ден час
понеделник
1 Информационни
технологии
  Човекът и природата Български език и литература Информационни
технологии
 
2 Изобразително изкуство Математика Музика Български език и литература
3 Човекът и природата Изобразително изкуство Математика Чужд език - английски език
4 Български език и литература Чужд език - английски език Човекът и природата Математика
5 Математика Български език и литература Чужд език - английски език Изобразително изкуство
6 Чужд език - английски език Български език и литература Изобразително изкуство Човекът и природата
7   Информационни
технологии
      Информационни
технологии
8        
 
вторник
1 История и цивилизации Математика Човекът и природата Български език и литература
2 Технологии и предприемачество История и цивилизации Български език и литература Човекът и природата
3 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Български език и литература Математика
4 Математика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Музика
5 Български език и литература Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
6 Чужд език - английски език Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
 
сряда
1 Човекът и природата   Информационни
технологии
Български език и литература Математика
2 Български език и литература Математика Изобразително изкуство Чужд език - английски език
3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
4 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
Физическо възпитание и спорт
  Български език и литература
5 Математика Български език и литература Чужд език - английски език Човекът и природата
6 Чужд език - английски език Човекът и природата Математика Музика
7   Информационни
технологии
  ЧСД* ЧСД*
8     ЧСД* ЧСД*
 
четвъртък
1 Човекът и природата Математика   Информационни
технологии
Български език и литература
2 История и цивилизации Човекът и природата Музика Български език и литература
3 Хореография ИУЧ Музика Чужд език - английски език История и цивилизации
4 Български език и литература Хореография ИУЧ История и цивилизации Математика
5 Музика Български език и литература Математика Изобразително изкуство
6 Математика История и цивилизации Български език и литература Чужд език - английски език
7   ЧСД* Информационни
технологии
   
8   ЧСД*    
 
петък
1 Български език и литература ИУЧ Музика Математика ИУЧ География и икономика
2 Чужд език - английски език Математика ИУЧ География и икономика Технологии и предприемачество
3 Музика Чужд език - английски език Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ
4 Изобразително изкуство География и икономика Чужд език - английски език Хореография ИУЧ
5 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Хореография ИУЧ Чужд език - английски език
6 География и икономика Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
7 ЧСД*      
8 ЧСД*