час
1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Музика
2 Човекът и природата Математика Технологии и предприемачество Чужд език - английски език
3 Чужд език - английски език Изобразително изкуство Информационни
 технологии
Математика
4 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Чужд език - английски език История и цивилизации
5 Математика Човекът и природата Български език и литература Български език и литература
6 Изобразително изкуство Български език и литература Математика Информационни
 технологии
7   ЧСД*   ЧСД*
         
1 Математика Български език и литература Музика История и цивилизации
2 Чужд език - английски език Български език и литература Математика География и икономика
3 Музика Чужд език - английски език Български език и литература Чужд език - английски език
4 Български език и литература Математика География и икономика Изобразително изкуство
5 Човекът и природата География и икономика Чужд език - английски език Математика
6 География и икономика Изобразително изкуство Човекът и природата Български език и литература
         
1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература
2 Чужд език - английски език Математика Музика Чужд език - английски език
3 Информационни
 технологии
Чужд език - английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 История и цивилизации Информационни
 технологии
Български език и литература Математика
5 Математика История и цивилизации Човекът и природата Технологии и предприемачество
6 Технологии и предприемачество Български език и литература Чужд език - английски език Човекът и природата
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
         
1 Български език и литература Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература
2 Български език и литература Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Математика Изобразително изкуство
4 История и цивилизации Математика Български език и литература Човекът и природата
5 Чужд език - английски език Музика Хореография ИУЧ Математика
6 Математика Български език и литература История и цивилизации Хореография ИУЧ
7 ЧСД*      
         
1 Човекът и природата Музика Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
2 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Музика
3 Хореография ИУЧ Математика ИУЧ Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ
4 Български език и литература ИУЧ Човекът и природата Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
5 Музика Хореография ИУЧ Математика ИУЧ Човекът и природата
6 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Човекът и природата Чужд език - английски език
7     ЧСД*