ден първа смяна час 4 а
понеделник 8:15 - 8:55 1 Чужд език - английски език Математика Български език и литература
9:05 - 9:45 2 Български език и литература Чужд език - английски език Български език и литература
10:05 - 10:45 3 Български език и литература Български език и литература Чужд език - английски език
10:55 - 11:35 4 Математика Български език и литература Математика
11:45 - 12:25 5 Музика Музика Музика
12:35 - 13:15 6 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
           
вторник 8:15 - 8:55 1 Човекът и природата Човекът и природата Български език и литература
9:05 - 9:45 2 Хореография ИУЧ Български език и литература Човекът и природата
10:05 - 10:45 3 Математика Български език и литература Математика
10:55 - 11:35 4 Български език и литература Математика Хореография ИУЧ
11:45 - 12:25 5 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Технологии и предприемачество
12:35 - 13:15 6 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество ЧСД
           
сряда 8:15 - 8:55 1 Български език и литература Човекът и природата Български език и литература
9:05 - 9:45 2 Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература
10:05 - 10:45 3 Чужд език - английски език Български език и литература Човекът и обществото
10:55 - 11:35 4 Човекът и обществото Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
11:45 - 12:25 5 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
12:35 - 13:15 6 Час на класа  Час на класа  Час на класа 
           
четвъртък 8:15 - 8:55 1 Български език и литература Математика Чужд език - английски език
9:05 - 9:45 2 Български език и литература Чужд език - английски език Български език и литература
10:05 - 10:45 3 Чужд език - английски език Български език и литература Български език и литература
10:55 - 11:35 4 Математика Български език и литература Математика
11:45 - 12:25 5 Изобразително изкуство Човекът и обществото Изобразително изкуство
12:35 - 13:15 6 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
           
петък 8:15 - 8:55 1 Човекът и природата Математика Човекът и природата
9:05 - 9:45 2 Математика Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ
10:05 - 10:45 3 Компютърно моделиране  Изобразително изкуство Математика
10:55 - 11:35 4 Технологии и предприемачество Компютърно моделиране  Физическо възпитание и спорт
11:45 - 12:25 5 ЧСД ЧСД Компютърно моделиране 
           
Съгласувано с РЗИ