час
1 Математика Математика Математика
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
5 Музика Музика Музика
       
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Хореография ИУЧ Математика Математика
4 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Хореография ИУЧ
5 Изобразително изкуство Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт
       
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Математика Математика Математика
4 Физическо възпитание и спорт Музика Физическо възпитание и спорт
5 Час на класа Час на класа Час на класа
       
1 Математика Математика Английски език ИУЧ
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Околен свят Изобразително изкуство Математика
4 Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство
5 ЧСД ЧСД Изобразително изкуство
       
1 Математика Околен свят Околен свят
2 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
3 Предприемачество ИУЧ Музика ИУЧ Музика
4 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт ЧСД