първа смяна час 5 а 5 б
8.00 - 8.40 1 Математика Човекът и природата Човекът и природата Информационни
 технологии
8.50 - 9.30 2 Човекът и природата Технологии и предприемачество Математика Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Информационни
 технологии
Български език и литература Български език и литература География и икономика
10.40 - 11.20 4 География и икономика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
11.30 - 12.10 5 Музика Математика География и икономика Физическо възпитание и спорт
12.20 - 13.00 6 Български език и литература География и икономика Изобразително изкуство Математика
13.05 - 13.45 7   ЧСД* ЧСД*  
13.45 - 14.25 8   ЧСД* ЧСД*  
 
8.00 - 8.40 1 Чужд език - английски език Български език и литература Математика История и цивилизации
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Чужд език - английски език Музика Математика
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
Български език и литература Музика
10.40 - 11.20 4 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература Изобразително изкуство
11.30 - 12.10 5 История и цивилизации Математика Чужд език - английски език Български език и литература
12.20 - 13.00 6 Математика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Чужд език - английски език
 
8.00 - 8.40 1 Човекът и природата География и икономика Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
8.50 - 9.30 2 Чужд език - английски език Човекът и природата География и икономика Математика
9.50 - 10.30 3 Математика Чужд език - английски език Български език и литература География и икономика
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Изобразително изкуство Информационни
 технологии
Чужд език - английски език
11.30 - 12.10 5 География и икономика Математика Технологии и предприемачество Български език и литература
12.20 - 13.00 6 Изобразително изкуство Български език и литература Математика Технологии и предприемачество
13.05 - 13.45 7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
 
8.00 - 8.40 1 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Чужд език - английски език Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Чужд език - английски език Математика Музика
10.40 - 11.20 4 Математика Български език и литература Български език и литература Човекът и природата
11.30 - 12.10 5 Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език
12.20 - 13.00 6 Музика Изобразително изкуство Чужд език - английски език Математика
13.05 - 14.25         ЧСД*
 
8.00 - 8.40 1 История и цивилизации Музика Изобразително изкуство Чужд език - английски език
8.50 - 9.30 2 Хореография ИУЧ Чужд език - английски език Математика ИУЧ История и цивилизации
9.50 - 10.30 3 Технологии и предприемачество Математика ИУЧ Чужд език - английски език Хореография ИУЧ
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ Хореография ИУЧ Математика ИУЧ
11.30 - 12.10 5 Български език и литература ИУЧ Хореография ИУЧ История и цивилизации Изобразително изкуство
12.20 - 13.00 6 Математика ИУЧ История и цивилизации Човекът и природата Български език и литература ИУЧ
13.05 - 14.25   ЧСД*