ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 Физика
8.50 - 9.30 2 Въведение в специалността 
9.50 - 10.30 3 История и цивилизации
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език
11.30 - 12.10 5 Български език и литература
12.20 - 13.00 6 Български език и литература
13.05 - 13.45 7 ИИ
13.45 - 14.25    
 
вторник 8.00 - 8.40 1 Математика
8.50 - 9.30 2 Физика
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 Биология и здравно образование
11.30 - 12.10 5 Въведение в
специалността(пр)
12.20 - 13.00 6 Въведение в
специалността(пр)
13.05 - 13.45 7 Час на класа
13.45 - 14.25    
 
сряда 8.00 - 8.40 1 Информационни
 технологии
8.50 - 9.30 2 Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език
11.30 - 12.10 5 Математика
12.20 - 13.00 6 География
13.05 - 13.45 7 ИТ
13.45 - 14.25 8  
 
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Бизнес комуникации (пр.)
8.50 - 9.30 2 Бизнес комуникации (пр.)
9.50 - 10.30 3 Философия
10.40 - 11.20 4 Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Химия и опазване на околната среда
12.20 - 13.00 6 БК
13.05 - 13.45 7 Чужд език - английски език
 
петък 8.00 - 8.40 1 Въведение в
специалността(пр)
8.50 - 9.30 2 Въведение в
специалността(пр)
9.50 - 10.30 3 Чужд език - английски език
10.40 - 11.20 4 Математика 
11.30 - 12.10 5 Бизнес комуникации
12.20 - 13.00 6 Предприемачество