ден първа смяна час 5 а 5 б
понеделник 8:00 - 8:40 1 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Човекът и природата
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
10:50 - 11:30 4 Български език и литература Математика Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Математика Български език и литература Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество Математика
      Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии  
     
ден   първа смяна час 5 а 5 б
вторник 8:00 - 8:40 1 Математика Човекът и природата География и икономика
8:50 - 9:30 2 Човекът и природата Български език и литература Физическо възпитание и спорт
10:00 - 10:40 3 География и икономика Български език и литература Човекът и природата
10:50 - 11:30 4 Изобразително изкуство География и икономика Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество
11:40 - 12:20 5 Музика Математика Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика
13:15 - 13:55 7 Час на класа Час на класа Час на класа
сряда 8:00 - 8:40 1 Човекът и природата Български език и литература История и цивилизации
8:50 - 9:30 2 Математика Човекът и природата Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Български език и литература История и цивилизации Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии
10:50 - 11:30 4 История и цивилизации Изобразително изкуство Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Чужд език - английски език Математика Изобразително изкуство
12:30 - 13:10 6 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии Математика
13:15 - 13:55 7 Музика ЧСД  
14:00 - 14:40 8 ЧСД  

 

 

четвъртък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество Математика
8:50 - 9:30 2 Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии Математика Музика
10:00 - 10:40 3 Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество Български език и литература Физическо възпитание и спорт
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език Музика Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Математика Чужд език - английски език Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество
13:15 - 13:55 7     Човекът и природата
14:00 - 14:40 8     ЧСД

 

ден първа
 смяна
час                  5 а 5 б
петък 8:00 - 8:40 1 Математика ИУЧ Музика История и цивилизации
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации Чужд език - английски език Изобразително изкуство
10:00 - 10:40 3 Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ
10:50 - 11:30 4 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ Музика
12:30 - 13:10 6 Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии История и цивилизации Български език и литература ИУЧ