ден първа смяна час
понеделник 8:20 - 8:55 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9:15 - 9:50 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10:00 - 10:35 3 Математика Хореография ИУЧ Математика
10:45 - 11:20 4 Физическо възпитание и спорт Математика Хореография ИУЧ
11:30 - 12:05 5 Хореография ИУЧ Музика Физическо възпитание и спорт
           
вторник 8:20 - 8:55 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9:15 - 9:50 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10:00 - 10:35 3 Математика Математика Математика
10:45 - 11:20 4 Музика Изобразително изкуство Музика
11:30 - 12:05 5 ЧСД Изобразително изкуство ЧСД
           
сряда 8:20 - 8:55 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9:15 - 9:50 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10:00 - 10:35 3 Математика Математика Математика
10:45 - 11:20 4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика
11:30 - 12:05 5 Час на класа Час на класа Час на класа
           
четвъртък 8:20 - 8:55 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9:15 - 9:50 2 Математика Математика Математика
10:00 - 10:35 3 Родинознание Родинознание Родинознание
10:45 - 11:20 4 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
11:30 - 12:05 5 Изобразително изкуство ЧСД Изобразително изкуство
           
петък 8:20 - 8:55 1 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
9:15 - 9:50 2 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Математика ИУЧ
10:00 - 10:35 3 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
10:45 - 11:20 4 Музика Музика Физическо възпитание и спорт
         
Съгласувано с РЗИ