14.10 - 14.50 2 Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература
9.50 - 10.30 15.10 - 15.50 3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език
10.40 - 11.20 16.00 - 16.40 4 Компютърно моделиране Компютърно моделиране Български език и литература Човекът и обществото
11.30 - 12.10 16.45 - 17.25 5 Математика Математика Математика Математика
12.15 - 12.55 17.30 - 18.10 6 Физическо възпитание и спорт Музика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
               
вторник   12.30 - 13.10   ЧСД /ІІ смяна/ ЧСД /ІІ смяна/ Час на класа /ІІсмяна/ Час на класа /ІІсмяна/
8.00 - 8.40 13.20 - 14.00 1 Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература
8.50 - 9.30 14.10 - 14.50 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език
9.50 - 10.30 15.10 - 15.50 3 Човекът и обществото Български език и литература Английски език Математика
10.40 - 11.20 16.00 - 16.40 4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Компютърно моделиране Компютърно моделиране
11.30 - 12.10 16.45 - 17.25 5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
12.15 - 12.55 17.30 - 18.10   ЧСД /І смяна/ ЧСД /І смяна/ Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/
               
сряда 8.00 - 8.40 13.20 - 14.00 1 Английски език Английски език Български език и литература Български език и литература
8.50 - 9.30 14.10 - 14.50 2 Човекът и обществото Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 15.10 - 15.50 3 Български език и литература Български език и литература Математика Математика
10.40 - 11.20 16.00 - 16.40 4 Математика Математика Човекът и обществото Човекът и обществото
11.30 - 12.10 16.45 - 17.25 5 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Изобразително изкуство
12.15 - 12.55 17.30 - 18.10 6 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство
               
четвъртък   12.30 - 13.10   Час на класа /ІІсмяна/ Час на класа /ІІсмяна/ ЧСД /ІІ смяна/ ЧСД /ІІ смяна/
8.00 - 8.40 13.20 - 14.00 1 Математика Български език и литература Математика Английски език
8.50 - 9.30 14.10 - 14.50 2 Хореография ИУЧ Български език и литература Английски език Български език и литература
9.50 - 10.30 15.10 - 15.50 3 Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература Български език и литература
10.40 - 11.20 16.00 - 16.40 4 Български език и литература Математика Хореография ИУЧ Музика
11.30 - 12.10 16.45 - 17.25 5 Музика Физическо възпитание и спорт Музика Хореография ИУЧ
12.15 - 12.55 17.30 - 18.10 6 Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/ ЧСД /І смяна/ ЧСД /І смяна/
               
петък 8.00 - 8.40 13.30 - 14.10 1 Английски език Английски език Човекът и природата Човекът и природата
8.50 - 9.30 14.20 - 15.00 2 Човекът и природата Човекът и природата Математика Математика
9.50 - 10.30 15.20 - 16.00 3 Математика Математика Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
10.40 - 11.20 16.05 - 16.45 4 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
11.30 - 12.10 16.45 - 17.25 5 Музика Музика Музика Музика
               
Съгласувано с РЗИ