ден първа смяна час 11а
понеделник 8:00 - 8:40 1 Чужд език - руски език
8:50 - 9:30 2 Чужд език - руски език
10:00 - 10:40 3 Биология и здравно образование мод. 1
10:50 - 11:30 4 Предприемачество мод. 1
11:40 - 12:20 5 Физика и астрономия мод. 1
12:30 - 13:10 6 География и икономика мод. 1
13:20 - 14:00 7 ЧСД*
14:10 - 14:50 8 ЧСД*
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт
8:50 - 9:30 2 География и икономика мод. 1
10:00 - 10:40 3 Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Биология и здравно образование мод. 1
11:40 - 12:20 5 Физика и астрономия мод. 1
12:30 - 13:10 6 Предприемачество мод. 2
13:20 - 14:00 7 Час на класа
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Математика 
8:50 - 9:30 2 Предприемачество мод. 2
10:00 - 10:40 3 Биология и здравно образование мод. 1
10:50 - 11:30 4 Физика и астрономия мод. 2
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език
13:20 - 14:00 7 География и икономика мод. 2
14:10 - 14:50 8  
 
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Биология и здравно образование мод. 1
10:50 - 11:30 4 Предприемачество мод. 3
11:40 - 12:20 5 География и икономика мод. 2
12:30 - 13:10 6 Физика и астрономия мод. 3
13:20 - 14:00 7 Математика
14:10 - 14:50 8  
 
петък 8:00 - 8:40 1 Биология и здравно образование ИМ
8:50 - 9:30 2 География и икономика ИМ
10:00 - 10:40 3 Чужд език - английски език
10:50 - 11:30 4 Физика и астрономия ИМ
11:40 - 12:20 5 Предприемачество ИМ
12:30 - 13:10 6 Гражданско образование
13:20 - 14:00 7  
14:10 - 14:50 8