ден първа смяна час
понеделник 8.20 - 8.55 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9.05 - 9.40 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.00 - 10.35 3 Физическо възпитание и спорт Математика Математика
10.45 - 11.20 4 Математика Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ
11.30 - 12.05 5 Хореография ИУЧ Музика Физическо възпитание и спорт
           
вторник 8.20 - 8.55 1 Математика Хореография ИУЧ Български език и литература
9.05 - 9.40 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.00 - 10.35 3 Български език и литература Български език и литература Математика
10.45 - 11.20 4 Музика Математика Музика
11.30 - 12.05 5 ЧСД Музика ЧСД
           
сряда 8.20 - 8.55 1 Български език и литература Технологии и предприемачество Математика
9.05 - 9.40 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.00 - 10.35 3 Математика Български език и литература Български език и литература
10.45 - 11.20 4 Изобразително изкуство Математика Изобразително изкуство
11.30 - 12.05 5 Час на класа Час на класа Час на класа
           
четвъртък 8.20 - 8.55 1 Родинознание Родинознание Родинознание
9.05 - 9.40 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.00 - 10.35 3 Математика Математика Математика
10.45 - 11.20 4 Музика Изобразително изкуство Музика
11.30 - 12.05 5 Изобразително изкуство ЧСД Изобразително изкуство
           
петък 8.20 - 8.55 1 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
9.05 - 9.40 2 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
10.00 - 10.35 3 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
10.45 - 11.20 4 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
         
Съгласувано с РЗИ