час 5 а 5 б
1 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Човекът и природата Математика
2 Човекът и природата Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт
3 Математика Български език и литература Информационни
 технологии
Български език и литература
4 Технологии и предприемачество Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Информационни
 технологии
Музика Български език и литература Човекът и природата
6 Български език и литература Информационни
 технологии
Чужд език - английски език Музика
         
1 Човекът и природата Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Математика
2 Български език и литература Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература Математика Изобразително изкуство Български език и литература
4 Математика Чужд език - английски език Музика Технологии и предприемачество
5 Изобразително изкуство Български език и литература Човекът и природата Чужд език - английски език
6 Чужд език - английски език Музика Български език и литература Човекът и природата
7        
         
1 Български език и литература Човекът и природата Математика История и цивилизации
2 Човекът и природата Математика Изобразително изкуство Музика
3 Чужд език - английски език История и цивилизации Български език и литература Математика
4 История и цивилизации Чужд език - английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5 Физическо възпитание и спорт Български език и литература История и цивилизации Чужд език - английски език
6 Математика Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Български език и литература
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
         
1 Математика Български език и литература География и икономика Технологии и предприемачество
2 Технологии и предприемачество География и икономика Български език и литература Математика
3 Музика Чужд език - английски език Математика Изобразително изкуство
4 Чужд език - английски език Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 География и икономика Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Чужд език - английски език
6 Български език и литература Технологии и предприемачество Чужд език - английски език География и икономика
  ЧСД* ЧСД*    
  ЧСД* ЧСД*    
         
1 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
2 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
3 История и цивилизации Изобразително изкуство Математика ИУЧ Информационни
 технологии
4 Музика Технологии и предприемачество История и цивилизации Изобразително изкуство
5 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Български език и литература ИУЧ
6 Български език и литература ИУЧ История и цивилизации Музика Човекът и природата
      ЧСД* ЧСД*