6 КЛАС

час
1 Български език и литература Изобразително изкуство История и цивилизации Чужд език - английски език
2 Човекът и природата Български език и литература Български език и литература   История и цивилизации
3 Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Музика
4 Чужд език - английски език Математика Човекът и природата Математика
5 Математика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
6 История и цивилизации Човекът и природата Математика Български език и литература
7 ЧСД* ЧСД*    
           
1 География и икономика Математика Български език и литература Човекът и природата
2 Технологии и предприемачество Музика Математика Български език и литература
3 Математика Чужд език - английски език Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
Български език и литература
4 Български език и литература География и икономика Чужд език - английски език Изобразително изкуство
5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт География и икономика Математика
6 Информационни
 технологии
Български език и литература Физическо възпитание и спорт География и икономика
           
1 Музика Български език и литература Човекът и природата Български език и литература
2 Български език и литература Човекът и природата Български език и литература Чужд език - английски език
3 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Човекът и природата
4 Чужд език - английски език Математика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
5 Математика Технологии и предприемачество Музика Математика
6 Човекът и природата Чужд език - английски език Математика Изобразително изкуство
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
           
1 Български език и литература Музика Човекът и природата Български език и литература
2 Чужд език - английски език Български език и литература Математика Информационни
 технологии
3 Човекът и природата Математика Технологии и предприемачество Чужд език - английски език
4 Математика Човекът и природата Чужд език - английски език Математика
5 Хореография ИУЧ Чужд език - английски език Български език и литература Музика
6 Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Изобразително изкуство Човекът и природата
7     ЧСД* ЧСД*
           
1 Чужд език - английски език История и цивилизации Математика ИУЧ Математика ИУЧ
2 Български език и литература ИУЧ Информационни
 технологии
Музика Чужд език - английски език
3 Музика Български език и литература ИУЧ История и цивилизации Български език и литература ИУЧ
4 Математика ИУЧ Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ История и цивилизации
5 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Чужд език - английски език Хореография ИУЧ
6 История и цивилизации Изобразително изкуство Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт