ден първа смяна час
понеделник 8:00 - 8:40 1 Математика Български език и литература География и икономика
8:50 - 9:30 2 Български език и литература География и икономика Технологии и предприемачество
9:50 - 10:30 3 Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии Математика
10:40 - 11:20 4 География и икономика Математика Компютърно моделиране и информационни технологии
11:30 - 12:10 5 Физическо възпитание и спорт Музика Изобразително изкуство
12:20 - 13:00 6 Компютърно моделиране и информационни технологии Физическо възпитание и спорт Български език и литература
13:05 - 13:45 7     Български език и литература
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Български език и литература История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
8:50 - 9:30 2 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
9:50 - 10:30 3 Технологии и предприемачество Чужд език - английски език Музика
10:40 - 11:20 4 Чужд език - английски език Математика Човекът и природата
11:30 - 12:10 5 История и цивилизации Човекът и природата Български език и литература
12:20 - 13:00 6 Музика Български език и литература Математика
13:05 - 13:45 7 Математика Български език и литература История и цивилизации
13:50 - 14:30 8      
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Математика Български език и литература Човекът и природата
8:50 - 9:30 2 Математика Човекът и природата Изобразително изкуство
9:50 - 10:30 3 Изобразително изкуство Математика Български език и литература
10:40 - 11:20 4 Музика Математика Български език и литература
11:30 - 12:10 5 Български език и литература Музика Математика
12:20 - 13:00 6 Човекът и природата Чужд език - английски език Математика
13:05 - 13:45 7 Час на класа Час на класа Час на класа
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език Български език и литература Човекът и природата
9:50 - 10:30 3 История и цивилизации Български език и литература Математика
10:40 - 11:20 4 Човекът и природата Математика История и цивилизации
11:30 - 12:10 5 Български език и литература Човекът и природата Чужд език - английски език
12:20 - 13:00 6 Български език и литература Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт
13:05 - 13:45 7 Математика История и цивилизации  
13:50 - 14:30 8      
 
петък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература Технологии и предприемачество Чужд език - английски език
8:50 - 9:30 2 Хореография ИУЧ Изобразително изкуство География и икономика
9:50 - 10:30 3 Изобразително изкуство Математика ИУЧ Хореография ИУЧ
10:40 - 11:20 4 География и икономика Чужд език - английски език Музика
11:30 - 12:10 5 Чужд език - английски език Български език и литература Математика ИУЧ
12:20 - 13:00 6 Математика ИУЧ География и икономика Български език и литература
13:05 - 13:45 7