ден първа смяна час
понеделник 8:00 - 8:40 1 География и икономика Български език и литература Технологии и предприемачество
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Математика География и икономика
9:50 - 10:30 3 Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество Математика
10:40 - 11:20 4 Математика География и икономика Компютърно моделиране и информационни технологии
11:30 - 12:10 5 Физическо възпитание и спорт Музика Изобразително изкуство
12:20 - 13:00 6 Компютърно моделиране и информационни технологии Физическо възпитание и спорт Български език и литература
13:05 - 13:45 7     ЧСД
вторник 8:00 - 8:40 1 Музика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
8:50 - 9:30 2 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
9:50 - 10:30 3 Технологии и предприемачество Чужд език - английски език Музика
10:40 - 11:20 4 Български език и литература Математика Човекът и природата
11:30 - 12:10 5 Чужд език - английски език Български език и литература История и цивилизации
12:20 - 13:00 6 Математика Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература
13:05 - 13:45 7 История и цивилизации Човекът и природата Математика
13:50 - 14:30 8 ЧСД    
сряда 8:00 - 8:40 1 Математика Чужд език - английски език Изобразително изкуство
8:50 - 9:30 2 Математика Музика Компютърно моделиране и информационни технологии
9:50 - 10:30 3 Изобразително изкуство Математика Български език и литература
10:40 - 11:20 4 Компютърно моделиране и информационни технологии Математика Български език и литература
11:30 - 12:10 5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика
12:20 - 13:00 6 Технологии и предприемачество Български език и литература Математика
13:05 - 13:45 7 Час на класа Час на класа Час на класа
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език Български език и литература Технологии и предприемачество
9:50 - 10:30 3 История и цивилизации Български език и литература Математика
10:40 - 11:20 4 Човекът и природата Математика История и цивилизации
11:30 - 12:10 5 Математика Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество Чужд език - английски език
12:20 - 13:00 6 Български език и литература Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
13:05 - 13:45 7 Музика Изобразително изкуство Човекът и природата
13:50 - 14:30 8   ЧСД  
петък 8:00 - 8:40 1 Математика ИУЧ Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ
8:50 - 9:30 2 Изобразително изкуство География и икономика Физическо възпитание и спорт
9:50 - 10:30 3 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии Чужд език - английски език
10:40 - 11:20 4 География и икономика Чужд език - английски език Музика
11:30 - 12:10 5 Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
12:20 - 13:00 6 Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ География и икономика