ден първа смяна час 5 а 5 б
понеделник 8:00 - 8:40 1   Математика Човекът и природата
8:50 - 9:30 2 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Музика
9:50 - 10:30 3 Музика Изобразително изкуство Български език и литература
10:40 - 11:20 4 Математика Български език и литература Изобразително изкуство
11:30 - 12:10 5 Български език и литература Чужд език - английски език Математика
12:20 - 13:00 6 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Чужд език - английски език
13:05 - 13:45 7 Чужд език - английски език    
13:05 - 13:45 8 Компютърно моделиране и информационни технологии    
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Човекът и природата Математика Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Математика Български език и литература Човекът и природата
9:50 - 10:30 3 География и икономика Български език и литература История и цивилизации
10:40 - 11:20 4 Изобразително изкуство Компютърно моделиране и информационни технологии Компютърно моделиране и информационни технологии Математика
11:30 - 12:10 5 Физическо възпитание и спорт География и икономика Компютърно моделиране и информационни технологии
12:20 - 13:00 6 Български език и литература Технологии и предприемачество География и икономика
13:05 - 13:45 7   Музика Изобразително изкуство
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Компютърно моделиране и информационни технологии Математика Физическо възпитание и спорт
8:50 - 9:30 2 Математика Български език и литература Чужд език - английски език
9:50 - 10:30 3 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране и информационни технологии
10:40 - 11:20 4 Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране и информационни технологии Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература
11:30 - 12:10 5 История и цивилизации Чужд език - английски език Технологии и предприемачество
12:20 - 13:00 6 Български език и литература История и цивилизации Математика
13:05 - 13:45 7 Час на класа Час на класа Час на класа
13:50 - 14:30 8      
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език Математика Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Математика Български език и литература
9:50 - 10:30 3 Български език и литература Изобразително изкуство Математика
10:40 - 11:20 4 Изобразително изкуство Музика Математика
11:30 - 12:10 5 Технологии и предприемачество Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
12:20 - 13:00 6 Математика Чужд език - английски език Музика
13:05 - 13:45 7 Математика Български език и литература Чужд език - английски език
13:50 - 14:30 8      
 
петък 8:00 - 8:40 1 Музика География и икономика Математика ИУЧ
8:50 - 9:30 2 Технологии и предприемачество Математика ИУЧ История и цивилизации
9:50 - 10:30 3 Математика ИУЧ Български език и литература География и икономика
10:40 - 11:20 4 Български език и литература История и цивилизации Технологии и предприемачество
11:30 - 12:10 5 География и икономика Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
12:20 - 13:00 6 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Български език и литература
13:05 - 13:45 7      
13:50 - 14:30 8