ден първа смяна час 11а
понеделник 8:00 - 8:40 1 Чужд език - руски език
8:50 - 9:30 2 Чужд език - руски език
10:00 - 10:40 3 Обща икономическа теория
10:50 - 11:30 4 Функционални приложни програми
11:40 - 12:20 5 Икономическа информатика (практика)
12:30 - 13:10 6
13:15 - 13:55 7 Математика
вторник 8:00 - 8:40 1 Икономическа информатика
8:50 - 9:30 2 Български език и литература
10:00 - 10:40 3 Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Обща икономическа теория
сряда 8:00 - 8:40 1 Икономика на предприятието
8:50 - 9:30 2 Работа в учебно препдриятие (практика)
10:00 - 10:40 3
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Компютърни архитектури и операционни системи (практика) 
12:30 - 13:10 6
13:15 - 13:55 7 Час на класа
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Икономика на предприятието
8:50 - 9:30 2 Математика
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт
10:50 - 11:30 4 Гражданско образование
11:40 - 12:20 5 Статистика
12:30 - 13:10 6 Счетоводство на предприятието
13:15 - 13:55 7 Счетоводство на предприятието (практика)
петък 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт
8:50 - 9:30 2 Икономика на предприятието (практика)
10:00 - 10:40 3 Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Програмиране
11:40 - 12:20 5
12:30 - 13:10 6 Функционални приложни програми (практика)
13:15 - 13:55 7