ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература История и цивилизации Математика Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Български език и литература
9.50 - 10.30 3 История и цивилизации Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
10.40 - 11.20 4 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература История и цивилизации
11.30 - 12.10 5 Чужд език - английски език Музика Изобразително изкуство Математика
12.20 - 13.00 6 Математика Български език и литература История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
13.10 -14.30 7     ЧСД* ЧСД*
             
вторник 8.00 - 8.40 1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Чужд език - английски език Изобразително изкуство
8.50 - 9.30 2 География и икономика Български език и литература Математика Чужд език - английски език
9.50 - 10.30 3 Математика География и икономика Български език и литература Музика
10.40 - 11.20 4 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт География и икономика Математика
11.30 - 12.10 5 Музика Математика Физическо възпитание и спорт География и икономика
12.20 - 13.00 6 Български език и литература Технологии и предприемачество Музика Български език и литература
             
сряда 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Математика История и цивилизации Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Математика Човекът и природата
9.50 - 10.30 3 Информационни
 технологии
Чужд език - английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 История и цивилизации Информационни
 технологии
Български език и литература Математика
11.30 - 12.10 5 Математика История и цивилизации Човекът и природата Технологии и предприемачество
12.20 - 13.00 6 Технологии и предприемачество Български език и литература Музика История и цивилизации
13.10 - 13.50 7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
             
четвъртък 8.00 - 8.40 1 География и икономика Математика Чужд език - английски език Технологии и предприемачество
8.50 - 9.30 2 Човекът и природата География и икономика Технологии и предприемачество Чужд език - английски език
9.50 - 10.30 3 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Информационни
 технологии
Математика
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Изобразително изкуство Математика География и икономика
11.30 - 12.10 5 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и литература Български език и литература
12.20 - 13.00 6 Математика Български език и литература География и икономика Информационни
 технологии
13.10 - 14.30 7 ЧСД* ЧСД*    
             
петък 8.00 - 8.40 1 Човекът и природата Музика Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
8.50 - 9.30 2 Български език и литература ИУЧ Човекът и природата Математика ИУЧ Музика
9.50 - 10.30 3 Изобразително изкуство Математика ИУЧ Човекът и природата Чужд език - английски език
10.40 - 11.20 4 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
11.30 - 12.10 5 Музика Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
12.20 - 13.00 6 Технологии и предприемачество Чужд език - английски език Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ