ден първа смяна час 10а
понеделник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език
11.30 - 12.10 5 История и цивилизации
12.20 - 13.00 6 Математика
13.05 - 13.45 7 Изобразително изкуство
13.45 - 14.25    
 
вторник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература ИУЧ
9.50 - 10.30 3 Философия
10.40 - 11.20 4 Физика и астрономия
11.30 - 12.10 5 Биология и здравно образование
12.20 - 13.00 6 Физическо възпитание и спорт
13.05 - 13.45 7 Час на класа
13.45 - 14.25    
 
сряда 8.00 - 8.40 1 Руски език
8.50 - 9.30 2 Химия и опазване на околната среда
9.50 - 10.30 3 Информационни
 технологии
10.40 - 11.20 4 История и цивилизации
11.30 - 12.10 5 Пазарна икономика
12.20 - 13.00 6 География и икономика 
13.05 - 13.45 7 ЧСД*
13.45 - 14.25 8 ЧСД*
 
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Философия
8.50 - 9.30 2 Математика 
9.50 - 10.30 3  Информационни технологии ИУЧ 
10.40 - 11.20 4  Информационни технологии ИУЧ 
11.30 - 12.10 5 История и цивилизации
12.20 - 13.00 6 Чужд език - английски език
13.05 - 13.45 7 Биология и здравно образование
 
петък 8.00 - 8.40 1 Физика и астрономия
8.50 - 9.30 2 Руски език
9.50 - 10.30 3 Пазарна икономика
10.40 - 11.20 4 История и цивилизации
11.30 - 12.10 5 Химия и опазване на околната среда
12.20 - 13.00 6 География и икономика