10а
   Информационни технологии ПП 
   Информационни технологии ПП 
  Руски език
  Основи на туризма
  Български език и литература
  Български език и литература
  Английски език
   
   
  Основи на пазарната икономика
  Математика
  Информационни
 технологии
  Физическо възпитание и спорт
  Български език и литература
  Физика и астрономия
  Час на класа
   
   
  Руски език
  Основи на туризма
  История и цивилизация
  Биология и здравно образование
  Физическо възпитание и спорт
  Етика и право
  Основи на пазарната икономика
   
   
  Основи на туризма
  Химия и опазване на околната среда
  Английски език
  История и цивилизация
  География и икономика 
  Математика
  ДЧФВС*
  ДЧФВС*
   
  География и икономика 
  Физика и астрономия
  Математика
  Биология и здравно образование
  Химия и опазване на околната среда
  Основи на пазарната икономика