ден първа смяна час 12а
понеделник 8:00 - 8:40 1 Физика и астрономия - модул 5
8:50 - 9:30 2 Предприемачество - избираем модул
10:00 - 10:40 3 Биология и здравно образование -
модул 2
10:50 - 11:30 4 Биология и здравно образование -
модул 2
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт
12:30 - 13:10 6 География и икономика - модул 5
13:15 - 13:55 7 Гражданско образование 
вторник 8:00 - 8:40 1 Физика и астрономия - модул 5
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт
10:00 - 10:40 3 Български език и литература 
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 География и икономика - модул 5
12:30 - 13:10 6 Предприемачество - модул 4
13:15 - 13:55 7 Час на класа
14:00 - 14:40 8  
сряда 8:00 - 8:40 1 География и икономика - модул 6
8:50 - 9:30 2 Биология и здравно образование -
модул 3
10:00 - 10:40 3 Биология и здравно образование -
модул 4
10:50 - 11:30 4 Физика и астрономия - модул 5
11:40 - 12:20 5 Чужд език - руски език
12:30 - 13:10 6 Чужд език - руски език
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Физика и астрономия - модул 5
10:50 - 11:30 4 Математика
11:40 - 12:20 5 Предприемачество - модул 3
12:30 - 13:10 6 Биология и здравно образование -
 избираем модул
13:15 - 13:55 7 ЧСД*
14:00 - 14:40 8 ЧСД*
петък 8:00 - 8:40 1 Физика и астрономия - избираем модул 
8:50 - 9:30 2 Предприемачество - модул 3
10:00 - 10:40 3 Математика
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 География и икономика -
модул 6
12:30 - 13:10 6 География и икономика -
избираем модул 
Съгласувано с РЗИ