12а
1 Български език и литература
2 Мениджмънт на туризма
3 Законодателство в туризма
4 Свят и личност
5 Математика
6 Счетоводство но фирмата
7 Счетоводство но фирмата
 

ВТОРНИК
1 Български език и литература
2 Български език и литература
3 Мениджмънт на туризма
4 Математика
5 Екотуризъм
6 Законодателство в туризма
7 Час на класа
  ДЧФВС
  СРЯДА
1 Информационни технологии ПП
2 Информационни технологии ПП
3 Физическо възпитание и спорт
4 Законодателство в туризма
5 Свят и личност
6 Екотуризъм
7 Английски език
   
  ЧЕТВЪРТЪК
  Физическо възпитание и спорт
  Екотуризъм
  Счетоводство но фирмата
  Счетоводство но фирмата
  Мениджмънт на туризма
  Английски език
   
  ПЕТЪК
  Законодателство в туризма
  Мениджмънт на туризма
  Екотуризъм
  Екотуризъм
  Информационни технологии ПП
  Информационни технологии ПП