ден първа смяна час  
понеделник 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език  
8:50 - 9:30 2 Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
 
9:50 - 10:30 3 Бизнес комуникации  
10:40 - 11:20 4 Физическо възпитание и спорт  
11:30 - 12:10 5 Български език и литература    
12:20 - 13:00 6 Математика
13:05 - 13:45 7    
13:50 - 14:30 8      
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Въведение в специалността (практика) Бизнес комуникации (практика)  
8:50 - 9:30 2  
9:50 - 10:30 3 Физика и астрономия  
10:40 - 11:20 4 Български език и литература  
11:30 - 12:10 5 Български език и литература  
12:20 - 13:00 6 История и цивилизации  
13:05 - 13:45 7 Чужд език - английски език  
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Бизнес комуникации Въведение в специалността (практика)  
8:50 - 9:30 2  
9:50 - 10:30 3 Чужд език - английски език  
10:40 - 11:20 4 Математика    
11:30 - 12:10 5 География и икономика   
12:20 - 13:00 6 Физическо възпитание и спорт  
13:05 - 13:45 7 Час на класа  
13:50 - 14:30 8      
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Философия  
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации  
9:50 - 10:30 3 Химия и опазване на околната среда  
10:40 - 11:20 4 Чужд език - английски език  
11:30 - 12:10 5 Въведение в специалността    
12:20 - 13:00 6 Въведение в специалността (практика) Въведение в специалността (практика)  
13:05 - 13:45 7  
13:50 - 14:30 8      
 
петък 8:00 - 8:40 1 Биология и здравно образование  
8:50 - 9:30 2 Физика и астрономия  
9:50 - 10:30 3 Предприемачество  
10:40 - 11:20 4 Изобразително изкуство  
11:30 - 12:10 5 Български език и литература    
12:20 - 13:00 6 Математика