час 4 а
1 Чужд език - английски език Компютърно моделиране 1гр Български език и литература
2 Математика Чужд език - английски език Компютърно моделиране
3 Компютърно моделиране Математика Чужд език - английски език
4 Български език и литература Български език и литература Математика
5 Изобразително изкуство Български език и литература Музика
6 ЧСД Музика ЧСД
       
1 Човекът и природата Човекът и природата Човекът и природата
2 Математика Математика Математика
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
5 Чужд език - английски език Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
6 Музика Изобразително изкуство Музика
       
1 Математика Математика Математика
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература
4 Български език и литература Чужд език - английски език Български език и литература
5 Музика Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
6 Час на класа  Час на класа  Час на класа 
       
1 Човекът и природата Човекът и природата Чужд език - английски език
2 Хореография ИУЧ Чужд език - английски език Математика
3 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ
4 Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Български език и литература
5 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
6 Български език и литература ЧСД Човекът и природата
       
1 Математика ИУЧ Математика Български език и литература
2 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ
3 Математика Математика ИУЧ Математика ИУЧ
4 Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото
5 Технологии и предприемачество Музика Изобразително изкуство
6   Компютърно моделиране 2гр