ден първа смяна час  
понеделник 8:00 - 8:40 1 Математика  
8:50 - 9:30 2 Биология и здравно образование  
10:00 - 10:40 3 Информационни
 технологии
 
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език  
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации  
12:30 - 13:10 6 Български език и литература
13:15 - 13:55 7 География и икономика   
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Химия и опазване на околната среда  
8:50 - 9:30 2 Предприемачество  
10:00 - 10:40 3 Въведение в специалността  
10:50 - 11:30 4 Математика  
11:40 - 12:20 5 Български език и литература  
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език  
13:15 - 13:55 7 Час на класа  
14:00 - 14:40 8 ЧСД  
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Бизнес комуникации (теория)  
8:50 - 9:30 2  
10:00 - 10:40 3 Математика  
10:50 - 11:30 4 Физическо възпитание и спорт  
11:40 - 12:20 5 Български език и литература  
12:30 - 13:10 6 Български език и литература  
13:15 - 13:55 7    
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Философия  
8:50 - 9:30 2 Въведение в специалността (практика)  
10:00 - 10:40 3  
10:50 - 11:30 4 Бизнес комуникации (теория)  
11:40 - 12:20 5 Музика  
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език  
13:15 - 13:55 7 Физика и астрономия  
 
петък 8:00 - 8:40 1 Въведение в специалността (практика)  
8:50 - 9:30 2  
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт  
10:50 - 11:30 4 История и цивилизации  
11:40 - 12:20 5 Биология и здравно образование  
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език  
Съгласувано с РЗИ