ден първа смяна час 12а
понеделник 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт
8:50 - 9:30 2 Биология и здравно образование - модул 2
10:00 - 10:40 3 Биология и здравно образование - модул 3
10:50 - 11:30 4 Физика и астрономия - модул 4
11:40 - 12:20 5 География и икономика - модул 5
12:30 - 13:10 6 Предприемачество - избираем модул
13:15 - 13:55 7 Гражданско образование 
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Физика и астрономия - модул 4
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт
10:00 - 10:40 3 Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 География и икономика - модул 5
12:30 - 13:10 6 Предприемачество - модул 4
13:15 - 13:55 7 Час на класа
14:00 - 14:40 8  
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Физика и астрономия - модул 4
8:50 - 9:30 2 Биология и здравно образование - модул 4
10:00 - 10:40 3 Биология и здравно образование - модул 2
10:50 - 11:30 4 География и икономика - модул 2
11:40 - 12:20 5 Чужд език - руски език
12:30 - 13:10 6 Чужд език - руски език
13:15 - 13:55 7 Предприемачество - модул 4
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Български език и литература
10:00 - 10:40 3 География и икономика - модул 2
10:50 - 11:30 4 Математика
11:40 - 12:20 5 Предприемачество - модул 3
12:30 - 13:10 6 Физика и астрономия - модул 4
13:15 - 13:55 7 ЧСД*
14:00 - 14:40 8 ЧСД*
 
петък 8:00 - 8:40 1 Физика и астрономия - избираем модул 
8:50 - 9:30 2 Математика
10:00 - 10:40 3 Предприемачество - модул 3
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Биология и здравно образование -
избираем модул
12:30 - 13:10 6 География и икономика -
 избираем модул 
Съгласувано с РЗИ