първа смяна час 4 а  
8.20 - 9.00 1 Български език и литература Български език и литература Математика Чужд език - английски език  
9.10 - 9.50 2 Български език и литература Български език и литература Чужд език - английски език Компютърно моделиране  
10.10 - 10.50 3 Чужд език - английски език Математика Компютърно моделиране Математика  
11.00 - 11.40 4 Математика Чужд език - английски език Български език и литература Български език и литература  
11.50 - 12.30 5 Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература Български език и литература  
12.40 - 13.20 6 Човекът и природата ЧСД Музика Музика  
             
8.20 - 9.00 1 Човекът и природата Човекът и природата Математика Математика  
9.10 - 9.50 2 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература  
10.10 - 10.50 3 Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература  
11.00 - 11.40 4 Компютърно моделиране Български език и литература Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт  
11.50 - 12.30 5 Чужд език - английски език Компютърно моделиране Изобразително изкуство Човекът и природата  
12.40 - 13.20 6 Музика Музика ЧСД Музика  
             
8.20 - 9.00 1 Български език и литература Технолотии и предприемачество Български език и литература Физическо възпитание и спорт  
9.10 - 9.50 2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Хореография ИУЧ  
10.10 - 10.50 3 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Математика  
11.00 - 11.40 4 Хореография ИУЧ Математика Чужд език - английски език Човекът и обществото  
11.50 - 12.30 5 Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език  
12.40 - 13.20 6 Час на класа  Час на класа  Час на класа  Час на класа   
             
8.20 - 9.00 1 Човекът и обществото Човекът и природата Български език и литература Математика   
9.10 - 9.50 2 Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература  
10.10 - 10.50 3 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература  
11.00 - 11.40 4 Математика Български език и литература Човекът и обществото Чужд език - английски език  
11.50 - 12.30 5 Музика Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Технологии и предприемачество  
12.40 - 13.20 6 ЧСД Чужд език - английски език Музика ЧСД  
             
8.20 - 9.00 1 Математика  Чужд език - английски език Математика  Български език и литература  
9.10 - 9.50 2 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ  
10.10 - 10.50 3 Математика ИУЧ  Математика ИУЧ  Математика ИУЧ  Математика ИУЧ   
11.00 - 11.40 4 Технологии и предприемачество Човекът и обществото Човекът и природата Човекът и природата  
11.50 - 12.30 5 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Изобразително изкуство  
12.40 - 13.20 6