час 5 а 5 б
1 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Човекът и природата Български език и литература
2 Български език и литература Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература Музика Български език и литература Математика
4 Математика Български език и литература Музика Чужд език - английски език
5 Физическо възпитание и спорт География и икономика Чужд език - английски език Музика
6 Музика Физическо възпитание и спорт Математика Човекът и природата
7     ЧСД*  
8     ЧСД*  
         
1 Информационни
 технологии
Човекът и природата Български език и литература Технологии и предприемачество
2 Човекът и природата История и цивилизации Математика Български език и литература
3 Математика Информационни
 технологии
История и цивилизации Български език и литература
4 Музика Физическо възпитание и спорт Информационни
 технологии
Математика
5 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
6 История и цивилизации Математика Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
7        
         
1 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Човекът и природата Изобразително изкуство
2 Човекът и природата Български език и литература Изобразително изкуство Математика
3 География и икономика Български език и литература Математика Чужд език - английски език
4 Чужд език - английски език Математика География и икономика Български език и литература
5 Български език и литература Чужд език - английски език Български език и литература Човекът и природата
6 Математика Изобразително изкуство Чужд език - английски език География и икономика
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
         
1 Човекът и природата Музика Технологии и предприемачество Математика
2 Изобразително изкуство Човекът и природата Математика Информационни
 технологии
3 Чужд език - английски език Технологии и предприемачество Музика Български език и литература
4 Технологии и предприемачество Български език и литература Физическо възпитание и спорт Музика
5 Български език и литература Математика Човекът и природата История и цивилизации
6 Математика Чужд език - английски език Български език и литература Технологии и предприемачество
7 ЧСД* ЧСД*   ЧСД*
         
1 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Изобразително изкуство Математика ИУЧ
2 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Изобразително изкуство
3 Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Технологии и предприемачество История и цивилизации
4 Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ История и цивилизации Човекът и природата
5 История и цивилизации Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт
6 Математика ИУЧ История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ