ден първа смяна час
понеделник 8:00 - 8:40 1 Биология и здравно образование
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език
10:00 - 10:40 3 Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Изобразително изкуство
12:30 - 13:10 6 География и икономика 
13:15 - 13:55 7 Обща теория на счетоводната отчетност(т)
вторник 8:00 - 8:40 1 Чужд език - руски език
8:50 - 9:30 2 Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Въведение в
специалността(пр)
10:50 - 11:30 4 Математика
11:40 - 12:20 5 Въведение в специалността (теория)
12:30 - 13:10 6 Обща теория на счетоводната отчетност(пр)
13:15 - 13:55 7 Час на класа
14:00 - 14:40 8  
сряда 8:00 - 8:40 1 Информационни
 технологии
8:50 - 9:30 2 Физика и астрономия
10:00 - 10:40 3 Математика
10:50 - 11:30 4 Обща теория на счетоводната отчетност(т)
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт
12:30 - 13:10 6 Химия и опазване на околната среда
13:15 - 13:55 7 ЧСД
14:00 - 14:40 8  
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Приложни програми с общо предназначение(пр ОП/РП)
8:50 - 9:30 2
10:00 - 10:40 3 Здравословни и безопасни условия на труд
10:50 - 11:30 4 Физическо възпитание и спорт
11:40 - 12:20 5 Философия
12:30 - 13:10 6 Чужд език - руски език
13:15 - 13:55 7 История и цивилизации
14:00 - 14:40 8  
петък 8:00 - 8:40 1 Въведение в
специалността(пр)
8:50 - 9:30 2
10:00 - 10:40 3 Чужд език - английски език
10:50 - 11:30 4 История и цивилизации
11:40 - 12:20 5 Математика
12:30 - 13:10 6 Обща теория на счетоводната отчетност(пр)
13:15 - 13:55 7  
14:00 - 14:40 8  
Съгласувано с РЗИ