ден час 5 а 5 б  
понеделник 1 Човекът и природата Български език и литература Математика    
2 История и цивилизации Човекът и природата Математика  
3 Математика Чужд език - английски език История и
цивилизации
 
4 Математика Изобразително изкуство Български език и
 литература
 
5 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и
 литература
 
6 Български език и литература Математика Физическо
възпитание
и спорт
 
7 ЧСД* ЧСД*      
8 ЧСД* ЧСД*      
 
вторник 1 Изобразително изкуство Човекът и природата Български език и
литература
 
2 Човекът и природата Български език и литература Математика  
3 Чужд език - английски език Български език и литература Човекът и природата  
4 Български език и литература Математика Чужд език -
английски език
 
5 Български език и литература История и цивилизации Физическо
 възпитание и спорт
 
6 Математика Физическо възпитание и спорт Музика  
7 Час на класа Час на класа Час на класа  
 
сряда 1 Човекът и природата Чужд език - английски език Човекът и природата  
2 Български език и литература Човекът и природата Чужд език -
английски език
   
3 Математика Български език и литература Изобразително
изкуство
 
4 Чужд език - английски език Математика Български език
 и литература
   
5 Музика Изобразително изкуство Български език
 и литература
 
6 География и икономика Музика Информационни
технологии
Технологии и предприемачество
 
7 История и цивилизации География и икономика Математика  
8     ЧСД  
 
четвъртък 1 Чужд език - английски език Музика Български език
 и литература
 
2 Български език и литература Чужд език - английски език Математика  
3 Български език и литература Математика Музика  
4 Математика Български език и литература География и
икономика
 
5 Хореография ИУЧ Български език и литература Чужд език -
английски език
 
6 Информационни технологии/Технологии и предприемачество История и цивилизации Хореография ИУЧ  
7 Изобразително изкуство Информационни технологии
Технологии и предприемачество
История и цивилизации  
8        
 
петък 1 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
Информационни технологии
Български език
и литература
 
2 Български език и литература Хореография ИУЧ География и
 икономика
 
3 Технологии и предприемачество
Информационни технологии
Български език и литература Математика ИУЧ  
4 Музика Физическо възпитание и спорт Човекът и природата  
5 География и икономика Математика ИУЧ Технологии и предприемачество
Информационни
 технологии
 
6 Математика ИУЧ География и икономика Изобразително
изкуство
 
Съгласувано с РЗИ