първа смяна час
8:00 - 8:40 1 География и икономика 
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт
10:00 - 10:40 3 Математика
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Въведение в
специалността(пр)
12:30 - 13:10 6
13:20 - 14:00 7 История и цивилизации
 
8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език
8:50 - 9:30 2 Математика
10:00 - 10:40 3 История и цивилизации
10:50 - 11:30 4 Физическо възпитание и спорт
11:40 - 12:20 5 Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Български език и литература
13:20 - 14:00 7 Час на класа
14:10 - 14:50 8  
 
8:00 - 8:40 1 Предприемачество
8:50 - 9:30 2 Информационни
 технологии
10:00 - 10:40 3 Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Музика
11:40 - 12:20 5 Биология и здравно образование
12:30 - 13:10 6 Въведение в
специалността(пр)
13:20 - 14:00 7
14:10 - 14:50 8  
 
8:00 - 8:40 1 Химия и опазване на околната среда
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език
10:00 - 10:40 3 Въведение в специалността
10:50 - 11:30 4 Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Бизнес комуникации
12:30 - 13:10 6 Математика 
13:20 - 14:00 7  
 
8:00 - 8:40 1 Бизнес комуникации(пр)
8:50 - 9:30 2
10:00 - 10:40 3 Физика и астрономия
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Философия
12:30 - 13:10 6 Биология и здравно образование
13:20 - 14:00 7 ЧСД*
14:10 - 14:50 8 ЧСД*
Съгласувано с РЗИ