първа смяна час 5 а 5 б
8.00 - 8.40 1 Човекът и природата Музика Хореография ИУЧ Математика
8.50 - 9.30 2 Математика Човекът и природата Човекът и природата Хореография ИУЧ
9.50 - 10.30 3 Чужд език - английски език Технологии и предприемачество Математика Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Хореография ИУЧ Български език и литература Технологии и предприемачество Музика
11.30 - 12.10 5 Български език и литература Хореография ИУЧ Български език и литература История и цивилизации
12.20 - 13.00 6 Изобразително изкуство Математика Музика Технологии и предприемачество
13.00 - 14.30   ЧСД* ЧСД*    
    ВТОРНИК      
8.00 - 8.40 1 Информационни
 технологии
Математика История и цивилизации Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Математика Информационни
 технологии
Чужд език - английски език Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Технологии и предприемачество История и цивилизации Български език и литература Чужд език - английски език
10.40 - 11.20 4 Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Информационни
 технологии
11.30 - 12.10 5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Информационни
 технологии
Математика
12.20 - 13.00 6 История и цивилизации Чужд език - английски език Математика Физическо възпитание и спорт
13.10 - 13.50 7        
    СРЯДА      
8.00 - 8.40 1 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Човекът и природата Изобразително изкуство
8.50 - 9.30 2 Човекът и природата Български език и литература Математика Чужд език - английски език
9.50 - 10.30 3 География и икономика Български език и литература Изобразително изкуство Математика
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език Математика География и икономика Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Български език и литература Чужд език - английски език Български език и литература Човекът и природата
12.20 - 13.00 6 Математика Изобразително изкуство Чужд език - английски език География и икономика
13.10 - 13.50 7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
    ЧЕТВЪРТЪК      
8.00 - 8.40 1 Български език и литература Музика Български език и литература Чужд език - английски език
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Чужд език - английски език Български език и литература Математика
9.50 - 10.30 3 Чужд език - английски език География и икономика Музика Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Музика Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт
11.30 - 12.10 5 Изобразително изкуство Математика Чужд език - английски език Музика
12.20 - 13.00 6 Математика Български език и литература Изобразително изкуство Човекът и природата
13.10 - 13.50       ЧСД*  
    ПЕТЪК      
8.00 - 8.40 1 История и цивилизации Математика ИУЧ Чужд език - английски език География и икономика
8.50 - 9.30 2 География и икономика История и цивилизации Математика ИУЧ Чужд език - английски език
9.50 - 10.30 3 Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ
10.40 - 11.20 4 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство География и икономика Български език и литература ИУЧ
11.30 - 12.10 5 Чужд език - английски език География и икономика Български език и литература ИУЧ История и цивилизации
12.20 - 13.00 6 Математика ИУЧ Чужд език - английски език История и цивилизации Изобразително изкуство
13.10 - 14.30         ЧСД*