ден час
понеделник 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Математика Хореография ИУЧ Математика
4 Хореография ИУЧ Музика Физическо възпитание и спорт
5 Музика ЧСД Хореография ИУЧ
         
вторник 1 Математика Математика Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Математика
4 Музика Физическо възпитание и спорт Музика
5 ЧСД Музика ЧСД
         
сряда 1 Български език и литература Математика Математика
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Математика Български език и литература Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Музика
5 Час на класа Час на класа Час на класа
         
четвъртък 1 Родинознание Родинознание Родинознание
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Математика Математика Математика
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
         
петък 1 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
2 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
3 Технологии и предприемачество Математика Физическо възпитание и спорт
4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество