ден първа смяна час 4 а
понеделник 8.00 - 8.40 1 Чужд език - английски език Математика Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Математика Чужд език - английски език Компютърно моделиране
9.50 - 10.30 3 Компютърно моделиране Български език и литература Чужд език - английски език
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Български език и литература Математика
11.30 - 12.10 5 Технолотии и предприемачество Човекът и обществото Музика
12.20 - 13.00 6 ЧСД Физическо възпитание и спорт ЧСД
           
вторник 8.00 - 8.40 1 Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата
8.50 - 9.30 2 Математика Математика Математика
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
11.30 - 12.10 5 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература
12.20 - 13.00 6 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
           
сряда 8.00 - 8.40 1 Математика Компютърно моделиране 1гр Математика
8.50 - 9.30 2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Математика Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Чужд език - английски език Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Музика Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
12.20 - 13.00 6 Час на класа  Час на класа  Час на класа 
           
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Човекът и природата Човекът и природата Чужд език - английски език
8.50 - 9.30 2 Хореография ИУЧ Чужд език - английски език Математика
9.50 - 10.30 3 Чужд език - английски език Музика Хореография ИУЧ
10.40 - 11.20 4 Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
12.20 - 13.00 6 Български език и литература ЧСД Човекът и природата
           
петък 8.00 - 8.40 1 Математика  Математика Човекът и обществото
8.50 - 9.30 2 Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
10.40 - 11.20 4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
11.30 - 12.10 5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
12.20 - 13.00 6   Компютърно моделиране 2гр  
Съгласувано с РЗИ