Математика
  Български език и литература ИУЧ
  Български език и литература ИУЧ
  Руски език
  Философия
  Физика и астрономия
  Чужд език - английски език
   
  ВТОРНИК
  Математика
  Музика
  Физическо възпитание и спорт
  История и цивилизации ИУЧ
  Чужд език - английски език ИУЧ
  Чужд език - английски език ИУЧ
  Час на класа
   
  СРЯДА
  Чужд език - английски език
  Руски език
  Български език и литература
  История и цивилизации
  Биология и здравно образование
  Физическо възпитание и спорт
  ЧСД*
  ЧСД*
  ЧЕТВЪРТЪК
  Български език и литература
  Български език и литература
  Информационни
 технологии
  Чужд език - английски език
  Чужд език - английски език
  История и цивилизации
  География и икономика 
   
  ПЕТЪК
  Информационни
 технологии ИУЧ
  Информационни
 технологии ИУЧ
  Чужд език - английски език
  Чужд език - английски език
  Математика
  Химия и опазване на околната среда