час
1 Информационни
 технологии
География и икономика Математика Информационни
 технологии
2 География и икономика Математика Технологии и предприемачество Български език и литература
3 Български език и литература Музика География и икономика Технологии и предприемачество
4 Български език и литература Чужд език - английски език Музика География и икономика
5 Математика Български език и литература Изобразително изкуство Музика
6 Изобразително изкуство Човекът и природата Български език и литература Математика
7     ЧСД*  
8     ЧСД*  
 
1 Математика Български език и литература Чужд език - английски език География и икономика
2 Технологии и предприемачество Български език и литература Математика Човекът и природата
3 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Математика
4 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Чужд език - английски език
5 Чужд език - английски език Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
6 Музика История и цивилизации Български език и литература Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
 
1 Човекът и природата   Информационни
 технологии
Български език и литература Музика
2 География и икономика Човекът и природата Български език и литература Технологии и предприемачество
3 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Технологии и предприемачество Математика
4 Математика Физическо възпитание и спорт   Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Български език и литература Математика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
6 Чужд език - английски език Български език и литература Математика История и цивилизации
7   Информационни
 технологии
     
 
1 Математика География и икономика Информационни
 технологии
Български език и литература
2 Изобразително изкуство Математика Музика Български език и литература
3 История и цивилизации Български език и литература Чужд език - английски език Човекът и природата
4 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Човекът и природата Чужд език - английски език
5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Изобразително изкуство
6 Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература Математика
7   ЧСД*   ЧСД*
8   ЧСД*   ЧСД*
 
1 История и цивилизации Изобразително изкуство География и икономика Математика ИУЧ
2 Чужд език - английски език Математика ИУЧ История и цивилизации Български език и литература ИУЧ
3 Математика ИУЧ История и цивилизации Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език
4 Музика Чужд език - английски език Математика ИУЧ Изобразително изкуство
5 Български език и литература ИУЧ Музика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
6 Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
7 ЧСД*      
8 ЧСД*