ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 История и цивилизации Български език и литература Технологии и
предприемачество
Математика
8.50 - 9.30 2 Математика Български език и литература История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт География и икономика
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Технологии и
предприемачество
География и икономика Изобразително изкуство
11.30 - 12.10 5 Технологии и
предприемачество
История и цивилизации Математика Български език и литература
12.20 - 13.00 6 Информационни
 технологии
География и икономика Български език и литература История и цивилизации
13.05 - 13.45 7 ЧСД*     ЧСД*
13.45 - 14.25 8 ЧСД*     ЧСД*
 
вторник 8.00 - 8.40 1 Технологии и
предприемачество
Информационни
 технологии
Български език и литература Музика
8.50 - 9.30 2 Човекът и природата Български език и литература Математика Чужд език - английски език
9.50 - 10.30 3 Математика Чужд език - английски език Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език Математика Човекът и природата Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература
12.20 - 13.00 6 География и икономика Човекът и природата Чужд език - английски език Математика
13.05 - 13.45 7        
 
сряда 8.00 - 8.40 1 Математика Чужд език - английски език Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
8.50 - 9.30 2 Физическо възпитание и спорт География и икономика Музика Български език и литература
9.50 - 10.30 3 География и икономика Математика Български език и литература Чужд език - английски език
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език Технологии и предприемачество Български език и литература География и икономика
11.30 - 12.10 5 Музика Физическо възпитание и спорт Математика Изобразително изкуство
12.20 - 13.00 6 Български език и литература Български език и литература География и икономика Математика
13.05 - 13.45 7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
 
четвъртък 8.00 - 8.40 1 История и цивилизации Математика Български език и литература Информационни
 технологии
8.50 - 9.30 2 Изобразително изкуство История и цивилизации Математика Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 Музика Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Човекът и природата
11.30 - 12.10 5 Български език и литература Музика Технологии и предприемачество Математика
12.20 - 13.00 6 Математика Български език и литература Информационни
 технологии
История и цивилизации
13.05 - 13.45 7   ЧСД*    
13.45 - 14.25 8   ЧСД*    
 
петък 8.00 - 8.40 1 Математика ИУЧ Човекът и природата Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език
8.50 - 9.30 2 Човекът и природата Музика Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ
9.50 - 10.30 3 Изобразително изкуство Чужд език - английски език Човекът и природата Математика ИУЧ
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Музика
11.30 - 12.10 5 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт
12.20 - 13.00 6 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Музика Човекът и природата
13.05 - 14.25       ЧСД*