ден час 10а 10б
понеделник
1 Математика Химия и опазване на околната среда
2 История и цивилизации Математика
3 Пазарна икономика Чужд език - руски език
4 Предприемачество и кариерно развитие Чужд език - руски език
5 Химия и опазване на околната среда
Информационни
технологии ИУЧ
Информационни
технологии ИУЧ
6 Философия
7 География и икономика История и цивилизации
8    
 
вторник
1 Информационни технологии ИУЧ Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3 Физика и астрономия География и икономика
4 Биология и здравно образование Физика и астрономия
5 Изобразително изкуство Биология и здравно образование
6 История и цивилизации История и цивилизации
7 Час на класа Час на класа
8 ЧСД  
 
сряда
1 Биология и здравно образование Математика
2 Български език и литература Биология и здравно образование
3 Математика География и икономика
4 География и икономика Информационни
технологии ИУЧ
Информационни
технологии ИУЧ
5 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт
6 История и цивилизации Чужд език - английски език
7   ЧСД*
8   ЧСД*
 
четвъртък
1 Чужд език - руски език История и цивилизации
2 Чужд език - руски език Чужд език - английски език ИУЧ
3 Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия
4 Физика и астрономия Български език и литература
5 Български език и литература Основи на програмирането Основи на програмирането
6 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
7   Философия
8    
 
петък
1
Информационни
технологии ИУЧ
Изобразително изкуство
2 Философия
3 Философия Български език и литература ИУЧ
4 Български език и литература Чужд език - английски език
5 Химия и опазване на околната среда География и икономика
6 Чужд език - английски език Химия и опазване на околната среда
7 География и икономика  
8