ден първа смяна час
понеделник 8.30 - 9.05 1 Български език и литература Български език и литература
9.25 - 10.00 2 Български език и литература Български език и литература
10.10 - 10.45 3 Математика Математика
10.55 - 11.30 4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
11.40 - 12.15 5 Музика Музика
         
вторник 8.30 - 9.05 1 Математика Математика
9.25 - 10.00 2 Български език и литература Български език и литература
10.10 - 10.45 3 Български език и литература Български език и литература
10.55 - 11.30 4 Хореография ИУЧ Музика
11.40 - 12.15 5 Музика Хореография ИУЧ
         
сряда 8.30 - 9.05 1 Български език и литература Български език и литература
9.25 - 10.00 2 Български език и литература Български език и литература
10.10 - 10.45 3 Математика Математика
10.55 - 11.30 4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
11.40 - 12.15 5 Час на класа Час на класа
         
четвъртък 8.30 - 9.05 1 Български език и литература Български език и литература
9.25 - 10.00 2 Математика Математика
10.10 - 10.45 3 Околен свят Околен свят
10.55 - 11.30 4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
11.40 - 12.15 5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
         
петък 8.30 - 9.05 1 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
9.25 - 10.00 2 Математика ИУЧ Математика ИУЧ
10.10 - 10.45 3 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
10.55 - 11.30 4 ЧСД ЧСД
         
Съгласувано с РЗИ