ден час 4 а
понеделник 1 Чужд език - английски език Математика Български език
 и литература
2 Български език и литература Чужд език - английски език Български език
 и литература
3 Български език и литература Български език и литература Чужд език -
английски език
4 Математика Български език и литература Математика
5 Музика Музика Математика ИУЧ
6 ЧСД ЧСД Музика
         
вторник 1 Човекът и природата Човекът и природата Български език и литература
2 Хореография ИУЧ Български език и литература Човекът и
 природата
3 Математика Български език и литература Математика
4 Български език и литература Математика Хореография ИУЧ
5 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Изобразително
изкуство
6 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество ЧСД
         
сряда 1 Български език и литература Човекът и природата Български език и литература
2 Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература
3 Чужд език - английски език Български език и литература Човекът и обществото
4 Човекът и обществото Чужд език - английски език Технологии и предприемачество
5 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Чужд език -
 английски език
6 Час на класа  Час на класа  Час на класа 
         
четвъртък 1 Български език и литература Математика Чужд език -
английски език
2 Български език и литература Чужд език - английски език Български език и литература
3 Чужд език - английски език Български език и литература Български език и литература
4 Математика Български език и литература Математика
5 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Музика
6 Музика Музика Физическо възпитание
 и спорт
         
петък 1 Човекът и природата Математика Човекът и природата
2 Компютърно моделиране  Човекът и обществото Български език и литература ИУЧ
3 Математика Изобразително изкуство Математика
4 Изобразително изкуство Компютърно моделиране  Физическо възпитание
 и спорт
5 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Компютърно
 моделиране 
6      
Съгласувано с РЗИ