ден първа смяна час 12а 12б
понеделник 8:00 - 8:40 1 Български език и литература Мениджмънт на фирмата  
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Маркетинг и реклама  
10:00 - 10:40 3 Екотуризъм Свят и личност
10:50 - 11:30 4 Свят и личност Фирмено право
11:40 - 12:20 5 Мениджмънт на туризма   Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Законодателство в туризма   Математика 
13:20 - 14:00 7   Чужд език - английски език  
14:10 - 14:50 8    
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Математика Български език и литература ЗИП
8:50 - 9:30 2 Законодателство в туризма Български език и литература ЗИП
10:00 - 10:40 3 Екотуризъм Мениджмънт на фирмата
10:50 - 11:30 4 Мениджмънт на туризма Компютърна графика Компютърна графика
11:40 - 12:20 5 Счетоводство на фирмата
12:30 - 13:10 6 Счетоводство на фирмата Математика 
13:20 - 14:00 7 Час на класа Час на класа
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт Маркетинг и реклама
8:50 - 9:30 2 Свят и личност Физическо възпитание и спорт
10:00 - 10:40 3 Мениджмънт на туризма Фирмено право
10:50 - 11:30 4 Екотуризъм Свят и личност
11:40 - 12:20 5 Счетоводство на фирмата Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Счетоводство на фирмата Български език и литература
13:20 - 14:00 7 Чужд език - английски език ДЧФВС*
14:10 - 14:50 8   ДЧФВС*
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт Фирмено право
10:00 - 10:40 3 Математика Мениджмънт на фирмата
10:50 - 11:30 4 Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП Счетоводство на фирмата
11:40 - 12:20 5 Счетоводство на фирмата
12:30 - 13:10 6 Екотуризъм Компютърна графика Компютърна графика
13:20 - 14:00 7 Законодателство в туризма
14:10 - 14:50 8    
 
петък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература Мениджмънт на фирмата
8:50 - 9:30 2 Законодателство в туризма Маркетинг и реклама
10:00 - 10:40 3 Екотуризъм Чужд език - английски език
10:50 - 11:30 4 Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП Счетоводство на фирмата
11:40 - 12:20 5 Счетоводство на фирмата
12:30 - 13:10 6 Мениджмънт на туризма Фирмено право
13:20 - 14:00 7 ДЧФВС*  
14:10 - 14:50 8 ДЧФВС*