ден първа смяна час
понеделник 8:00 - 8:40 1 Математика
8:50 - 9:30 2 Биология и здравно образование
10:00 - 10:40 3 Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Бизнес комуникации (теория)
13:15 - 13:55 7 История и цивилизации
вторник 8:00 - 8:40 1 Химия и опазване на околната среда
8:50 - 9:30 2 Предприемачество
10:00 - 10:40 3 Въведение в специалността
10:50 - 11:30 4 Математика
11:40 - 12:20 5 Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език
13:15 - 13:55 7 Час на класа
сряда 8:00 - 8:40 1 Бизнес комуникации (практика) Въведение в специалността (практика)
8:50 - 9:30 2
10:00 - 10:40 3 Математика
10:50 - 11:30 4 Физическо възпитание и спорт
11:40 - 12:20 5 Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Български език и литература
13:15 - 13:55 7  
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език
8:50 - 9:30 2 Въведение в специалността (практика) Въведение в специалността (практика)
10:00 - 10:40 3
10:50 - 11:30 4 Физика и астрономия
11:40 - 12:20 5 География и икономика
12:30 - 13:10 6 Философия
петък 8:00 - 8:40 1 Въведение в специалността (практика) Бизнес комуникации (практика)
8:50 - 9:30 2
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт
10:50 - 11:30 4 Физика и астрономия
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език