ден час 4 а
понеделник
1 Български език и литература Български език и литература Математика
Чужд език - английски език
2 Български език и литература Български език и литература Чужд език - английски език
Компютърно моделиране
3 Чужд език - английски език Математика Компютърно моделиране Математика
4 Математика Чужд език - английски език Български език и литература
Български език и литература
5 Музика Компютърно моделиране Български език и литература
Български език и литература
6 ЧСД Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
Физическо възпитание и спорт
           
вторник
1 Човекът и природата Човекът и природата Математика Математика
2 Български език и литература Математика Български език и литература
Български език и литература
3 Математика Български език и литература Български език и литература
Български език и литература
4 Компютърно моделиране Български език и литература Чужд език - английски език
Физическо възпитание и спорт
5 Чужд език - английски език Музика Изобразително изкуство Човекът и природата
6 Физическо възпитание и спорт ЧСД Музика Музика
           
сряда
1 Български език и литература Технологии и предприемачество Човекът и обществото
Физическо възпитание и спорт
2 Български език и литература Български език и литература Математика Хореография ИУЧ
3 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Математика
4 Хореография ИУЧ Математика Чужд език - английски език Човекът и обществото
5 Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт
Чужд език - английски език
6 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
           
четвъртък
1 Човекът и обществото Човекът и природата Български език и литература Математика
2 Български език и литература Математика Математика
Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
Български език и литература
4 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
Чужд език - английски език
5 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
Технологии и предприемачество
6 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език ЧСД  
           
петък
1 Математика Чужд език - английски език Български език и литература
Български език и литература
2 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
Български език и литература ИУЧ
3 Човекът и природата Човекът и обществото Човекът и природата Човекът и природата
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
Изобразително изкуство
5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
Изобразително изкуство
6       ЧСД