първа смяна час
8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език
8:50 - 9:30 2 Обща теория на счетоводната отчетност
10:00 - 10:40 3 Обща теория на счетоводната отчетност(пр)
10:50 - 11:30 4 Приложни програми(пр) Приложни програми(пр)
11:40 - 12:20 5 Математика
12:30 - 13:10 6 Чужд език - руски език
13:20 - 14:00 7 Чужд език - руски език
 
8:00 - 8:40 1 Приложни програми ИУЧ Приложни програми ИУЧ
8:50 - 9:30 2 Въведение в специалността(пр) Въведение в специалността(пр)
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт
10:50 - 11:30 4 Български език и литература
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации
12:30 - 13:10 6 Химия и опазване на околната среда
13:20 - 14:00 7 Час на класа
14:10 - 14:50 8 ЧСД
 
8:00 - 8:40 1 Обща теория на счетоводната отчетност
8:50 - 9:30 2 Обща теория на счетоводната отчетност(пр)
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт
10:50 - 11:30 4 Въведение в
специалността(пр)
Въведение в
специалността(пр)
11:40 - 12:20 5
12:30 - 13:10 6 Математика
13:20 - 14:00 7 История и цивилизации
14:10 - 14:50 8  
 
8:00 - 8:40 1 Философия
8:50 - 9:30 2 Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
10:00 - 10:40 3 География и икономика 
10:50 - 11:30 4 Биология и здравно образование
11:40 - 12:20 5 Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Български език и литература
13:20 - 14:00 7  
 
8:00 - 8:40 1 Въведение в специалността
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език
10:00 - 10:40 3 Музика
10:50 - 11:30 4 Химия и опазване на околната среда
11:40 - 12:20 5 Математика 
12:30 - 13:10 6 Физика и астрономия
13:20 - 14:00 7  
14:10 - 14:50 8  
Съгласувано с РЗИ