ден час
понеделник 1 Математика Математика Математика
2 Български език и литература Български език и литература Български език
 и литература
3 Български език и литература Български език и литература Български език
 и литература
4 Музика Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
5 Физическо възпитание и спорт Музика Музика
         
вторник 1 Български език и литература Български език и литература Български език и
 литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език
 и литература
3 Хореография ИУЧ Математика Математика
4 Изобразително изкуство Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт
5 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Хореография ИУЧ
         
сряда 1 Български език и литература Български език и литература Български език
и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и
 литература
3 Математика Математика Математика
4 Физическо възпитание и спорт Музика Физическо възпитание и спорт
5 Час на класа Час на класа Час на класа
         
четвъртък 1 Математика Математика Математика
2 Български език и литература Български език и литература Български език
 и литература
3 Околен свят Изобразително изкуство Изобразително изкуство
4 Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5 ЧСД ЧСД ЧСД
         
петък 1 Математика Околен свят Околен свят
2 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език
 и литература ИУЧ
3 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
4 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Музика