ден първа смяна час  
понеделник 8:00 - 8:40 1 Приложни програми  
8:50 - 9:30 2 Информационни
 технологии
 
10:00 - 10:40 3 География и икономика   
10:50 - 11:30 4 Чужд език - руски език  
11:40 - 12:20 5 Чужд език - руски език  
12:30 - 13:10 6 Математика
13:15 - 13:55 7 Обща теория на счетоводната
 отчетност(пр)
 
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Въведение в
специалността(пр)
 
8:50 - 9:30 2 Приложни програми(пр)  
10:00 - 10:40 3 Обща теория на счетоводната
 отчетност
 
10:50 - 11:30 4 История и цивилизации  
11:40 - 12:20 5 Химия и опазване на околната среда  
12:30 - 13:10 6 Български език и литература  
13:15 - 13:55 7 Час на класа  
14:00 - 14:40 8    
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Математика  
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт  
10:00 - 10:40 3 Въведение в специалността (практика)  
10:50 - 11:30 4  
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации  
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език  
13:15 - 13:55 7 ЧСД  
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература  
8:50 - 9:30 2 Български език и литература  
10:00 - 10:40 3 Химия и опазване на околната среда  
10:50 - 11:30 4 Физика и астрономия  
11:40 - 12:20 5 Математика  
12:30 - 13:10 6 Въведение в специалността  
13:15 - 13:55 7 Обща теория на счетоводната
 отчетност(пр)
 
 
петък 8:00 - 8:40 1 Философия  
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт  
10:00 - 10:40 3 Чужд език - английски език  
10:50 - 11:30 4 Биология и здравно образование  
11:40 - 12:20 5 Обща теория на счетоводната отчетност  
12:30 - 13:10 6 Музика  
Съгласувано с РЗИ