ден час   12а 12б
понеделник
1 1 Български език и литература Мениджмънт на фирмата
2 2 Български език и литература Маркетинг и реклама
3 3 Екотуризъм Свят и личност
4 4 Свят и личност Фирмено право
5 5 Мениджмънт на туризма Физическо възпитание и спорт
6 6 Законодателство в туризма Български език и литература
7 7 Чужд език - английски език Чужд език - английски език
8      
 
вторник
1 1 Мениджмънт на туризма Математика
2 2 Математика Български език и литература ИУЧ
3 3 Екотуризъм Български език и литература ИУЧ
4 4 Счетоводство на фирмата Маркетинг и реклама
5 5 Счетоводство на фирмата
Компютърна графика
Компютърна графика
6 6 Законодателство в туризма
7 7 Час на класа Час на класа
 
сряда
1   Физическо възпитание и спорт Фирмено право
2   Свят и личност Физическо възпитание и спорт
3   Мениджмънт на туризма Свят и личност
4   Екотуризъм Математика
5   Счетоводство на фирмата Български език и литература
6   Счетоводство на фирмата Български език и литература
7   ЧСД* ЧСД*
8   ЧСД* ЧСД*
 
четвъртък
1   Екотуризъм Мениджмънт на фирмата
2   Законодателство в туризма Математика
3   Математика
Компютърна графика
Компютърна графика
4   Чужд език - английски език
5   Физическо възпитание и спорт Счетоводство на фирмата
6  
Информационни технологии ПП
Информационни технологии ПП
Счетоводство на фирмата
7   Фирмено право
8      
 
петък
1   Български език и литература Фирмено право
2   Законодателство в туризма Маркетинг и реклама
3   Екотуризъм Мениджмънт на фирмата
4   Мениджмънт на туризма Чужд език - английски език
5  
Информационни технологии ПП
Информационни технологии ПП
Счетоводство на фирмата
6   Счетоводство на фирмата