ден първа смяна час 10а  
понеделник 8:00 - 8:40 1 Химия и опазване на околната среда  
8:50 - 9:30 2 Математика  
10:00 - 10:40 3 Биология и здравно образование  
10:50 - 11:30 4 География и икономика   
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации  
12:30 - 13:10 6 Чужд език - руски език
13:15 - 13:55 7 Чужд език - руски език  
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Български език и литература  
8:50 - 9:30 2 Български език и литература  
10:00 - 10:40 3 Информационни
 технологии 
 
10:50 - 11:30 4 Обща икономическа теория   
11:40 - 12:20 5 География и икономика   
12:30 - 13:10 6 Философия  
13:15 - 13:55 7 Час на класа  
14:00 - 14:40 8 ЧСД  
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт  
8:50 - 9:30 2 Физика и астрономия  
10:00 - 10:40 3 Математика  
10:50 - 11:30 4 Икономика  
11:40 - 12:20 5 Чужд език - английски език  
12:30 - 13:10 6 Биология и здравно образование  
13:15 - 13:55 7 Компютърен машинопис  
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Изобразително изкуство  
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации  
10:00 - 10:40 3 Български език и литература  
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език  
11:40 - 12:20 5 Физика и астрономия  
12:30 - 13:10 6 Физическо възпитание и спорт  
13:15 - 13:55 7    
 
петък 8:00 - 8:40 1 Обща икономическа теория   
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации  
10:00 - 10:40 3 География и икономика   
10:50 - 11:30 4 Обща теория на счетоводната
 отчетност(пр)
 
11:40 - 12:20 5 Философия  
12:30 - 13:10 6 Химия и опазване на околната среда  
Съгласувано с РЗИ