ден първа смяна час 12а
понеделник 8.00 - 8.40 1 Мениджмънт на туризма
8.50 - 9.30 2 Екотуризъм
9.50 - 10.30 3 Счетоводство но фирмата
10.40 - 11.20 4 Счетоводство но фирмата
11.30 - 12.10 5 Физическо възпитание и спорт
12.20 - 13.00 6 Английски език
13.10 - 14.30 7  
       
вторник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Мениджмънт на туризма
10.40 - 11.20 4 Математика
11.30 - 12.10 5 Екотуризъм
12.20 - 13.00 6 Законодателство в туризма
13.10 - 13.50 7 Час на класа
13.50 - 14.30   ДЧФВС
       
сряда 8.00 - 8.40 1 Информационни технологии ПП
8.50 - 9.30 2 Информационни технологии ПП
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 Законодателство в туризма
11.30 - 12.10 5 Свят и личност
12.20 - 13.00 6 Екотуризъм
13.10 - 13.50 7 Английски език
13.50 - 14.30    
       
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Мениджмънт на туризма
9.50 - 10.30 3 Законодателство в туризма
10.40 - 11.20 4 Счетоводство но фирмата
11.30 - 12.10 5 Счетоводство но фирмата
12.20 - 13.00 6 Математика
13.10 - 13.50 7 Свят и личност
       
петък 8.00 - 8.40 1 Законодателство в туризма
8.50 - 9.30 2 Мениджмънт на туризма
9.50 - 10.30 3 Екотуризъм
10.40 - 11.20 4 Екотуризъм
11.30 - 12.10 5 Информационни технологии ПП
12.20 - 13.00 6 Информационни технологии ПП
13.10 -14.30    
Съгласувано с РЗИ