ден час
понеделник
1 Български език и литература География и икономика Български език и литература Математика
2 География и икономика Физическо възпитание и спорт Информационни
технологии
Информационни
технологии
Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Математика Биология и здравно образование Биология и здравно образование
4 Биология и здравно образование Български език и литература Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
5 Математика Чужд език - английски език География и икономика Физическо възпитание и спорт
6 Чужд език - английски език Музика Математика География и икономика
7 ЧСД* Биология и здравно образование Чужд език - английски език    
8 ЧСД*      
 
вторник
1 Информационни
технологии
Технологии и предприемачество Български език и литература Химия и опазване на околната среда Музика
2 Музика Български език и литература Изобразително изкуство Химия и опазване на околната среда
3 Химия и опазване на околната среда Математика Български език и литература Чужд език - английски език
4 Български език и литература Чужд език - английски език Математика Български език и литература
5 Математика Химия и опазване на околната среда Чужд език - английски език Технологии и предприемачество
6 Чужд език - английски език Технологии и предприемачество Хореография ИУЧ Математика
7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
8        
 
сряда
1 Химия и опазване на околната среда История и цивилизации Български език и литература Изобразително изкуство
2 История и цивилизации Математика Български език и литература Химия и опазване на околната среда
3 Математика Информационни
технологии
Информационни
технологии
Технологии и предприемачество Български език и литература
4 Български език и литература Музика История и цивилизации Български език и литература
5 Български език и литература Химия и опазване на околната среда Математика История и цивилизации
6 Технологии и предприемачество Информационни
технологии
Български език и литература Химия и опазване на околната среда Математика
7 Музика   ЧСД* Хореография ИУЧ
8     ЧСД*  
                   
четвъртък
1 Български език и литература Изобразително изкуство Музика Математика
2 География и икономика Чужд език - английски език Математика Биология и здравно образование
3 Биология и здравно образование География и икономика Чужд език - английски език Български език и литература
4 Чужд език - английски език Биология и здравно образование Български език и литература Музика
5 Математика Български език и литература География и икономика Чужд език - английски език
6 Изобразително изкуство Математика Биология и здравно образование География и икономика
7   ЧСД*   ЧСД*
8   ЧСД*   ЧСД*
                   
петък
1 История и цивилизации Физика и астрономия Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ
2 Физика и астрономия История и цивилизации Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ
3 Физическо възпитание и спорт Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт Информационни
технологии
Информационни
технологии
4 Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
5 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Физика и астрономия История и цивилизации
6 Хореография ИУЧ Математика ИУЧ Музика Физика и астрономия
7        
8