ден първа смяна час 12а  
понеделник 8:00 - 8:40 1 Български език и литература  
8:50 - 9:30 2 Български език и литература  
10:00 - 10:40 3 Икономическа информатика (практика) Икономическа информатика (практика)  
10:50 - 11:30 4  
11:40 - 12:20 5 Чужд език - руски език  
12:30 - 13:10 6 Финанси  
13:15 - 13:55 7    
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език  
8:50 - 9:30 2 Компютърни архитектури и операционни системи (практика)  Функционални приложни програми (практика)   
10:00 - 10:40 3  
10:50 - 11:30 4 Счетоводство на предприятието (практика)  
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт  
12:30 - 13:10 6 Програмиране Програмиране  
13:15 - 13:55 7  
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Български език и литература  
8:50 - 9:30 2 Български език и литература  
10:00 - 10:40 3 Математика  
10:50 - 11:30 4 Счетоводство на предприятието  
11:40 - 12:20 5 Финанси на предприятието  
12:30 - 13:10 6 Икономика на предприятието  
13:15 - 13:55 7 Час на класа  
13:50 - 14:30 8    
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Икономика на предприятието (практика)  
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт  
10:00 - 10:40 3 Функционални приложни програми (практика)  Компютърни архитектури и операционни системи (практика)   
10:50 - 11:30 4  
11:40 - 12:20 5 Икономическа информатика Икономическа информатика  
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език  
13:15 - 13:55 7    
 
петък 8:00 - 8:40 1 Гражданско образование  
8:50 - 9:30 2 Маркетинг  
10:00 - 10:40 3 Икономическа информатика (практика) Икономическа информатика (практика)  
10:50 - 11:30 4 Математика  
11:40 - 12:20 5 Икономика на предприятието (практика)  
12:30 - 13:10 6  
13:15 - 13:55 7 Чужд език - руски език  
Съгласувано с РЗИ