ден първа смяна час 10а
понеделник 8.00 - 8.40 1 Химия и опазване на околната среда
8.50 - 9.30 2 Основи на туризма
9.50 - 10.30 3 Математика
10.40 - 11.20 4 Основи на пазарната икономика
11.30 - 12.10 5 Етика и право
12.20 - 13.00 6 Английски език
13.10 - 13.50 7 География и икономика 
13.50 - 14.30    
       
вторник 8.00 - 8.40 1 Физическо възпитание и спорт
8.50 - 9.30 2 Немски език
9.50 - 10.30 3 Биология и здравно образование
10.40 - 11.20 4 Информационни
 технологии
11.30 - 12.10 5 Английски език
12.20 - 13.00 6 Физика и астрономия
13.10 - 13.50 7 Час на класа
      Химия и опазване на околната среда
сряда 8.00 - 8.40 1 Основи на пазарната икономика
8.50 - 9.30 2 Основи на туризма
9.50 - 10.30 3 Български език и литература
10.40 - 11.20 4 Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Математика
12.20 - 13.00 6 История и цивилизация
13.10 - 13.50 7 ДЧФВС*
13.50 - 14.30 8 ДЧФВС*
       
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Немски език
8.50 - 9.30 2 Математика
9.50 - 10.30 3 География и икономика 
10.40 - 11.20 4 Основи на пазарната икономика
11.30 - 12.10 5 История и цивилизация
12.20 - 13.00 6 Физика и астрономия
13.10 - 13.50 7 Химия и опазване на околната среда
       
петък 8.00 - 8.40 1 Информационни технологии ПП
8.50 - 9.30 2 Информационни технологии ПП
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 Основи на туризма
11.30 - 12.10 5 Биология и здравно образование
12.20 - 13.00 6 Български език и литература
13.10 -14.30    

10 КЛАС