ден първа смяна час 4 а
понеделник 8.00 - 8.40 1 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Чужд език - английски език Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Музика Математика Математика Математика
12.20 - 13.00 6 ЧСД Музика Музика Музика
             
вторник 8.00 - 8.40 1 Чужд език - английски език Математика Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
8.50 - 9.30 2 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Човекът и природата Чужд език - английски език
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Математика Музика Математика Математика
12.20 - 13.00 6 Музика ЧСД Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото
             
сряда 8.00 - 8.40 1 Чужд език - английски език Човекът и обществото Човекът и обществото Чужд език - английски език
8.50 - 9.30 2 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Чужд език - английски език Български език и литература Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика
11.30 - 12.10 5 Човекът и обществото Български език и литература Изобразително изкуство Музика
12.20 - 13.00 6 Час на класа  Час на класа  Час на класа  Час на класа 
             
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Хореография ИУЧ Математика Човекът и природата
8.50 - 9.30 2 Хореография ИУЧ Математика Български език и литература Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Математика Човекът и природата Хореография ИУЧ Математика ИУЧ
10.40 - 11.20 4 Човекът и природата Български език и литература Математика ИУЧ Хореография ИУЧ
11.30 - 12.10 5 Математика ИУЧ Математика ИУЧ Музика Изобразително изкуство
12.20 - 13.00 6 Изобразително изкуство Изобразително изкуство ЧСД  
             
петък 8.00 - 8.40 1 Човекът и природата Човекът и природата Математика Човекът и природата
8.50 - 9.30 2 Български език и литература ИУЧ Компютърно моделиране Човекът и природата Български език и литература ИУЧ
9.50 - 10.30 3 Математика  Български език и литература ИУЧ Компютърно моделиране Математика
10.40 - 11.20 4 Технологии и предприемачество Математика  Български език и литература ИУЧ Компютърно моделиране
11.30 - 12.10 5 Компютърно моделиране Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
12.20 - 13.00 6       ЧСД