ден първа смяна час
понеделник 8:00 - 8:40 1 Биология и здравно образование Изобразително изкуство Математика Чужд език - английски език
8:50 - 9:30 2 Математика Български език и литература Чужд език - английски език Изобразително изкуство
10:00 - 10:40 3 Технологии и предприемачество Български език и литература Изобразително изкуство Физика и астрономия
10:50 - 11:30 4 Музика Информационни
 технологии
Български език и литература Математика
11:40 - 12:20 5 Чужд език - английски език Математика Физика и астрономия Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Български език и литература Физика и астрономия История и цивилизации Физическо възпитание и спорт
13:15 - 13:55 7 Физика и астрономия Биология и здравно образование ЧСД Хореография ИУЧ
14:00 - 14:40 8 ЧСД     ЧСД
 
вторник 8:00 - 8:40 1 География и икономика История и цивилизации Технологии и предприемачество Музика
8:50 - 9:30 2 Български език и литература Математика Биология и здравно образование География и икономика
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Чужд език - английски език География и икономика История и цивилизации
10:50 - 11:30 4 Физическо възпитание и спорт География и икономика Математика Български език и литература
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика
12:30 - 13:10 6 Математика Български език и литература Музика Биология и здравно образование
13:15 - 13:55 7 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Математика Изобразително изкуство Химия и опазване на околната среда Чужд език - английски език
8:50 - 9:30 2 Биология и здравно образование Български език и литература Математика Технологии и предприемачество
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Математика
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език Математика Български език и литература Химия и опазване на околната среда
11:40 - 12:20 5 Химия и опазване на околната среда Чужд език - английски език История и цивилизации Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда Чужд език - английски език Български език и литература
13:15 - 13:55 7   ЧСД*    
14:00 - 14:40 8   ЧСД*    
             
четвъртък 8:00 - 8:40 1 География и икономика Музика Чужд език - английски език  
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература География и икономика
10:00 - 10:40 3 Математика История и цивилизации Български език и литература Физическо възпитание и спорт
10:50 - 11:30 4 Български език и литература Математика Информационни
 технологии
История и цивилизации
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации География и икономика Математика Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Изобразително изкуство Български език и литература География и икономика Математика
13:15 - 13:55 7     Изобразително изкуство Информационни
 технологии
             
петък 8:00 - 8:40 1 Математика ИУЧ Хореография ИУЧ Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език
8:50 - 9:30 2 Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Физика и астрономия Биология и здравно образование
10:00 - 10:40 3 Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език Хореография ИУЧ Математика ИУЧ
10:50 - 11:30 4 Физика и астрономия Български език и литература ИУЧ Биология и здравно образование Изобразително изкуство
11:40 - 12:20 5 Информационни
 технологии
Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ Физика и астрономия
12:30 - 13:10 6 Изобразително изкуство Физика и астрономия Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ
Съгласувано с РЗИ