ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 Математика Биология и здравно образование
8.50 - 9.30 2 География и икономика  Физическо възпитание и спорт
9.50 - 10.30 3 Биология и здравно образование Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език Математика
11.30 - 12.10 5 Информационни
 технологии
Философия
12.20 - 13.00 6 Информационни
 технологии ИУЧ
География и икономика 
13.10 - 13.50 7 Технологии и предприемачество Чужд език - английски език
           
вторник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Информатика ИУЧ Информационни
 технологии
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Информатика ИУЧ Информационни
 технологии ИУЧ
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език Български език и литература
11.30 - 12.10 5 История и цивилизации Чужд език - английски език
12.20 - 13.00 6 Философия Математика
13.10 - 13.50 7 Час на класа Час на класа
         
сряда 8.00 - 8.40 1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература  
8.50 - 9.30 2 Химия и опазване на околната среда Български език и литература  
9.50 - 10.30 3 География и икономика ИУЧ История и цивилизации
10.40 - 11.20 4 Математика Музика
11.30 - 12.10 5 Български език и литература Информационни
 технологии
Информатика ИУЧ
12.20 - 13.00 6 Чужд език - английски език Информационни
 технологии ИУЧ
Информатика ИУЧ
13.10 - 13.50 7 Предприемачество и кариерно
 развитие ИУЧ
Чужд език - английски език
13.50 - 14.30 8    
           
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Български език и литература История и цивилизации
8.50 - 9.30 2 Биология и здравно образование Математика
9.50 - 10.30 3 История и цивилизации Математика ИУЧ
10.40 - 11.20 4 Математика Биология и здравно образование  
11.30 - 12.10 5 Чужд език - английски език Технологии и предприемачество  
12.20 - 13.00 6 Музика Чужд език - английски език
13.10 - 13.50 7   ЧСД*
13.50 - 14.30     ЧСД*
           
петък 8.00 - 8.40 1 Чужд език - английски език ИУЧ Химия и опазване на околната среда
8.50 - 9.30 2 Чужд език - английски език ИУЧ Технологии и предприемачество
9.50 - 10.30 3 Български език и литература ИУЧ Физика и астрономия
10.40 - 11.20 4 Технологии и предприемачество Чужд език - английски език ИУЧ
11.30 - 12.10 5 Физика и астрономия Чужд език - английски език ИУЧ
12.20 - 13.00 6 Предприемачество и кариерно
 развитие ИУЧ
Български език и литература ИУЧ
13.10 -14.30   ЧСД*  
Съгласувано с РЗИ