ден първа смяна час 11а 11б
понеделник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Философия
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт
9.50 - 10.30 3 Философия Български език и литература
10.40 - 11.20 4 География на туризма с културология Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Математика  Маркетинг и реклама 
12.20 - 13.00 6 История и цивилизация Математика 
13.05 - 13.45 7 Мениджмънт на туризма История и цивилизация
 
вторник 8.00 - 8.40 1 Информационни технологии ПП Маркетинг и реклама 
8.50 - 9.30 2 Информационни технологии ПП Английски език
9.50 - 10.30 3 Маркетинг и реклама в туризма География ЗИП
10.40 - 11.20 4 Английски език Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Физика и астрономия Мениджмънт на фирмата
12.20 - 13.00 6 Мениджмънт на туризма География ПП
13.05 - 13.45 7 Час на класа Час на класа
 
сряда 8.00 - 8.40 1 Маркетинг и реклама в туризма Компютърна графика
8.50 - 9.30 2 История и цивилизация ЗИП Компютърна графика
9.50 - 10.30 3 Мениджмънт на туризма Филососфия
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Мениджмънт на фирмата
11.30 - 12.10 5 Философия Физическо възпитание и спорт
12.20 - 13.00 6 География на туризма с културология Английски език
13.05 - 13.45 7 ДЧФВС* Мениджмънт на фирмата
13.45 - 14.25   ДЧФВС*  
 
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Английски език Математика
8.50 - 9.30 2 Маркетинг и реклама в туризма География ПП
9.50 - 10.30 3 География на туризма с културология Маркетинг и реклама 
10.40 - 11.20 4 География и икономика Мениджмънт на фирмата
11.30 - 12.10 5 Физическо възпитание и спорт География и икономика
12.20 - 13.00 6 Математика История и цивилизация 
13.05 - 13.45 7 История и цивилизация ДЧФВС*
13.45 - 14.25     ДЧФВС*
 
петък 8.00 - 8.40 1 Мениджмънт на туризма Български език и литература ЗИП
8.50 - 9.30 2 Маркетинг и реклама в туризма Български език и литература  ЗИП
9.50 - 10.30 3 География ЗИП Компютърна графика
10.40 - 11.20 4 Информационни технологии ПП География ЗИП
11.30 - 12.10 5 Български език и литература ЗИП Физика и астрономия
12.20 - 13.00 6 Физическо възпитание и спорт Маркетинг и реклама