ден първа смяна час 10а
понеделник 8:00 - 8:40 1 Химия и опазване на околната среда
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации
10:00 - 10:40 3 Биология и здравно образование
10:50 - 11:30 4 Обща теория на счетоводната отчетност
11:40 - 12:20 5 Математика
12:30 - 13:10 6 Чужд език - руски език
13:15 - 13:55 7 Чужд език - руски език
вторник 8:00 - 8:40 1 Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Чужд език - английски език
10:50 - 11:30 4 Обща икономическа теория 
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации
12:30 - 13:10 6 Философия
13:15 - 13:55 7 Час на класа
сряда 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт
8:50 - 9:30 2 Физика и астрономия
10:00 - 10:40 3 Математика
10:50 - 11:30 4 Икономика
11:40 - 12:20 5 Музика
12:30 - 13:10 6 Биология и здравно образование
13:15 - 13:55 7 Компютърен машинопис  
четвъртък 8:00 - 8:40 1 История и цивилизации
8:50 - 9:30 2 География и икономика
10:00 - 10:40 3 Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Химия и опазване на околната среда
11:40 - 12:20 5 Физика и астрономия
12:30 - 13:10 6 Физическо възпитание и спорт
петък 8:00 - 8:40 1 Обща икономическа теория 
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации
10:00 - 10:40 3 География и икономика 
10:50 - 11:30 4 Обща теория на счетоводната отчетност(пр)
11:40 - 12:20 5 Философия
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език
Съгласувано с РЗИ