ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Математика 
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Чужд език - английски език Физика и астрономия Биология и здравно образование
9.50 - 10.30 3 Чужд език - английски език Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Чужд език - английски език Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Физика и астрономия Математика Математика  Чужд език - английски език
12.20 - 13.00 6 Математика Биология и здравно образование Български език и литература Физика и астрономия
13.10 - 13.50 7 Биология и здравно образование     ЧСД*
13.50-14.30 8       ЧСД*
             
вторник 8.00 - 8.40 1 История и цивилизации Български език и литература Математика Музика
8.50 - 9.30 2 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
9.50 - 10.30 3 Химия и опазване на околната среда Изобразително изкуство География и икономика Математика
10.40 - 11.20 4 Български език и литература Математика Химия и опазване на околната среда География и икономика
11.30 - 12.10 5 Изобразително изкуство География и икономика История и цивилизации Български език и литература
12.20 - 13.00 6 География и икономика История и цивилизации Български език и литература Изобразително изкуство
13.10 - 14.30 7   ЧСД* ЧСД*  
             
сряда 8.00 - 8.40 1 Физика и астрономия Математика Български език и литература Математика
8.50 - 9.30 2 Чужд език - английски език Физика и астрономия Български език и литература Изобразително изкуство
9.50 - 10.30 3 Информационни
 технологии
Български език и литература Математика Химия и опазване на околната среда
10.40 - 11.20 4 Технологии и
предприемачество
Изобразително изкуство Чужд език - английски език Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Математика Чужд език - английски език Изобразително изкуство Физика и астрономия
12.20 - 13.00 6 Български език и литература Химия и опазване на околната среда Физика и астрономия Чужд език - английски език
13.10 - 13.50 7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
             
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
8.50 - 9.30 2 География и икономика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Биология и здравно образование Технологии и
предприемачество
Изобразително изкуство Биология и здравно образование
10.40 - 11.20 4 Математика Чужд език - английски език Български език и литература География и икономика
11.30 - 12.10 5 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Чужд език - английски език Математика
12.20 - 13.00 6 Български език и литература Информационни
 технологии
География и икономика Чужд език - английски език
13.10 - 13.50 7 ЧСД* Биология и здравно образование Биология и здравно образование Технологии и предприемачество
13.50 - 14.30 8 ЧСД*      
             
петък 8.00 - 8.40 1 Математика ИУЧ История и цивилизации Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ
8.50 - 9.30 2 Български език и литература ИУЧ Хореография ИУЧ Информационни
 технологии
Физическо възпитание и спорт
9.50 - 10.30 3 История и цивилизации География и икономика Български език и литература ИУЧ Информационни технологии 
10.40 - 11.20 4 Музика Български език и литература ИУЧ Хореография ИУЧ Математика ИУЧ
11.30 - 12.10 5 Чужд език - английски език Математика ИУЧ История и цивилизации Хореография ИУЧ
12.20 - 13.00 6 Хореография ИУЧ Музика Математика ИУЧ История и цивилизации