ден час
понеделник 1 Физика и астрономия История и цивилизации Български език и литература
2 Математика Физическо възпитание и спорт Информационни
 технологии
3 История и цивилизации Български език и литература Математика
4 Чужд език - английски език Български език и литература История и цивилизации
5 Български език и литература Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
6 Физическо възпитание и спорт Математика Физика и астрономия
7 Хореография ИУЧ Физика и астрономия ЧСД
8 ЧСД    
 
вторник 1 Математика Чужд език - английски език Музика
2 Музика Математика Чужд език - английски език
3 Български език и литература Музика География и икономика
4 Български език и литература География и икономика Биология и здравно
 образование
5 География и икономика Биология и здравно образование Български език и литература
6 Биология и здравно образование Български език и литература Математика
7 Час на класа Час на класа Час на класа
 
сряда 1 Български език и литература Изобразително изкуство Математика
2 Математика Български език и литература Физическо възпитание
 и спорт
3 Информационни
 технологии
Технологии и предприемачество История и цивилизации Български език и литература
4 История и цивилизации Информационни
 технологии
Български език и литература
5 Физика и астрономия Чужд език - английски език История и цивилизации
6 Изобразително изкуство Математика Физика и астрономия
7   ЧСД* Чужд език - английски език
8   ЧСД*  
           
четвъртък 1 Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Технологии
и предприемачество
2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт География и икономика
3 Биология и здравно образование Чужд език - английски език Математика
4 Чужд език - английски език Математика Биология и
здравно образование
5 Математика Български език и литература Чужд език - английски език
6 География и икономика Физика и астрономия Български език и литература
7      
           
петък 1 Изобразително изкуство Хореография ИУЧ Химия и опазване на
 околната среда
2 Технологии и предприемачество Информационни
 технологии
Български език и литература Математика
3 Химия и опазване на околната среда Изобразително изкуство Български език и литература
4 Чужд език - английски език География и икономика Изобразително изкуство
5 Български език и литература Математика Хореография ИУЧ
6 Математика Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание
и спорт
Съгласувано с РЗИ    
           
Български език и литература Физическо възпитание и спорт
Информационни
 технологии
История и цивилизации
Математика Физика и астрономия
История и цивилизации Биология и здравно образование
Изобразително изкуство Математика
Физика и астрономия Български език и литература
ЧСД  
   
Музика Български език и литература
Чужд език - английски език Изобразително изкуство
География и икономика Чужд език - английски език
Биология и здравно образование Информационни
 технологии
Български език и литература Математика
Математика География и икономика
Час на класа Час на класа
Математика Физическо
 възпитание и спорт
Физическо възпитание и спорт Технологии и
предприемачество
Български език и литература Чужд език - английски език
Български език и литература Физика и астрономия
История и цивилизации Математика
Физика и астрономия Български език и литература
Чужд език - английски език История и цивилизации
   
Технологии и предприемачество Математика
География и икономика Биология и здравно
образование
Математика Български език
и литература
Биология и здравно образование Български език
и литература
Чужд език - английски език Музика
Български език и литература Чужд език - английски език
  ЧСД
   
Химия и опазване на околната среда География и икономика
Математика Изобразително изкуство
Български език и литература Хореография ИУЧ
Изобразително изкуство Математика
Хореография ИУЧ Химия и опазване на
 околната среда
Физическо възпитание и спорт Български език и литература