ден първа смяна час 11а
понеделник 8.00 - 8.40 1 Маркетинг и реклама в туризма
8.50 - 9.30 2 История и цивилизация
9.50 - 10.30 3 География и икономика ЗИП
10.40 - 11.20 4 Философия
11.30 - 12.10 5 Български език и литература ЗИП
12.20 - 13.00 6 Английски език
13.10 - 14.30 7 География на туризма с културология
         
вторник 8.00 - 8.40 1 Маркетинг и реклама в туризма
8.50 - 9.30 2 География и икономика 
9.50 - 10.30 3 Английски език
10.40 - 11.20 4 История и цивилизация
11.30 - 12.10 5 Математика
12.20 - 13.00 6 Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП
13.10 - 13.50 7 Час на класа
13.50 - 14.30    
         
сряда 8.00 - 8.40 1 Маркетинг и реклама в туризма
8.50 - 9.30 2 Физическо възпитание и спорт
9.50 - 10.30 3 Физика и астрономия
10.40 - 11.20 4 Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Мениджмънт на туризма
12.20 - 13.00 6 Мениджмънт на туризма
13.10 - 13.50 7 ДЧФВС*
13.50 - 14.30   ДЧФВС*
         
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Маркетинг и реклама в туризма
8.50 - 9.30 2 Математика
9.50 - 10.30 3 История и цивилизация ЗИП  
10.40 - 11.20 4 Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП
11.30 - 12.10 5 Информационни технологии ПП Информационни технологии ПП
12.20 - 13.00 6 Физическо възпитание и спорт
13.10 - 13.50 7 География на туризма с културология
         
петък 8.00 - 8.40 1 Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература  
9.50 - 10.30 3 Философия
10.40 - 11.20 4 Мениджмънт на туризма
11.30 - 12.10 5 Мениджмънт на туризма
12.20 - 13.00 6 География на туризма с културология
13.10 -14.30    
Съгласувано с РЗИ