ден първа смяна час 12а
понеделник 8.00 - 8.40 1 Информационни технологии ПП
8.50 - 9.30 2 Информационни технологии ПП
9.50 - 10.30 3 Екотуризъм
10.40 - 11.20 4 Свят и личност
11.30 - 12.10 5 Законодателство в туризма
12.20 - 13.00 6 Български език и литература
13.05 - 13.45 7 Английски език
 
вторник 8.00 - 8.40 1 Счетоводство на фирмата
8.50 - 9.30 2 Счетоводство на фирмата
9.50 - 10.30 3 Английски език
10.40 - 11.20 4 Физическо възпитание и спорт
11.30 - 12.10 5 Мениджмънт на туризма
12.20 - 13.00 6 Екотуризъм
13.05 - 13.45 7 Час на класа
 
сряда 8.00 - 8.40 1 Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Екотуризъм
10.40 - 11.20 4 Мениджмънт на туризма
11.30 - 12.10 5 Законодателство в туризма
12.20 - 13.00 6 Физическо възпитание и спорт
13.05 - 13.45 7 ДЧФВС*
13.45 - 14.25   ДЧФВС*
 
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Законодателство в туризма
8.50 - 9.30 2 Свят и личност
9.50 - 10.30 3 Математика
10.40 - 11.20 4 Екотуризъм
11.30 - 12.10 5 Информационни технологии ПП
12.20 - 13.00 6 Информационни технологии ПП
13.05 - 13.45 7 Мениджмънт на туризма
13.45 - 14.25    
 
петък 8.00 - 8.40 1 Екотуризъм
8.50 - 9.30 2 Мениджмънт на туризма
9.50 - 10.30 3 Законодателство в туризма
10.40 - 11.20 4 Математика
11.30 - 12.10 5 Счетоводство на фирмата
12.20 - 13.00 6 Счетоводство на фирмата