ден първа смяна час  
понеделник 8:00 - 8:40 1 Въведение в специалността (практика) Въведение в специалността (практика)  
8:50 - 9:30 2 Математика  
9:50 - 10:30 3 Чужд език - руски език  
10:40 - 11:20 4 Обща теория на счетоводната отчетност (практика)  
11:30 - 12:10 5    
12:20 - 13:00 6 Български език и литература
13:05 - 13:45 7 Български език и литература  
13:50 - 14:30 8 Български език и литература ФУЧ    
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Обща теория на счетоводната отчетност (практика)  
8:50 - 9:30 2 Философия  
9:50 - 10:30 3 Изобразително изкуство  
10:40 - 11:20 4 Физическо възпитание и спорт  
11:30 - 12:10 5 Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
 
12:20 - 13:00 6 Български език и литература  
13:05 - 13:45 7 Обща теория на счетоводната отчетност  
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език  
8:50 - 9:30 2 Физика и астрономия  
9:50 - 10:30 3 Въведение в специалността  
10:40 - 11:20 4 Здравословни и безопасни условия на труд    
11:30 - 12:10 5 Биология и здравно образование  
12:20 - 13:00 6 География и икономика   
13:05 - 13:45 7 Час на класа  
13:50 - 14:30 8      
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Въведение в специалността (практика) Приложни програми (практика)  
8:50 - 9:30 2  
9:50 - 10:30 3 Химия и опазване на околната среда  
10:40 - 11:20 4 Физическо възпитание и спорт  
11:30 - 12:10 5 История и цивилизации    
12:20 - 13:00 6 Математика  
13:05 - 13:45 7    
13:50 - 14:30 8      
 
петък 8:00 - 8:40 1 Приложни програми (практика) Въведение в специалността (практика)  
8:50 - 9:30 2  
9:50 - 10:30 3 История и цивилизации  
10:40 - 11:20 4 Математика  
11:30 - 12:10 5 Чужд език - руски език  
12:20 - 13:00 6 Чужд език - английски език