11 КЛАС

11а
Мениджмънт на туризма
История и цивилизация
Физическо възпитание и спорт
Математика
Английски език
География на туризма с културология  
Маркетинг и реклама в туризма
 
   
Български език и литература
Български език и литература  
История и цивилизация
География и икономика ЗИП
Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП
Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП
Час на класа
   
Английски език
Философия
География на туризма с културология  
Мениджмънт на туризма
Физическо възпитание и спорт
Маркетинг и реклама в туризма
ДЧФВС*
ДЧФВС*
   
Български език и литература
Български език и литература ЗИП
Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП
География на туризма с културология
Физика и астрономия
Мениджмънт на туризма
Маркетинг и реклама в туризма