ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 Биология и здравно образование Изобразително изкуство Български език и литература Математика 
8.50 - 9.30 2 Изобразително изкуство Български език и литература Биология и здравно образование Физика и астрономия
9.50 - 10.30 3 Чужд език - английски език Биология и здравно образование Математика  Хореография ИУЧ
10.40 - 11.20 4 Математика Математика Хореография ИУЧ Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Физика и астрономия Чужд език - английски език Чужд език - английски език Изобразително изкуство
12.20 - 13.00 6 Български език и литература Хореография ИУЧ Музика Чужд език - английски език
13.05 - 13.45 7 Хореография ИУЧ Физика и астрономия ЧСД* ЧСД*
13.45 - 14.25 8     ЧСД* ЧСД*
 
вторник 8.00 - 8.40 1 Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство
8.50 - 9.30 2 Информационни
 технологии
История и цивилизации Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт
9.50 - 10.30 3 Химия и опазване на околната среда Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика
10.40 - 11.20 4 Технологии и
предприемачество
Български език и литература Математика История и цивилизации
11.30 - 12.10 5 История и цивилизации Математика Изобразително изкуство Химия и опазване на околната среда
12.20 - 13.00 6 Български език и литература Химия и опазване на околната среда История и цивилизации Български език и литература
13.05 - 13.45 7 ЧСД* ЧСД*   Биология и здравно образование
13.45 - 14.25   ЧСД* ЧСД*    
 
сряда 8.00 - 8.40 1 Музика Български език и литература Математика Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Чужд език - английски език Информационни
 технологии
Изобразително изкуство Математика
9.50 - 10.30 3 Физика и астрономия Технологии и
предприемачество
Български език и литература Музика
10.40 - 11.20 4 Математика Математика Български език и литература Физика и астрономия
11.30 - 12.10 5 Български език и литература Чужд език - английски език Физика и астрономия Чужд език - английски език
12.20 - 13.00 6 Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Чужд език - английски език Биология и здравно образование
13.05 - 13.45 7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
             
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Български език и литература Биология и здравно образование География и икономика Чужд език - английски език
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Математика Биология и здравно образование География и икономика
9.50 - 10.30 3 Математика Чужд език - английски език Информационни
 технологии
Математика
10.40 - 11.20 4 Изобразително изкуство Български език и литература Технологии и
предприемачество
Български език и литература
11.30 - 12.10 5 География и икономика Изобразително изкуство Математика Български език и литература
12.20 - 13.00 6 Биология и здравно образование География и икономика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
13.05 - 13.45 7     Чужд език - английски език  
             
петък 8.00 - 8.40 1 Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ История и цивилизации Технологии и предприемачество
8.50 - 9.30 2 Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт Математика ИУЧ Информационни
 технологии
9.50 - 10.30 3 Български език и литература ИУЧ Музика Физическо възпитание и спорт География и икономика
10.40 - 11.20 4 Чужд език - английски език Български език и литература ИУЧ География и икономика История и цивилизации
11.30 - 12.10 5 География и икономика История и цивилизации Физика и астрономия Математика ИУЧ
12.20 - 13.00 6 История и цивилизации География и икономика Български език и литература ИУЧ Български език и литература ИУЧ