ден първа смяна час 5 а 5 б
понеделник 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език Математика Човекът и природата
8:50 - 9:30 2 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език и литература
9:50 - 10:30 3 Музика Чужд език - английски език Български език и литература
10:40 - 11:20 4 Математика Български език и литература Изобразително изкуство
11:30 - 12:10 5 Български език и литература Български език и литература Чужд език - английски език
12:20 - 13:00 6 Български език и литература Изобразително изкуство Математика
13:05 - 13:45 7 Компютърно моделиране и информационни технологии Човекът и природата  
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Човекът и природата Математика Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Математика Български език и литература Човекът и природата
9:50 - 10:30 3 География и икономика Български език и литература Математика
10:40 - 11:20 4 Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране и информационни технологии Компютърно моделиране и информационни технологии История и цивилизации
11:30 - 12:10 5 Български език и литература География и икономика Технологии и предприемачество
12:20 - 13:00 6 Изобразително изкуство Човекът и природата География и икономика
13:05 - 13:45 7   Музика Изобразително изкуство
сряда 8:00 - 8:40 1 Музика Математика Физическо възпитание и спорт
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Български език и литература Чужд език - английски език
9:50 - 10:30 3 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране и информационни технологии
10:40 - 11:20 4 Чужд език - английски език Човекът и природата Човекът и природата
11:30 - 12:10 5 История и цивилизации Чужд език - английски език Математика
12:20 - 13:00 6 Математика История и цивилизации Български език и литература
13:05 - 13:45 7 Час на класа Час на класа Час на класа
13:50 - 14:30 8   ЧСД  

 

четвъртък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература Математика Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Математика Български език и литература
9:50 - 10:30 3 Изобразително изкуство Музика Физическо възпитание и спорт
10:40 - 11:20 4 Математика Изобразително изкуство Чужд език - английски език
11:30 - 12:10 5 Математика Български език и литература Музика
12:20 - 13:00 6 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Математика
13:05 - 13:45 7 Чужд език - английски език   Математика
13:50 - 14:30 8 ЧСД    

 

петък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература ИУЧ География и икономика Математика ИУЧ
8:50 - 9:30 2 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ История и цивилизации
9:50 - 10:30 3 Хореография ИУЧ Математика ИУЧ География и икономика
10:40 - 11:20 4 Технологии и предприемачество История и цивилизации Хореография ИУЧ
11:30 - 12:10 5 География и икономика Технологии и предприемачество Музика
12:20 - 13:00 6 История и цивилизации Хореография ИУЧ Български език и литература ИУЧ
13:05 - 13:45 7     ЧСД*
13:50 - 14:30 8     ЧСД*