час 4 а
  ДЧФВС/ ІІ смяна/      
1 Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература
3 Английски език Български език и литература Математика Математика
4 Математика Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт
5 Музика Музика Физическо възпитание и спорт Английски език
6 ДЧФВС/ І смяна/      
         
  Час на класа /ІІсмяна/ Час на класа /ІІсмяна/ Час на класа /ІІсмяна/ Час на класа /ІІсмяна/
1 Математика Математика Български език и литература Български език и литература
2 Човекът и обществото Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и обществото Английски език
4 Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Математика
5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
6 Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/
         
    ДЧФВС/ ІІ смяна/    
1 Английски език Английски език Математика Човекът и обществото
2 Български език и литература Български език и литература Английски език Математика
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4 Математика Математика Български език и литература Български език и литература
5 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
6   ДЧФВС/ І смяна/    
         
      ДЧФВС/ ІІ смяна/  
1 Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Английски език
2 Английски език Човекът и природата Български език и литература Български език и литература
3 Математика Математика Математика Математика
4 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Домашен бит и техника Физическо възпитание и спорт
5 Изобразително изкуство Домашен бит и техника Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
      ДЧФВС/ І смяна/  
         
        ДЧФВС/ ІІ смяна/
1 Човекът и природата Английски език Английски език Човекът и природата
2 Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП Математика Български език и литература ЗИП
3 Математика ЗИП Математика ЗИП Български език и литература ЗИП Математика ЗИП
4 Домашен бит и техника Изобразително изкуство Математика ЗИП Домашен бит и техника
5 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Музика Музика
6       ДЧФВС/ І смяна/