първа смяна час
8:00 - 8:40 1 Български език и литература Математика
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
10:00 - 10:40 3 Математика Български език и литература
10:50 - 11:30 4 История и цивилизации Технологии и предприемачество Информационни
 технологии
11:40 - 12:20 5 Човекът и природата Чужд език - английски език
12:30 - 13:10 6 Музика История и цивилизации
13:15 - 13:55 7 ЧСД* ЧСД*
14:00 - 14:40 8 ЧСД* ЧСД*
8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Математика Музика
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Информационни
 технологии
Технологии и предприемачество
10:50 - 11:30 4 Изобразително изкуство Математика
11:40 - 12:20 5 Чужд език - английски език Чужд език - английски език
12:30 - 13:10 6 Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
Човекът и природата
13:15 - 13:55 7 Час на класа Час на класа
8:00 - 8:40 1 Математика   Технологии и предприемачество
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език География и икономика
10:00 - 10:40 3 География и икономика Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Технологии и предприемачество Човекът и природата
11:40 - 12:20 5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
12:30 - 13:10 6 Физическо възпитание и спорт Математика
13:15 - 13:55 7   Технологии и предприемачество  
14:00 - 14:40 8    
8:00 - 8:40 1 Математика История и цивилизации
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации Изобразително изкуство
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Човекът и природата Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Български език и литература Математика
13:15 - 13:55 7    
8:00 - 8:40 1 Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език Музика
10:00 - 10:40 3 Музика Математика ИУЧ
10:50 - 11:30 4 Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт
11:40 - 12:20 5 Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ
12:30 - 13:10 6 Математика ИУЧ Чужд език - английски език
13:15 - 13:55 7    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

час
1 Технологии и предприемачество История и цивилизации
2 История и цивилизации Чужд език - английски език
3 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
4 Физическо възпитание и спорт Математика
5 Български език и литература Музика
6 Математика Български език и литература
7    
8    
1 Чужд език - английски език Математика
2 Човекът и природата Чужд език - английски език
3 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
4 Български език и литература Музика
5 Български език и литература Човекът и природата
6 Математика Български език и литература
7 Час на класа Час на класа
1 Музика География и икономика
2 Български език и литература История и цивилизации
3 Човекът и природата Изобразително изкуство
4 Математика Български език и литература
5 Технологии и предприемачество Математика
6 География и икономика Човекът и природата
7 ЧСД* ЧСД*
8 ЧСД* ЧСД*
1 Български език и литература Технологии и предприемачество  
2 Математика Български език и литература
3 Изобразително изкуство Български език и литература
4 Информационни
 технологии
Физическо възпитание и спорт
5 Чужд език - английски език Математика
6 История и цивилизации Чужд език - английски език
7     Технологии и предприемачество
1 Математика ИУЧ Чужд език - английски език
2 Чужд език - английски език Технологии и предприемачество Информационни
 технологии
3 Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ
4 Музика Информационни
 технологии
Технологии и предприемачество
5 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ
6 Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт
7