час 4 а  
  ДЧФВС/ ІІ смяна/        
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика  
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език  
3 Математика Английски език Математика Български език и литература  
4 Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Български език и литература  
5 Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт  
6 ДЧФВС/ І смяна/        
           
        ДЧФВС/ ІІ смяна/  
1 Математика Математика Български език и литература Математика  
2 Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература  
3 Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература  
4 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Английски език  
5 Физическо възпитание и спорт Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт  
6       ДЧФВС/ І смяна/  
           
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература  
2 Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература  
3 Английски език Български език и литература Изобразително изкуство Човекът и обществото  
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Английски език  
5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Английски език Музика  
6 Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/ Час на класа /І смяна/  
           
      ДЧФВС/ ІІ смяна/    
1 Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата  
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература  
3 Математика Математика Математика Математика  
4 Физическо възпитание и спорт Музика Музика Изобразително изкуство  
5 Музика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство  
6     ДЧФВС/ І смяна/    
           
    ДЧФВС/ ІІ смяна/      
1 Математика Математика Математика Математика  
2 Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Български език и литература ЗИП  
3 Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП Български език и литература ЗИП Математика ЗИП  
4 Математика ЗИП Математика ЗИП Математика ЗИП Физическо възпитание и спорт  
5 Домашен бит и техника Домашен бит и техника Домашен бит и техника Домашен бит и техника  
6   ДЧФВС/ І смяна/