първа смяна час
8:00 - 8:40 1 Информационни
 технологии
Математика Изобразително изкуство Физика и астрономия
8:50 - 9:30 2 Математика Български език и литература Физика и астрономия Чужд език - английски език
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт География и икономика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
10:50 - 11:30 4 Физика и астрономия Физическо възпитание и спорт География и икономика Физическо възпитание и спорт
11:40 - 12:20 5 География и икономика История и цивилизации Математика Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Български език и литература Физика и астрономия Български език и литература Математика
13:20 - 14:00 7       Изобразително изкуство
14:10 - 14:50 8        
 
8:00 - 8:40 1 Математика Технологии и предприемачество Български език и литература Изобразително изкуство
8:50 - 9:30 2 Изобразително изкуство Български език и литература История и цивилизации География и икономика
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Биология и здравно образование Чужд език - английски език Биология и здравно образование
10:50 - 11:30 4 История и цивилизации Чужд език - английски език Изобразително изкуство Математика
11:40 - 12:20 5 Биология и здравно образование Изобразително изкуство Математика Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език Математика Биология и здравно образование Български език и литература
13:20 - 14:00 7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
 
8:00 - 8:40 1 Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество Химия и опазване на околната среда
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език Български език и литература Математика История и цивилизации
10:00 - 10:40 3 Музика Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
Чужд език - английски език Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Математика Изобразително изкуство Химия и опазване на околната среда Чужд език - английски език
11:40 - 12:20 5 Технологии и
предприемачество
Химия и опазване на околната среда География и икономика Математика
12:30 - 13:10 6 Биология и здравно образование Математика Български език и литература Музика
13:20 - 14:00 7   Чужд език - английски език ЧСД*  
14:10 - 14:50 8     ЧСД*  
             
8:00 - 8:40 1 Български език и литература Музика Математика Технологии и предприемачество
8:50 - 9:30 2 Български език и литература География и икономика Биология и здравно образование Чужд език - английски език
10:00 - 10:40 3 Хореография ИУЧ Български език и литература Информационни
 технологии
Математика
10:50 - 11:30 4 Математика Хореография ИУЧ Музика Български език и литература
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации Математика Български език и литература Биология и здравно образование
12:30 - 13:10 6 Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование Български език и литература Хореография ИУЧ
13:20 - 14:00 7 Изобразително изкуство ЧСД* Хореография ИУЧ ЧСД*
14:10 - 14:50 8   ЧСД*   ЧСД*
             
8:00 - 8:40 1 География и икономика Физика и астрономия Чужд език - английски език Математика ИУЧ
8:50 - 9:30 2 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ Физика и астрономия География и икономика
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Информационни
 технологии
10:50 - 11:30 4 Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ Физическо възпитание и спорт
11:40 - 12:20 5 Физика и астрономия Чужд език - английски език Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език Математика ИУЧ История и цивилизации Физика и астрономия
13:20 - 14:00 7 ЧСД*      
14:10 - 14:50 8 ЧСД*