ден час  
понеделник 1 География и икономика Информационни
 технологии
Математика  
2 Информационни
 технологии
География и икономика Математика  
3 Математика Физическо възпитание и спорт Информационни
 технологии
 
4 Математика Български език и литература Технологии
 и
 предприемачество
 
5 Български език и литература Математика Музика  
6 Изобразително изкуство Математика Български език
и литература
 
7   Музика География
 и икономика
 
8        
 
вторник 1 Чужд език - английски език Математика История и
 цивилизации
 
2 Български език и литература История и цивилизации Математика  
3 История и цивилизации Български език и литература Физическо
възпитание и спорт
 
4 Изобразително изкуство Български език и литература Чужд език -
 английски език
 
5 Математика Изобразително изкуство Информационни
 технологии
 
6 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Български език
 и литература
 
7 Час на класа Час на класа Час на класа  
 
сряда 1 Човекът и природата Технологии и предприемачество Физическо
 възпитание и спорт
 
2 Български език и литература Чужд език - английски език Изобразително
 изкуство
 
3 Български език и литература География и икономика Човекът и
 природата
 
4 Математика Български език и литература Чужд език -
 английски език
 
5 Чужд език - английски език Математика Технологии и предприемачество  
6 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език
и литература
 
7 Технологии и предприемачество Музика Математика  
8        
 
четвъртък 1 Математика История и цивилизации География
 и икономика
   
2 Технологии и предприемачество Български език и литература История и
 цивилизации
 
3 Информационни
 технологии
Физическо възпитание и спорт Български език и
 литература
 
4 Музика Математика Български език и
литература
 
5 Български език и литература Информационни
 технологии
Изобразително
изкуство
 
6 История и цивилизации Изобразително изкуство Математика  
7 География и икономика ЧСД* ЧСД*    
8   ЧСД* ЧСД*    
 
петък 1 Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт Човекът и природата  
2 Български език и литература Математика ИУЧ Физическо
възпитание и спорт
   
3 Чужд език - английски език Български език и литература Музика  
4 Човекът и природата Чужд език - английски език Математика ИУЧ    
5 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и
 литература
 
6 Музика Технологии и предприемачество Чужд език - английски език  
7 ЧСД*      
8 ЧСД*        
Съгласувано с РЗИ