ден първа смяна час
понеделник 8:00 - 8:40 1 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации Български език и литература Технологии и предприемачество
9:50 - 10:30 3 Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература
10:40 - 11:20 4 Български език и литература Математика Чужд език - английски език
11:30 - 12:10 5 Чужд език - английски език Компютърно моделиране и информационни технологии Математика
12:20 - 13:00 6 Физика и астрономия Чужд език - английски език История и цивилизации
13:05 - 13:45 7 Компютърно моделиране и информационни технологии История и цивилизации ЧСД
вторник 8:00 - 8:40 1 Български език и литература Математика География и икономика
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Математика Музика
9:50 - 10:30 3 Математика Български език и литература Биология и здравно образование
10:40 - 11:20 4 Математика География и икономика Български език и литература
11:30 - 12:10 5 Биология и здравно образование Компютърно моделиране и информационни технологии Физика и астрономия
12:20 - 13:00 6 Музика Физическо възпитание и спорт Математика
13:05 - 13:45 7 География и икономика Физика и астрономия Математика
сряда 8:00 - 8:40 1 Български език и литература История и цивилизации Компютърно моделиране и информационни технологии
8:50 - 9:30 2 Физическо възпитание и спорт Математика История и цивилизации
9:50 - 10:30 3 Химия и опазване на околната среда Музика Български език и литература
10:40 - 11:20 4 История и цивилизации Биология и здравно образование Български език и литература
11:30 - 12:10 5 Математика Химия и опазване на околната среда Изобразително изкуство
12:20 - 13:00 6 Изобразително изкуство Български език и литература Математика
13:05 - 13:45 7 Час на класа Час на класа Час на класа
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език Изобразително изкуство Математика
8:50 - 9:30 2 Изобразително изкуство Чужд език - английски език Химия и опазване на околната среда
9:50 - 10:30 3 Български език и литература Технологии и предприемачество Чужд език - английски език
10:40 - 11:20 4 География и икономика Математика Компютърно моделиране и информационни технологии
11:30 - 12:10 5 Физика и астрономия Български език и литература Физическо възпитание и спорт
12:20 - 13:00 6 Математика География и икономика Български език и литература
13:05 - 13:45 7   ЧСД География и икономика
петък 8:00 - 8:40 1 Биология и здравно образование Математика ИУЧ Чужд език - английски език
8:50 - 9:30 2 Компютърно моделиране и информационни технологии Чужд език - английски език Математика ИУЧ
9:50 - 10:30 3 Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ Изобразително изкуство
10:40 - 11:20 4 Математика ИУЧ Физика и астрономия Биология и здравно образование
11:30 - 12:10 5 Български език и литература ИУЧ Биология и здравно образование Физика и астрономия
12:20 - 13:00 6 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ
13:05 - 13:45 7 ЧСД*    
13:50 - 14:30 8 ЧСД*    
Съгласувано с РЗИ