час 5 а 5 б
1 Човекът и природата Български език и литература Чужд език - английски език
2 Български език и литература Човекът и природата Математика
3 Български език и литература Математика Музика
4 Математика Чужд език - английски език Български език и литература
5 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии Физическо възпитание и спорт
6 Чужд език - английски език Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество Човекът и природата
1 Български език и литература Чужд език - английски език География и икономика
2 География и икономика Български език и литература Математика
3 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 Чужд език - английски език География и икономика Компютърно моделиране и информационни технологии
5 Музика Математика Български език и литература
6 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
7 Час на класа Час на класа Час на класа
1 Човекът и природата Български език и литература История и цивилизации
2 Математика Човекът и природата Български език и литература
3 Български език и литература Музика Технологии и предприемачество
4 История и цивилизации Изобразително изкуство Чужд език - английски език
5 Чужд език - английски език Математика Изобразително изкуство
6 Изобразително изкуство История и цивилизации Математика
7 ЧСД*    
8 ЧСД*    
1 Български език и литература Чужд език - английски език Математика
2 Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии Математика Музика
3 Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество Български език и литература География и икономика
4 География и икономика Музика Български език и литература
5 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература
6 Математика География и икономика Човекът и природата
7   ЧСД* ЧСД*
8   ЧСД* ЧСД*
1 Музика Математика Български език и литература ИУЧ
2 История и цивилизации Математика ИУЧ Изобразително изкуство
3 Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Математика
4 Хореография ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
5 Математика История и цивилизации Хореография ИУЧ
6 Математика ИУЧ Хореография ИУЧ История и цивилизации