ден първа смяна час  
понеделник 8:00 - 8:40 1 Български език и литература География и икономика   Музика
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Изобразително изкуство   Математика
10:00 - 10:40 3 География и икономика Български език и литература   Чужд език - английски език
10:50 - 11:30 4 История и цивилизации Математика   География и икономика
11:40 - 12:20 5 Музика Чужд език - английски език   История и цивилизации
12:30 - 13:10 6 Математика История и цивилизации   Български език и литература
13:15 - 13:55 7 ЧСД* ЧСД*    
14:00 - 14:40 8 ЧСД* ЧСД*

 
 
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература   Математика
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Музика   Чужд език - английски език
10:00 - 10:40 3 Математика Информационни
 технологии
Технологии и предприемачество   Музика
10:50 - 11:30 4 Човекът и природата Човекът и природата   Български език и литература  
11:40 - 12:20 5 Изобразително изкуство Чужд език - английски език     Човекът и природата
12:30 - 13:10 6 Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
Математика     Изобразително изкуство
13:15 - 13:55 7 Час на класа Час на класа   Час на класа
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Технологии и предприемачество Човекът и природата   География и икономика
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език География и икономика   История и цивилизации
10:00 - 10:40 3 География и икономика Български език и литература   Изобразително изкуство
10:50 - 11:30 4 Математика Хореография ИУЧ   Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт   Информационни
 технологии
Математика
12:30 - 13:10 6 Физическо възпитание и спорт Математика   Хореография ИУЧ
13:15 - 13:55 7       ЧСД*
14:00 - 14:40 8       ЧСД*
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Математика История и цивилизации   Човекът и природата
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации Изобразително изкуство   Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Музика Чужд език - английски език   Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език Български език и литература     Физическо възпитание и спорт
11:40 - 12:20 5 Човекът и природата Български език и литература   Математика
12:30 - 13:10 6 Български език и литература Математика   Чужд език - английски език
 
петък 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език Математика ИУЧ   Български език и литература ИУЧ
8:50 - 9:30 2 Български език и литература ИУЧ Човекът и природата   Технологии и предприемачество Информационни
 технологии
10:00 - 10:40 3 Хореография ИУЧ Технологии и предприемачество Информационни
 технологии
  Човекът и природата
10:50 - 11:30 4 Човекът и природата Български език и литература ИУЧ   Информационни
 технологии
Технологии и предприемачество
11:40 - 12:20 5 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт   Математика ИУЧ
12:30 - 13:10 6 Математика ИУЧ Музика   Физическо възпитание и спорт
13:15 - 13:55 7        
Съгласувано с РЗИ            

 

 

 

 

ден първа смяна час        
понеделник 8:00 - 8:40 1 Математика Музика        
8:50 - 9:30 2 Музика Математика        
10:00 - 10:40 3 История и цивилизации Чужд език - английски език        
10:50 - 11:30 4 Български език и литература География и икономика        
11:40 - 12:20 5 География и икономика История и цивилизации        
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език Български език и литература        
13:15 - 13:55 7            
14:00 - 14:40 8            
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език Математика        
8:50 - 9:30 2 Човекът и природата Чужд език - английски език        
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт Музика        
10:50 - 11:30 4 Математика Български език и литература          
11:40 - 12:20 5 Български език и литература   Човекът и природата        
12:30 - 13:10 6 Български език и литература   Изобразително изкуство      
13:15 - 13:55 7 Час на класа Час на класа        
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Математика География и икономика        
8:50 - 9:30 2 Български език и литература История и цивилизации        
10:00 - 10:40 3 Човекът и природата Изобразително изкуство        
10:50 - 11:30 4 География и икономика Български език и литература        
11:40 - 12:20 5 Технологии и предприемачество Информационни
 технологии
Математика        
12:30 - 13:10 6 Музика Хореография ИУЧ        
13:15 - 13:55 7 ЧСД* ЧСД*        
14:00 - 14:40 8 ЧСД* ЧСД*        
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература Човекът и природата        
8:50 - 9:30 2 Математика Български език и литература        
10:00 - 10:40 3 Изобразително изкуство Български език и литература        
10:50 - 11:30 4 Информационни
 технологии
Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт        
11:40 - 12:20 5 Чужд език - английски език Математика        
12:30 - 13:10 6 История и цивилизации Чужд език - английски език        
 
петък 8:00 - 8:40 1 Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ        
8:50 - 9:30 2 Математика ИУЧ Технологии и предприемачество Информационни
 технологии
       
10:00 - 10:40 3 Български език и литература ИУЧ Човекът и природата        
10:50 - 11:30 4 Физическо възпитание и спорт Информационни
 технологии
Технологии и предприемачество        
11:40 - 12:20 5 Хореография ИУЧ Математика ИУЧ        
12:30 - 13:10 6 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт        
13:15 - 13:55 7        
Съгласувано с РЗИ