ден първа смяна час 10а
понеделник 8:00 - 8:40 1 Компютърен машинопис  
8:50 - 9:30 2 Химия и опазване на околната среда
10:00 - 10:40 3 Чужд език - английски език
10:50 - 11:30 4 Обща теория на счетоводната отчетност(пр)
11:40 - 12:20 5 Биология и здравно образование
12:30 - 13:10 6 География и икономика 
13:15 - 13:55 7   Компютърен машинопис
вторник 8:00 - 8:40 1 Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Физика и астрономия
10:00 - 10:40 3 Чужд език - руски език
10:50 - 11:30 4 История и цивилизации
11:40 - 12:20 5 Философия
12:30 - 13:10 6 География и икономика 
13:15 - 13:55 7 Час на класа
14:00 - 14:40 8  
сряда 8:00 - 8:40 1 Математика
8:50 - 9:30 2 Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт
10:50 - 11:30 4 Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Български език и литература
12:30 - 13:10 6 География и икономика 
13:15 - 13:55 7 Химия и опазване на околната среда
14:00 - 14:40 8  
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Икономика
8:50 - 9:30 2 Обща икономическа теория (теория)
10:00 - 10:40 3 История и цивилизации
10:50 - 11:30 4 Изобразително изкуство
11:40 - 12:20 5 Математика
12:30 - 13:10 6 Чужд език - руски език
13:15 - 13:55 7 Философия
14:00 - 14:40 8 ЧСД
петък 8:00 - 8:40 1 История и цивилизации
8:50 - 9:30 2 Физика и астрономия
10:00 - 10:40 3 Биология и здравно образование
10:50 - 11:30 4 Физическо възпитание и спорт
11:40 - 12:20 5 Чужд език - английски език
12:30 - 13:10 6 Обща икономическа теория (теория)
13:15 - 13:55 7  
14:00 - 14:40 8  
Съгласувано с РЗИ