ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 Физическо възпитание и спорт Философия
8.50 - 9.30 2 Чужд език - английски език ИУЧ Музика
9.50 - 10.30 3 Музика Математика
10.40 - 11.20 4 Пазарна икономика Облачни технологии
11.30 - 12.10 5 Философия Облачни технологии
12.20 - 13.00 6 Информационни
 технологии
Чужд език - английски език
13.05 - 13.45 7   Чужд език - английски език ИУЧ
13.45 - 14.25      
 
вторник 8.00 - 8.40 1 Математика История и цивилизации
8.50 - 9.30 2 Предприемачество ИУЧ Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Чужд език - английски език Български език и литература
10.40 - 11.20 4 География и икономика  Информационни
 технологии
11.30 - 12.10 5 Технологии и предприемачество География и икономика 
12.20 - 13.00 6 Български език и литература Технологии и предприемачество
13.05 - 13.45 7 Час на класа Час на класа
13.45 - 14.25   ЧСД  
 
сряда 8.00 - 8.40 1 Математика Физическо възпитание и спорт
8.50 - 9.30 2 Руски език Математика
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт Руски език
10.40 - 11.20 4 История и цивилизации  Химия и опазване на околната среда
11.30 - 12.10 5 Химия и опазване на околната среда Информационни технологии ИУЧ
12.20 - 13.00 6 Пазарна икономика Информационни технологии ИУЧ
13.05 - 13.45 7 Чужд език - английски език ЧСД
13.45 - 14.25 8    
 
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Технологии и предприемачество Български език и литература 
8.50 - 9.30 2 Руски език Технологии и предприемачество
9.50 - 10.30 3 Български език и литература  Руски език
10.40 - 11.20 4 Български език и литература  Физическо възпитание и спорт
11.30 - 12.10 5 Математика  История и цивилизации
12.20 - 13.00 6 Пазарна икономика Математика 
13.05 - 13.45 7 Физика и астрономия Чужд език - английски език 
 
петък 8.00 - 8.40 1 Биология и здравно образование Руски език ИУЧ
8.50 - 9.30 2 История и цивилизации Биология и здравно образование
9.50 - 10.30 3 Български език и литература ИУЧ Физика и астрономия
10.40 - 11.20 4 Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ
11.30 - 12.10 5 Информационни технологии ИУЧ Технологии и предприемачество
12.20 - 13.00 6 Информационни технологии ИУЧ Чужд език - английски език ИУЧ