първа смяна
ден час
понеделник
1 Математика
2 Обща теория на счетоводната отчетност
3 Обща теория на счетоводната отчетност(пр)
4 Български език и литература
5 Чужд език - английски език
6 Чужд език - руски език
7 Чужд език - руски език
8  
 
вторник
1 Изобразително изкуство
2
Въведение в специалността (практика)
3
4 Физическо възпитание и спорт
5 История и цивилизации
6 Биология и здравно образование
7 Час на класа
8 ЧСД
 
сряда
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Обща теория на счетоводната отчетност
3 Обща теория на счетоводната отчетност(пр)
4 Математика
5 Физическо възпитание и спорт
6 География и икономика
7 Въведение в
специалността(пр)
8  
 
четвъртък
1 Приложни програми ИУЧ
2 Информационни
технологии
3 Въведение в специалността (теория)
4 Чужд език - английски език
5 Химия и опазване на околната среда
6 История и цивилизации
7  
8  
 
петък
1 Философия
2 Физика и астрономия
3 Математика
4 Приложни програми(пр)
5 Български език и литература
6 Български език и литература
7  
8