час
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Математика Математика
4 Математика Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ
5 Хореография ИУЧ Музика Физическо възпитание и спорт
       
1 Математика Хореография ИУЧ Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Математика
4 Музика Математика Музика
5 ЧСД Музика ЧСД
       
1 Български език и литература Технологии и предприемачество Математика
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Математика Български език и литература Български език и литература
4 Изобразително изкуство Математика Изобразително изкуство
5 Час на класа Час на класа Час на класа
       
1 Родинознание Родинознание Родинознание
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Математика Математика Математика
4 Музика Изобразително изкуство Музика
5 Изобразително изкуство ЧСД Изобразително изкуство
       
1 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
2 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
3 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
4 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Технологии и предприемачество