ден първа смяна час 11а 11б
понеделник 8:00 - 8:40 1 Чужд език - руски език Английски език - модул 1
8:50 - 9:30 2 Чужд език - руски език Чужд език - английски език
10:00 - 10:40 3 Предприемачество - модул 1 Български език и литература
10:50 - 11:30 4 География и икономика - модул 3 Български език и литература
11:40 - 12:20 5 Английски език - модул 1 Информационни технологии - модул 2 Информатика -
модул 2
12:30 - 13:10 6 Български език и литература - модул 1
13:15 - 13:55 7   ЧСД
вторник 8:00 - 8:40 1 Математика Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Математика
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
10:50 - 11:30 4 Предприемачество - модул 2 Информатика - модул 2 Информационни технологии - модул 2
11:40 - 12:20 5 Английски език - модул 1
12:30 - 13:10 6 География и икономика - модул 3 Английски език - модул 1
13:15 - 13:55 7 Час на класа Час на класа
14:00 - 14:40 8 ЧСД  
сряда 8:00 - 8:40 1 Английски език - модул 2 Български език и литература - модул 1
8:50 - 9:30 2 Български език и литература - модул 2 Английски език - модул 2
10:00 - 10:40 3 Български език и литература - модул 3 Чужд език - руски език
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език Чужд език - руски език
11:40 - 12:20 5 География и икономика - модул 4 Информатика - избираем модул  Информационни технологии - избираем модул 
12:30 - 13:10 6 Предприемачество - модул 2 Информационни технологии - избираем модул  Информатика - избираем модул 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт Математика
8:50 - 9:30 2 Математика Английски език - модул 2
10:00 - 10:40 3 Английски език - модул 2 Български език и литература - модул 2
10:50 - 11:30 4 География и икономика - модул 4 Български език и литература - модул 3
11:40 - 12:20 5 Български език и литература Информационни технологии - модул 2 Информатика -
 модул 2
12:30 - 13:10 6 Предприемачество - модул 3
13:15 - 13:55 7 Чужд език - английски език Гражданско образование
14:00 - 14:40 8    
петък 8:00 - 8:40 1 Предприемачество - избираем модул Български език и литература - модул 4
8:50 - 9:30 2 География и икономика -
избираем модул
Български език и литература -
избираем модул
10:00 - 10:40 3 Български език и литература - модул 4 Информатика - модул 2 Информационни технологии - модул 2
10:50 - 11:30 4 Български език и литература - избираем модул
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт Английски език - избираем модул 
12:30 - 13:10 6 Английски език - избираем модул  Физическо възпитание и спорт