ден час
понеделник 1 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Чужд език - английски език Български език и литература Биология и здравно образование
3 Физическо възпитание и спорт Чужд език - английски език Български език и литература
4 История и цивилизации Математика Чужд език - английски език
5 Физика и астрономия Компютърно моделиране и информационни технологии Математика
6 Български език и литература Изобразително изкуство История и цивилизации
7 Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество История и цивилизации  
 
вторник 1 Български език и литература Математика География и икономика
2 Български език и литература Математика Музика
3 Математика Български език и литература Чужд език - английски език
4 Математика География и икономика Физика и астрономия
5 Музика Физика и астрономия Български език и литература
6 Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт Математика
7 География и икономика Биология и здравно образование Математика
 
сряда 1 Български език и литература История и цивилизации Химия и опазване на околната среда
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература История и цивилизации
3 Химия и опазване на околната среда Музика Български език и литература
4 История и цивилизации Математика Български език и литература
5 Чужд език - английски език Химия и опазване на околната среда Математика
6 Математика Чужд език - английски език Изобразително изкуство
7 Час на класа Час на класа Час на класа
           
четвъртък 1 Български език и литература Химия и опазване на околната среда Математика
2 География и икономика Музика Химия и опазване на околната среда
3 Музика Технологии и предприемачество География и икономика
4 Химия и опазване на околната среда Математика Компютърно моделиране и информационни технологии
5 Хореография ИУЧ География и икономика Български език и литература
6 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
7     Хореография ИУЧ
           
петък 1 Изобразително изкуство Хореография ИУЧ Чужд език - английски език
2 Биология и здравно образование Чужд език - английски език Музика
3 Чужд език - английски език Български език и литература Технологии и предприемачество
4 Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование
5 Български език и литература Биология и здравно образование Математика ИУЧ
6 Технологии и предприемачество Компютърно моделиране и информационни технологии Математика ИУЧ Български език и литература
7      
8      
Съгласувано с РЗИ