ден първа смяна час 11а
понеделник 8:00 - 8:40 1 Математика
8:50 - 9:30 2 Икономика на предприятието (теория)
10:00 - 10:40 3 Програмиране (теория)
10:50 - 11:30 4
11:40 - 12:20 5 Физическо възпитание и спорт
12:30 - 13:10 6 Обща икономическа теория (теория)
13:15 - 13:55 7 Право (теория)
вторник 8:00 - 8:40 1 Компютърни архитектури и операционни системи (практика)
8:50 - 9:30 2
10:00 - 10:40 3 Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Функционални приложни програми (пр)
11:40 - 12:20 5 Чужд език - руски език
12:30 - 13:10 6 Счетоводство на предприятието (практика)
13:15 - 13:55 7 Час на класа
  14:00 - 14:40 8 ЧСД
сряда 8:00 - 8:40 1 Статистика (теория)
8:50 - 9:30 2 Икономика на предприятието (практика)
10:00 - 10:40 3 Математика
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Функционални приложни програми (практика)
12:30 - 13:10 6 Икономическа информатика (теория)
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Български език и литература
8:50 - 9:30 2 Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Чужд език - руски език
10:50 - 11:30 4 Работа в учебно предприятие (пр)
11:40 - 12:20 5 Работа в учебно предприятие (пр)
12:30 - 13:10 6 Физическо възпитание и спорт
13:15 - 13:55 7 Гражданско образование 
14:00 - 14:40 8  
петък 8:00 - 8:40 1 Счетоводство на предприятието (теория)
8:50 - 9:30 2 Обща икономическа теория (теория)
10:00 - 10:40 3 Икономическа информатика (пр)
10:50 - 11:30 4
11:40 - 12:20 5 Икономика на предприятието (теория)
12:30 - 13:10 6 Английски език 
Съгласувано с РЗИ