ден първа смяна час 10а  
понеделник 8:00 - 8:40 1 Обща теория на счетоводната отчетност  
8:50 - 9:30 2 Обща икономическа теория  
9:50 - 10:30 3 Биология и здравно образование  
10:40 - 11:20 4 Чужд език - руски език  
11:30 - 12:10 5 История и цивилизации    
12:20 - 13:00 6 Математика
13:05 - 13:45 7 География и икономика   
13:50 - 14:30 8      
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Философия  
8:50 - 9:30 2 Химия и опазване на околната среда  
9:50 - 10:30 3 Физическо възпитание и спорт  
10:40 - 11:20 4 История и цивилизации  
11:30 - 12:10 5 Чужд език - английски език  
12:20 - 13:00 6 География и икономика   
13:05 - 13:45 7 Български език и литература ФУЧ  
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Математика  
8:50 - 9:30 2 Музика  
9:50 - 10:30 3 Биология и здравно образование  
10:40 - 11:20 4 Физика и астрономия    
11:30 - 12:10 5 Български език и литература  
12:20 - 13:00 6 Обща теория на счетоводната отчетност  
13:05 - 13:45 7 Час на класа  
13:50 - 14:30 8      
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1   Компютърен машинопис  
8:50 - 9:30 2 Икономика  
9:50 - 10:30 3 Философия  
10:40 - 11:20 4 Български език и литература  
11:30 - 12:10 5 Български език и литература    
12:20 - 13:00 6 История и цивилизации  
13:05 - 13:45 7 Чужд език - английски език  
13:50 - 14:30 8 Компютърен машинопис      
 
петък 8:00 - 8:40 1 История и цивилизации  
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт  
9:50 - 10:30 3 Физика и астрономия  
10:40 - 11:20 4 Химия и опазване на околната среда  
11:30 - 12:10 5 Обща икономическа теория  
12:20 - 13:00 6 Чужд език - руски език