ден час 11а
понеделник 1 Чужд език - руски език
2 Чужд език - руски език
3 Обща икономическа теория
4 Функционални приложни програми
5 Икономическа информатика (практика) Икономическа
 информатика
 (практика)
6
7 Математика
 
вторник 1 Икономическа информатика Функционални
приложни
програми (практика) 
2 Български език и литература
3 Български език и литература
4 Чужд език - английски език
5 Обща икономическа теория
6 Право
7  
 
сряда 1 Икономика на предприятието
2 Работа в учебно препдриятие (практика) Работа в учебно препдриятие (практика)
3
4 Чужд език - английски език
5 Компютърни архитектури и операционни системи (практика)  Компютърни
 архитектури
и операционни
 системи (практика) 
6
7 Час на класа
8 Български език и литература ФУЧ
 
четвъртък 1 Икономика на предприятието
2 Математика
3 Физическо възпитание и спорт
4 Гражданско образование
5 Статистика
6 Счетоводство на предприятието
7 Счетоводство на предприятието (практика)
 
петък 1 Физическо възпитание и спорт
2 Икономика на предприятието (практика)
3 Български език и литература
4 Програмиране Програмиране
5
6 Функционални приложни програми (практика) Икономическа
 информатика (практика)
7  
Съгласувано с РЗИ