час
1 Български език и литература Математика
2 Биология и здравно образование История и цивилизации
3 История и цивилизации Биология и здравно образование
4 Математика Технологии и предприемачество
5 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ
6 Чужд език - английски език Чужд език - английски език
7   ЧСД*
8   ЧСД*
     
1 Български език и литература Информатика ИУЧ
2 Български език и литература Информатика ИУЧ
3 Философия Чужд език - английски език
4 Чужд език - английски език Български език и литература
5 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
6 Технологии и предприемачество Математика
7 Час на класа Час на класа
8 ЧСД  
     
1 Химия и опазване на околната среда Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3 География и икономика ИУЧ История и цивилизации
4 Математика Изобразително изкуство
5 Български език и литература Информационни
 технологии
6 Чужд език - английски език Информационни
 технологии ИУЧ
7 Предприемачество и кариерно
 развитие ИУЧ
Чужд език - английски език
8    
     
1 Математика Математика
2 Физика и астрономия География и икономика 
3 География и икономика  Български език и литература
4 Изобразително изкуство Философия
5 Информационни
 технологии
Физика и астрономия
6 Информационни
 технологии ИУЧ
Физическо възпитание и спорт
7 Чужд език - английски език Чужд език - английски език
8    
     
1 Чужд език - английски език ИУЧ Химия и опазване на околната среда
2 Чужд език - английски език ИУЧ Технологии и предприемачество
3 Български език и литература ИУЧ Физика и астрономия
4 Предприемачество и кариерно
 развитие ИУЧ
Чужд език - английски език ИУЧ
5 Технологии и предприемачество Чужд език - английски език ИУЧ
6 Физика и астрономия Български език и литература ИУЧ