ден първа смяна час
понеделник
8.20 - 8.55 1 Български език и литература Български език и литература
9.05 - 9.40 2 Български език и литература Български език и литература
10.00 - 10.35 3 Математика Математика
10.45 - 11.20 4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
11.30 - 12.05 5 Музика Музика
         
вторник
8.20 - 8.55 1 Математика Математика
9.05 - 9.40 2 Български език и литература Български език и литература
10.00 - 10.35 3 Български език и литература Български език и литература
10.45 - 11.20 4 Хореография ИУЧ Музика
11.30 - 12.05 5 Музика Хореография ИУЧ
         
сряда
8.20 - 8.55 1 Български език и литература Български език и литература
9.05 - 9.40 2 Български език и литература Български език и литература
10.00 - 10.35 3 Математика Математика
10.45 - 11.20 4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
11.30 - 12.05 5 Час на класа Час на класа
         
четвъртък
8.20 - 8.55 1 Български език и литература Български език и литература
9.05 - 9.40 2 Математика Математика
10.00 - 10.35 3 Околен свят Околен свят
10.45 - 11.20 4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
11.30 - 12.05 5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
         
петък
8.20 - 8.55 1 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
9.05 - 9.40 2 Математика ИУЧ Математика ИУЧ
10.00 - 10.35 3 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
10.45 - 11.20 4 ЧСД ЧСД