ден час
понеделник
1 Физическо възпитание и спорт
2 Математика
3
Въведение в
специалността(пр)
Въведение в
специалността(пр)
4
5 История и цивилизации
6 Чужд език - английски език
7  
8  
 
вторник
1 Предприемачество
2 Чужд език - английски език
3 Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература
5 Български език и литература
6 Физика и астрономия
7 Час на класа
8  
 
сряда
1 История и цивилизации
2 Информационни
технологии
Информационни
технологии
3 Български език и литература
4 Биология и здравно образование
5
Въведение в
специалността(пр)
Въведение в
специалността(пр)
6
7 Чужд език - английски език
8  
 
четвъртък
1 Химия и опазване на околната среда
2 Въведение в специалността (теория)
3 Изобразително изкуство
4 Математика
5 Чужд език - английски език
6 Бизнес комуникации (теория)
7 Български език и литература
8  
 
петък
1
Бизнес комуникации (практика)
Бизнес комуникации (практика)
2
3 Математика
4 Философия
5 Физика и астрономия
6 География и икономика
7 ЧСД*
8 ЧСД*