12 КЛАС

ден първа смяна час 12б 12а
понеделник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Математика
8.50 - 9.30 2 Математика Английски език
9.50 - 10.30 3 Мениджмънт на туризма Информационни технологии ПП
10.40 - 11.20 4 Екотуризъм Информационни технологии ПП
11.30 - 12.10 5 Счетоводство на фирмата   Български език и литература
12.20 - 13.00 6 Счетоводство на фирмата   География и икономика ПП
13.10 - 14.30 7   Свят и личност
           
вторник 8.00 - 8.40 1 Свят и личност  
8.50 - 9.30 2 Английски език Английски език
9.50 - 10.30 3 Екотуризъм Предприемачество
10.40 - 11.20 4 Законодателство в туризма Немски език
11.30 - 12.10 5 Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия
12.20 - 13.00 6 Мениджмънт на туризма Счетоводство на предприятието
13.10 - 13.50 7 Час на класа Счетоводство на предприятието
          Час на класа
сряда 8.00 - 8.40 1 Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП  
8.50 - 9.30 2 Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП География и икономика ПП
9.50 - 10.30 3 Екотуризъм Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 Свят и личност Свят и личност
11.30 - 12.10 5 Мениджмънт на туризма Маркетинг и реклама 
12.20 - 13.00 6 Законодателство в туризма Български език и литература
13.10 - 13.50 7 Английски език Български език и литература
           
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Математика  
8.50 - 9.30 2 Български език и литература  
9.50 - 10.30 3 Български език и литература   Английски език
10.40 - 11.20 4 Екотуризъм Немски език
11.30 - 12.10 5 Счетоводство на фирмата   Предприемачество
12.20 - 13.00 6 Счетоводство на фирмата   Информационни технологии ПП
13.10 - 13.50 7 Законодателство в туризма Информационни технологии ПП
          История и цивилизация
петък 8.00 - 8.40 1 Екотуризъм География и икономика 
8.50 - 9.30 2 Физическо възпитание и спорт  
9.50 - 10.30 3 Законодателство в туризма Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 Мениджмънт на туризма Математика
11.30 - 12.10 5 Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП Маркетинг и реклама 
12.20 - 13.00 6 Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП География и икономика ПП
13.10 -14.30   ДЧФВС* История и цивилизация
Съгласувано с РЗИ Английски език
          ДЧФВС*