ден първа смяна час 5 а 5 б  
понеделник 8:00 - 8:40 1 История и цивилизации Човекът и природата Математика  
8:50 - 9:30 2 Човекът и природата История и цивилизации Математика  
10:00 - 10:40 3 Математика Информационни технологии История и цивилизации  
10:50 - 11:30 4 Математика Изобразително изкуство Български език и литература  
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература  
12:30 - 13:10 6 Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт  
13:15 - 13:55 7 ЧСД      
14:00 - 14:40 8        
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Математика Човекът и природата Български език и литература  
8:50 - 9:30 2 Човекът и природата Български език и литература Математика  
10:00 - 10:40 3 Чужд език - английски език Български език и литература Човекът и природата  
10:50 - 11:30 4 Изобразително изкуство Математика Чужд език - английски език  
11:40 - 12:20 5 Български език и литература Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт  
12:30 - 13:10 6 Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Музика  
13:15 - 13:55 7 Час на класа Час на класа Час на класа  
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Български език и литература Чужд език - английски език Човекът и природата  
8:50 - 9:30 2 Математика Технологии и предприемачество Чужд език - английски език  
10:00 - 10:40 3 География и икономика Български език и литература Математика  
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език Математика Български език и литература  
11:40 - 12:20 5 Технологии и предприемачество Музика Български език и литература  
12:30 - 13:10 6 Музика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство  
13:15 - 13:55 7 Изобразително изкуство География и икономика Информационни технологии  
14:00 - 14:40 8        
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език Български език и литература Информационни технологии  
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии и предприемачество  
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Музика История и цивилизации  
10:50 - 11:30 4 Български език и литература Математика Музика  
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации Чужд език - английски език Математика  
12:30 - 13:10 6 Информационни технологии История и цивилизации Чужд език - английски език  
13:15 - 13:55 7 Математика Информационни технологии География и икономика  
14:00 - 14:40 8   ЧСД    
 
петък 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ  
8:50 - 9:30 2 Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство География и икономика  
10:00 - 10:40 3 Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ  
10:50 - 11:30 4 Музика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство  
11:40 - 12:20 5 География и икономика Математика ИУЧ Технологии и предприемачество  
12:30 - 13:10 6 Математика ИУЧ География и икономика Физическо възпитание и спорт  
13:15 - 13:55 7     ЧСД*  
14:00 - 14:40 8     ЧСД*