ден първа смяна час 4 а
понеделник 8:10 - 8:50 1 Чужд език - английски език Математика
9:00 - 9:40 2 Български език и литература Чужд език - английски език
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Математика Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Човекът и обществото Човекът и обществото
12:30 - 13:10 6 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
         
вторник 8:10 - 8:50 1 Хореография ИУЧ Математика
9:00 - 9:40 2 Български език и литература Хореография ИУЧ
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Математика Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Човекът и природата Човекът и природата
12:30 - 13:10 6 Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
         
сряда 8:10 - 8:50 1 Български език и литература Български език и литература
9:00 - 9:40 2 Български език и литература Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Чужд език - английски език Математика
10:50 - 11:30 4 Математика Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
12:30 - 13:10 6 Час на класа  Час на класа 
         
четвъртък 8:10 - 8:50 1 Човекът и природата Чужд език - английски език
9:00 - 9:40 2 Чужд език - английски език Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Математика Математика
10:50 - 11:30 4 Български език и литература Човекът и природата
11:40 - 12:20 5 Музика Музика
12:30 - 13:10 6 ЧСД ЧСД
         
петък 8:10 - 8:50 1 Български език и литература ИУЧ Компютърно моделиране
9:00 - 9:40 2 Компютърно моделиране Български език и литература ИУЧ
10:00 - 10:40 3 Математика ИУЧ Математика ИУЧ
10:50 - 11:30 4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
11:40 - 12:20 5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство
Съгласувано с РЗИ