ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Информационни
 технологии
10.40 - 11.20 4 Химия и опазване на околната среда
11.30 - 12.10 5 Чужд език - английски език
12.20 - 13.00 6 Чужд език - английски език
13.10 - 13.50 7 География и икономика 
       
вторник 8.00 - 8.40 1 Физическо възпитание и спорт
8.50 - 9.30 2 Изобразително изкуство
9.50 - 10.30 3 Математика
10.40 - 11.20 4 История и цивилизации ИУЧ
11.30 - 12.10 5 Чужд език - английски език ИУЧ
12.20 - 13.00 6 Чужд език - английски език ИУЧ
13.10 - 13.50 7 Час на класа
       
сряда 8.00 - 8.40 1 Чужд език - английски език
8.50 - 9.30 2 Руски език
9.50 - 10.30 3 Български език и литература
10.40 - 11.20 4 История и цивилизации
11.30 - 12.10 5 Биология и здравно образование
12.20 - 13.00 6 Физическо възпитание и спорт
13.10 - 13.50 7 ЧСД*
13.50 - 14.30 8 ЧСД*
       
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Математика
8.50 - 9.30 2 Български език и литература ИУЧ
9.50 - 10.30 3 Български език и литература ИУЧ
10.40 - 11.20 4 Руски език
11.30 - 12.10 5 Физика и астрономия
12.20 - 13.00 6 Философия
13.10 - 13.50 7 Чужд език - английски език
13.50 - 14.30    
       
петък 8.00 - 8.40 1 Информационни
 технологии ИУЧ
8.50 - 9.30 2 История и цивилизации
9.50 - 10.30 3 Чужд език - английски език
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език
11.30 - 12.10 5 Химия и опазване на околната среда
12.20 - 13.00 6 Математика
13.10 -14.30    
Съгласувано с РЗИ