ден час 5 а 5 б
понеделник
1 Човекът и природата История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество  
2 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Информационни
технологии
Технологии и предприемачество Математика
3 Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Информационни
технологии
Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Музика
5 История и цивилизации Български език и литература Математика Български език и литература
6 Математика Български език и литература Български език и литература История и цивилизации
7 ЧСД*   ЧСД*   Технологии и предприемачество
8 ЧСД*   ЧСД*  
 
вторник
1 Човекът и природата Чужд език - английски език География и икономика Български език и литература
2 Математика Човекът и природата Български език и литература География и икономика
3 Музика Изобразително изкуство Математика Чужд език - английски език
4 Изобразително изкуство Математика Чужд език - английски език Човекът и природата
5 Български език и литература География и икономика Човекът и природата Музика
6 География и икономика Български език и литература Изобразително изкуство Математика
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
8         ЧСД*
 
сряда
1 Музика Човекът и природата   Технологии и предприемачество Български език и литература
2 Човекът и природата Музика Български език и литература Информационни
технологии
Технологии и предприемачество
3 Чужд език - английски език Математика Български език и литература Чужд език - английски език
4 Математика Изобразително изкуство Чужд език - английски език Технологии и предприемачество Информационни
технологии
5 Изобразително изкуство Български език и литература Музика Математика
6 Български език и литература Чужд език - английски език Математика Изобразително изкуство
7     Технологии и предприемачество    
8        
 
четвъртък
1   Технологии и предприемачество История и цивилизации Математика Физическо възпитание и спорт
2 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
3 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и природата
4 Физическо възпитание и спорт Математика Изобразително изкуство Български език и литература
5 Чужд език - английски език Информационни
технологии
Технологии и предприемачество История и цивилизации Български език и литература
6 Български език и литература Технологии и предприемачество Информационни
технологии
Човекът и природата Математика
7 Технологии и предприемачество   ЧСД*    
8   ЧСД*    
 
петък
1 Чужд език - английски език Технологии и предприемачество   Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт
2 Български език и литература ИУЧ Музика Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
3 Математика ИУЧ Чужд език - английски език Човекът и природата Изобразително изкуство
4 Технологии и предприемачество Информационни
технологии
Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Човекът и природата
5 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Музика Български език и литература ИУЧ
6 Информационни
технологии
Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език Математика ИУЧ
7     Технологии и предприемачество