ден първа смяна час
понеделник 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език
8:50 - 9:30 2 Биология и здравно образование
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт
10:50 - 11:30 4 География и икономика 
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации
12:30 - 13:10 6 Предприемачество
13:15 - 13:55 7  
вторник 8:00 - 8:40 1 Бизнес комуникации (практика) Въведение в специалността (практика)
8:50 - 9:30 2
10:00 - 10:40 3 Математика
10:50 - 11:30 4 Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Философия
13:15 - 13:55 7 Час на класа
14:00 - 14:40 8  
сряда 8:00 - 8:40 1 Въведение в специалността (практика) Бизнес комуникации (практика)
8:50 - 9:30 2
10:00 - 10:40 3 Чужд език - английски език
10:50 - 11:30 4 Бизнес комуникации (теория)
11:40 - 12:20 5 Биология и здравно образование
12:30 - 13:10 6 Математика
13:15 - 13:55 7 Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
14:00 - 14:40 8  
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Математика
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт
10:00 - 10:40 3 Въведение в специалността (практика) Въведение в специалността (практика)
10:50 - 11:30 4
11:40 - 12:20 5 Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език
13:15 - 13:55 7 Физика и астрономия
14:00 - 14:40 8  
петък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Химия и опазване на околната среда
10:00 - 10:40 3 История и цивилизации
10:50 - 11:30 4 Въведение в специалността (теория)
11:40 - 12:20 5 Музика
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език
13:15 - 13:55 7 ЧСД*
14:00 - 14:40 8 ЧСД*
Съгласувано с РЗИ