11а
  Маркетинг и реклама в туризма
  Математика
  История и цивилизация ЗИП
  Информационни технологии ПП
  Информационни технологии ПП
  Философия
  География на туризма с културология
 
ВТОРНИК
  Маркетинг и реклама в туризма
  Математика
  Физика и астрономия
  История и цивилизация
  География и икономика 
  Информационни технологии ПП
  Час на класа
   
  СРЯДА
  Маркетинг и реклама в туризма
  Физическо възпитание и спорт
  Английски език
  Български език и литература
  Мениджмънт на туризма
  Мениджмънт на туризма
  ДЧФВС*
  ДЧФВС*
 
ЧЕТВЪРТЪК
  Маркетинг и реклама в туризма
  Физическо възпитание и спорт
  География и икономика ЗИП
  Български език и литература ЗИП
  Английски език
  География на туризма с културология
  История и цивилизация
 
ПЕТЪК
  Български език и литература
  Български език и литература
  География на туризма с културология
  География на туризма с културология
  Мениджмънт на туризма
  Мениджмънт на туризма