час 5 а 5 б
1 Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2 Български език и литература Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт
3 Чужд език - английски език Български език и литература Човекът и природата Чужд език - английски език
4 Математика Български език и литература Български език и литература Математика
5 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Български език и литература Информационни
 технологии
6 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Технологии и предприемачество
7   ЧСД* ЧСД* ЧСД
8   ЧСД* ЧСД*  
 
1 Български език и литература Музика История и цивилизации География и икономика
2 Български език и литература Математика Музика Чужд език - английски език
3 Чужд език - английски език Български език и литература Математика Човекът и природата
4 Музика Чужд език - английски език Български език и литература Математика
5 Информационни
 технологии
География и икономика Чужд език - английски език Музика
6 Математика История и цивилизации Информационни
 технологии
Български език и литература
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
 
1 Математика Човекът и природата География и икономика Изобразително изкуство
2 Човекът и природата Математика Изобразително изкуство Български език и литература
3 География и икономика История и цивилизации Човекът и природата Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература Математика Чужд език - английски език
5 Чужд език - английски език Изобразително изкуство Чужд език - английски език Математика
6 Изобразително изкуство Чужд език - английски език Български език и литература История и цивилизации
7 ЧСД*      
8 ЧСД*      
 
1 Изобразително изкуство Математика География и икономика Чужд език - английски език
2 Чужд език - английски език Български език и литература Математика Човекът и природата
3 Математика Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература
4 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Чужд език - английски език История и цивилизации
5 Технологии и предприемачество Чужд език - английски език Български език и литература Математика
6 Български език и литература География и икономика Технологии и предприемачество Музика
 
1 Музика Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ
2 Български език и литература ИУЧ Музика Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт
3 География и икономика Хореография ИУЧ Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство
4 Хореография ИУЧ Технологии и предприемачество История и цивилизации Математика ИУЧ
5 История и цивилизации Информационни
 технологии
Изобразително изкуство Хореография ИУЧ
6 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Хореография ИУЧ География и икономика