ден първа смяна втора смяна час 4 а
понеделник   12.30 - 13.10       ДЧФВС/ ІІ смяна/  
8.00 - 8.40 13.20 - 14.00 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика
8.50 - 9.30 14.10 - 14.50 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език
9.50 - 10.30 15.10 - 15.50 3 Математика Английски език Математика Български език и литература
10.40 - 11.20 16.00 - 16.40 4 Музика Математика Английски език Български език и литература
11.30 - 12.10 16.45 - 17.25 5 Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика
12.15 - 12.55 17.30 - 18.10 6     ДЧФВС/ І смяна/  
               
вторник   12.30 - 13.10         ДЧФВС/ ІІ смяна/
8.00 - 8.40 13.20 - 14.00 1 Математика Математика Български език и литература Математика
8.50 - 9.30 14.10 - 14.50 2 Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 15.10 - 15.50 3 Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература
10.40 - 11.20 16.00 - 16.40 4 Български език и литература Музика Математика Английски език
11.30 - 12.10 16.45 - 17.25 5 Физическо възпитание и спорт Английски език Музика Физическо възпитание и спорт
12.15 - 12.55 17.30 - 18.10 6       ДЧФВС/ І смяна/
               
сряда 8.00 - 8.40 13.20 - 14.00 1 Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература
8.50 - 9.30 14.10 - 14.50 2 Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 15.10 - 15.50 3 Английски език Български език и литература Човекът и обществото Човекът и обществото
10.40 - 11.20 16.00 - 16.40 4 Човекът и обществото Български език и литература Изобразително изкуство Английски език
11.30 - 12.10 16.45 - 17.25 5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Английски език Изобразително изкуство
12.15 - 12.55 17.30 - 18.10 6 Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/
               
четвъртък   12.30 - 13.10   ДЧФВС/ ІІ смяна/      
8.00 - 8.40 13.20 - 14.00 1 Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата
8.50 - 9.30 14.10 - 14.50 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 15.10 - 15.50 3 Математика Математика Математика Математика
10.40 - 11.20 16.00 - 16.40 4 Физическо възпитание и спорт Музика Музика Физическо възпитание и спорт
11.30 - 12.10 16.45 - 17.25 5 Музика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика
12.15 - 12.55 17.30 - 18.10 6 ДЧФВС/ І смяна/      
               
петък   12.30 - 13.10     ДЧФВС/ ІІ смяна/    
8.00 - 8.40 13.20 - 14.00 1 Математика Математика Математика Математика
8.50 - 9.30 14.10 - 14.50 2 Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата
9.50 - 10.30 15.10 - 15.50 3 Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП
10.40 - 11.20 16.00 - 16.40 4 Математика ЗИП Математика ЗИП Математика ЗИП Математика ЗИП
11.30 - 12.10 16.45 - 17.25 5 Домашен бит и техника Домашен бит и техника Домашен бит и техника Домашен бит и техника
12.15 - 12.55 17.30 - 18.10 6   ДЧФВС/ І смяна/