ден първа смяна час
понеделник 8.20 - 8.55 1 Математика Математика Математика
9.05 - 9.40 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.00 - 10.35 3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.45 - 11.20 4 Музика Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
11.25 - 12.00 5 Физическо възпитание и спорт Музика Музика
           
вторник 8.20 - 8.55 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9.05 - 9.40 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.00 - 10.35 3 Хореография ИУЧ Математика Математика
10.45 - 11.20 4 Изобразително изкуство Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт
11.25 - 12.00 5 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Хореография ИУЧ
           
сряда 8.20 - 8.55 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9.05 - 9.40 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.00 - 10.35 3 Математика Математика Математика
10.45 - 11.20 4 Физическо възпитание и спорт Музика Физическо възпитание и спорт
11.25 - 12.00 5 Час на класа Час на класа Час на класа
           
четвъртък 8.20 - 8.55 1 Математика Математика Математика
9.05 - 9.40 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.00 - 10.35 3 Околен свят Изобразително изкуство Изобразително изкуство
10.45 - 11.20 4 Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство
11.25 - 12.00 5 ЧСД ЧСД ЧСД
           
петък 8.20 - 8.55 1 Математика Околен свят Околен свят
9.05 - 9.40 2 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
10.00 - 10.35 3 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
11.25 - 12.00 4 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Музика