първа смяна час 10а 10б
8:00 - 8:40 1 Химия и опазване на околната среда История и цивилизации
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации Информационни
 технологии(пп)
10:00 - 10:40 3 Пазарна икономика
10:50 - 11:30 4 Пазарна икономика Чужд език - руски език
11:40 - 12:20 5 Чужд език - английски език Чужд език - руски език
12:30 - 13:10 6 Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език
13:20 - 14:00 7   Музика
 
8:00 - 8:40 1 Информационни технологии История и цивилизации
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт Философия
10:00 - 10:40 3 Математика География и икономика 
10:50 - 11:30 4 География и икономика  Физика и астрономия
11:40 - 12:20 5 Философия Химия и опазване на околната среда
12:30 - 13:10 6 Физика и астрономия Информационни
 технологии
13:20 - 14:00 7 Час на класа Час на класа
14:10 - 14:50 8 ЧСД  
 
8:00 - 8:40 1 Биология и здравно образование История и цивилизации
8:50 - 9:30 2 Български език и литература География и икономика 
10:00 - 10:40 3 Математика Биология и здравно образование
10:50 - 11:30 4 История и цивилизации Български език и литература ИУЧ
11:40 - 12:20 5 Музика Математика
12:30 - 13:10 6 География и икономика  Физическо възпитание и спорт
13:20 - 14:00 7 Философия ЧСД*
14:10 - 14:50 8   ЧСД*
 
8:00 - 8:40 1 Чужд език - руски език Физика и астрономия
8:50 - 9:30 2 Чужд език - руски език Философия
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език Математика
11:40 - 12:20 5 Физика и астрономия История и цивилизации
12:30 - 13:10 6 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
13:20 - 14:00 7 Химия и опазване на околната среда Български език и литература
 
8:00 - 8:40 1 История и цивилизации Чужд език - английски език ИУЧ
8:50 - 9:30 2 Информационни технологии (пп) Химия и опазване на околната среда
10:00 - 10:40 3 Информационни технологии(пп) Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Биология и здравно образование Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Български език и литература Биология и здравно образование
12:30 - 13:10 6 Български език и литература Основи на програмирането
13:20 - 14:00 7    
14:10 - 14:50 8    
Съгласувано с РЗИ