9 КЛАС

час
Физика и астрономия 1 Информатика Информатика
Основи на пазарната икономика 2 Информатика Информатика
Химия и опазване на околната среда 3 География и икономика 
География и икономика 4 Химия и опазване на околната среда
Физическо възпитание и спорт 5 Български език и литература
Български език и литература 6 Физика и астрономия
ДЧФВС* 7 ДЧФВС*
ДЧФВС*   ДЧФВС*
         
Информатика Информатика 1 Немски език
Информатика Информатика 2 Математика
История и цивилизации 3 Биология и здравно образование
Математика 4 История и цивилизация
Руски език 5 Основи на пазарната икономика
Биология и здравно образование 6 Физическо възпитание и спорт
Час на класа 7 Час на класа
       
  1 Изобразително изкуство
Математика 2 Математика
Психология и логика 3 Основи на пазарната икономика
Информационни технологии  Информационни технологии  4 Психология и логика
География и икономика 5 Информационни
 технологии
Интернет /ЗИП/
Руски език 6 География и икономика 
Химия и опазване на околната среда 7 Химия и опазване на околната среда
Музика 8  
       
    1 Математика
Физическо възпитание и спорт 2 Физическо възпитание и спорт
Основи на пазарната икономика 3 Немски език
Математика 4 Английски език
История и цивилизация 5 Основи на пазарната икономика
Български език и литература 6 Интернет /ЗИП/ Информационни
 технологии
Български език и литература 7 История и цивилизация
Английски език      
    1 Музика
Изобразително изкуство 2 Биология и здравно образование
Основи на пазарната икономика 3 Физика и астрономия
Информационни технологии /ЗИП/ Информационни технологии /ЗИП/ 4 Български език и литература  
Английски език 5 Български език и литература  
Биология и здравно образование 6 Английски език
Физика и астрономия