ден първа смяна час
понеделник 8:00 - 8:40 1 Приложни програми Информационни
 технологии
8:50 - 9:30 2 Информационни
 технологии
Приложни програми
10:00 - 10:40 3 Математика
10:50 - 11:30 4 Чужд език - руски език
11:40 - 12:20 5 Чужд език - руски език
12:30 - 13:10 6 Здравословни и безопасни условия на труд
13:15 - 13:55 7 Обща теория на счетоводната отчетност(пр)
вторник 8:00 - 8:40 1 Обща теория на счетоводната отчетност(пр)
8:50 - 9:30 2 Въведение в
специалността(пр)
Приложни програми(пр)
10:00 - 10:40 3 Приложни програми(пр) Въведение в
специалността(пр)
10:50 - 11:30 4 Български език и литература
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации
12:30 - 13:10 6 Химия и опазване на околната среда
13:15 - 13:55 7 Час на класа
сряда 8:00 - 8:40 1 Математика
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт
10:00 - 10:40 3 Въведение в специалността (практика) Въведение в специалността (практика)
10:50 - 11:30 4
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език
13:15 - 13:55 7 ЧСД
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Български език и литература
10:00 - 10:40 3 География и икономика
10:50 - 11:30 4 Въведение в специалността
11:40 - 12:20 5 Математика
12:30 - 13:10 6 Физика и астрономия
петък 8:00 - 8:40 1 Философия
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт
10:00 - 10:40 3 Обща теория на счетоводната отчетност(пр)
10:50 - 11:30 4 Биология и здравно образование
11:40 - 12:20 5 Чужд език - английски език
12:30 - 13:10 6 Изобразително изкуство
Съгласувано с РЗИ