ден първа смяна час 12а
понеделник 8:00 - 8:40 1 Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Икономическа информатика (практика)
10:50 - 11:30 4
11:40 - 12:20 5 Чужд език - руски език
12:30 - 13:10 6 Финанси
13:15 - 13:55 7  
вторник 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език
8:50 - 9:30 2 Компютърни архитектури и операционни системи (практика) 
10:00 - 10:40 3
10:50 - 11:30 4 Счетоводство на предприятието (практика)
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт
сряда 8:00 - 8:40 1 Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Математика
10:50 - 11:30 4 Счетоводство на предприятието
11:40 - 12:20 5 Икономика на предприятието
12:30 - 13:10 6 Финанси на предприятието
13:15 - 13:55 7 Час на класа
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Икономика на предприятието (практика)
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт
10:00 - 10:40 3 Функционални приложни програми (практика) 
10:50 - 11:30 4
11:40 - 12:20 5 Икономическа информатика
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език
13:15 - 13:55 7 ЧСД
петък 8:00 - 8:40 1 Гражданско образование
8:50 - 9:30 2 Маркетинг
10:00 - 10:40 3 Икономическа информатика (практика)
10:50 - 11:30 4 Математика
11:40 - 12:20 5 Икономика на предприятието (практика)
12:30 - 13:10 6
13:15 - 13:55 7 Чужд език - руски език