ден първа смяна час 10б 10а
понеделник 8.00 - 8.40 1 Интернет ЗИП История и цивилизация
8.50 - 9.30 2 Интернет ЗИП Химия и опазване на околната среда
9.50 - 10.30 3 История и цивилизация Математика
10.40 - 11.20 4 Математика География и икономика 
11.30 - 12.10 5 Етика и право Основи на туризма
12.20 - 13.00 6 География и икономика Етика и право
13.10 - 14.30 7 Основи на пазарната икономика ДЧФВС*
           
вторник 8.00 - 8.40 1 География и икономика ПП Основи на пазарната икономика
8.50 - 9.30 2 Химия и опазване на околната среда Английски език
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Информационни
 технологии
10.40 - 11.20 4 Основи на пазарната икономика Математика
11.30 - 12.10 5 Информационни
 технологии
Български език и литература
12.20 - 13.00 6 Математика Физика и астрономия Физика и астрономия
13.10 - 13.50 7 Час на класа Час на класа
13.50 - 14.30      
        Руски език Руски език
сряда 8.00 - 8.40 1 Етика и право Основи на туризма
8.50 - 9.30 2 География и икономика ПП История и цивилизация
9.50 - 10.30 3 Основи на пазарната икономика Биология и здравно образование
10.40 - 11.20 4 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
11.30 - 12.10 5 Английски език Етика и право
12.20 - 13.00 6 Биология и здравно образование Основи на пазарната икономика
13.10 - 13.50 7 ДЧФВС*  
13.50 - 14.30   ДЧФВС*  
        Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Английски език Информационни технологии ПП
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Руски език
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Английски език Английски език
10.40 - 11.20 4 История и цивилизация Български език и литература Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Немски език Български език и литература Български език и литература
12.20 - 13.00 6 Немски език Основи на туризма
13.10 - 13.50 7 Физика и астрономия  
           
петък 8.00 - 8.40 1 Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт
8.50 - 9.30 2 Химия и опазване на околната среда Физика и астрономия Физика и астрономия
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт Математика
10.40 - 11.20 4 Български език и литература ЗИП Химия и опазване на околната среда
11.30 - 12.10 5 Математика Биология и здравно образование
12.20 - 13.00 6 Биология и здравно образование Основи на пазарната икономика
13.10 -14.30   ДЧФВС*  
Съгласувано с РЗИ