ден първа смяна час  
понеделник 8:00 - 8:40 1 География и икономика Информационни
 технологии
Математика  
8:50 - 9:30 2 Информационни
 технологии
География и икономика Математика  
10:00 - 10:40 3 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература  
10:50 - 11:30 4 Български език и литература Чужд език - английски език Технологии и предприемачество  
11:40 - 12:20 5 Математика Български език и литература География и икономика  
12:30 - 13:10 6 Изобразително изкуство Математика Музика  
13:15 - 13:55 7 Човекът и природата Математика    
14:00 - 14:40 8 ЧСД      
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Български език и литература Човекът и природата Математика  
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език Математика Изобразително изкуство  
10:00 - 10:40 3 Изобразително изкуство Български език и литература Чужд език - английски език  
10:50 - 11:30 4 История и цивилизации Български език и литература Човекът и природата  
11:40 - 12:20 5 Математика История и цивилизации Информационни
 технологии
 
12:30 - 13:10 6 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература  
13:15 - 13:55 7 Час на класа Час на класа Час на класа  
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт  
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Музика Чужд език - английски език  
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Чужд език - английски език Човекът и природата  
10:50 - 11:30 4 Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизации  
11:40 - 12:20 5 Човекът и природата Български език и литература Математика  
12:30 - 13:10 6 Математика География и икономика Български език и литература  
13:15 - 13:55 7   Човекът и природата Български език и литература  
14:00 - 14:40 8        
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Математика Български език и литература Хореография ИУЧ  
8:50 - 9:30 2 Хореография ИУЧ Български език и литература Математика  
10:00 - 10:40 3 Български език и литература История и цивилизации География и икономика  
10:50 - 11:30 4 Български език и литература Математика История и цивилизации  
11:40 - 12:20 5 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство  
12:30 - 13:10 6 География и икономика Изобразително изкуство Български език и литература  
13:15 - 13:55 7 Музика ЧСД Български език и литература  
14:00 - 14:40 8        
 
петък 8:00 - 8:40 1 Математика ИУЧ Музика Човекът и природата  
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт  
10:00 - 10:40 3 Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ Музика  
10:50 - 11:30 4 Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език Математика ИУЧ  
11:40 - 12:20 5 Музика Човекът и природата Български език и литература ИУЧ  
12:30 - 13:10 6 Човекът и природата Хореография ИУЧ Чужд език - английски език  
13:15 - 13:55 7     ЧСД*  
14:00 - 14:40 8     ЧСД*  
Съгласувано с РЗИ