час
1 Човекът и обществото Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература
2 Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Английски език Човекът и обществото
4 Български език и литература Музика Човекът и обществото Английски език
5 Физическо възпитание и спорт Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
         
1 Математика Математика Математика Английски език
2 Български език и литература Български език и литература Английски език Математика
3 Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература
4 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
5 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
         
  Час на класа /ІІсмяна/ Час на класа /ІІсмяна/ Час на класа /ІІсмяна/ Час на класа /ІІсмяна/
1 Човекът и обществото Човекът и обществото Български език и литература Човекът и обществото
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
6 Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/
         
  ДЧФВС/ ІІ смяна/ ДЧФВС/ ІІ смяна/ ДЧФВС/ ІІ смяна/ ДЧФВС/ ІІ смяна/
1 Български език и литература Човекът и природата Математика Математика
2 Математика Английски език Човекът и природата Български език и литература
3 Човекът и природата Български език и литература Английски език Човекът и природата
4 Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език
5 Английски език Математика Музика Музика
6 ДЧФВС/ І смяна/ ДЧФВС/ І смяна/ ДЧФВС/ І смяна/ ДЧФВС/ І смяна/
         
1 Математика Математика Математика Математика
2 Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП
3 Математика ЗИП Математика ЗИП Математика ЗИП Математика ЗИП
4 Физическо възпитание и спорт Домашен бит и техника Физическо възпитание и спорт Домашен бит и техника
5 Домашен бит и техника Физическо възпитание и спорт Домашен бит и техника Физическо възпитание и спорт