ден първа смяна час  
понеделник 8:00 - 8:40 1 Биология и здравно образование Математика   Изобразително изкуство
8:50 - 9:30 2 Математика Български език и литература   Чужд език - английски език
10:00 - 10:40 3 Технологии и предприемачество Български език и литература     Физика и астрономия
10:50 - 11:30 4 Физика и астрономия Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
  Математика
11:40 - 12:20 5 Чужд език - английски език Физика и астрономия   Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Български език и литература Музика   Физическо възпитание и спорт
13:15 - 13:55 7 Музика Биология и здравно образование    
14:00 - 14:40 8 ЧСД      
 
вторник 8:00 - 8:40 1 География и икономика История и цивилизации   Музика
8:50 - 9:30 2 История и цивилизации Български език и литература   География и икономика
10:00 - 10:40 3 Математика Чужд език - английски език   Български език и литература
10:50 - 11:30 4 Физическо възпитание и спорт География и икономика     Математика
11:40 - 12:20 5 Български език и литература Физическо възпитание и спорт   Биология и здравно образование
12:30 - 13:10 6 Български език и литература Математика   История и цивилизации
13:15 - 13:55 7 Час на класа Час на класа   Час на класа
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Математика Изобразително изкуство   Чужд език - английски език
8:50 - 9:30 2 Биология и здравно образование Български език и литература   Технологии и предприемачество
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Биология и здравно образование   Математика
10:50 - 11:30 4 Чужд език - английски език Математика   Химия и опазване на околната среда
11:40 - 12:20 5 Химия и опазване на околната среда Чужд език - английски език   Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда   Български език и литература
13:15 - 13:55 7       Хореография ИУЧ
14:00 - 14:40 8       ЧСД
                     
четвъртък 8:00 - 8:40 1 География и икономика Музика   Информационни
 технологии
 
8:50 - 9:30 2 Чужд език - английски език Физическо възпитание и спорт   География и икономика
10:00 - 10:40 3 Математика История и цивилизации   Физическо възпитание и спорт
10:50 - 11:30 4 Български език и литература Математика     История и цивилизации
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации География и икономика   Български език и литература
12:30 - 13:10 6 Изобразително изкуство Български език и литература   Математика
13:15 - 13:55 7   ЧСД     Информационни
 технологии
                     
петък 8:00 - 8:40 1 Математика ИУЧ Технологии и предприемачество   Химия и опазване на околната среда
8:50 - 9:30 2 Музика Химия и опазване на околната среда   Чужд език - английски език
10:00 - 10:40 3 Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ   Музика
10:50 - 11:30 4 Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език   Математика ИУЧ
11:40 - 12:20 5 Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
Български език и литература ИУЧ   Биология и здравно образование
12:30 - 13:10 6 Химия и опазване на околната среда Хореография ИУЧ   Български език и литература ИУЧ
Съгласувано с РЗИ            

 

ден първа смяна час        
понеделник 8:00 - 8:40 1 Чужд език - английски език Изобразително изкуство        
8:50 - 9:30 2 Физика и астрономия Чужд език - английски език        
10:00 - 10:40 3 Изобразително изкуство Физика и астрономия        
10:50 - 11:30 4 Български език и литература Математика        
11:40 - 12:20 5 Математика Български език и литература        
12:30 - 13:10 6 История и цивилизации Физическо възпитание и спорт        
13:15 - 13:55 7 ЧСД          
14:00 - 14:40 8            
 
вторник 8:00 - 8:40 1 Технологии и предприемачество Музика        
8:50 - 9:30 2 Биология и здравно образование География и икономика        
10:00 - 10:40 3 География и икономика Български език и литература        
10:50 - 11:30 4 Български език и литература   Математика        
11:40 - 12:20 5 Математика Биология и здравно образование        
12:30 - 13:10 6 Музика История и цивилизации        
13:15 - 13:55 7 Час на класа Час на класа        
 
сряда 8:00 - 8:40 1 Химия и опазване на околната среда Чужд език - английски език        
8:50 - 9:30 2 Математика Технологии и предприемачество        
10:00 - 10:40 3 Физическо възпитание и спорт Математика        
10:50 - 11:30 4 Български език и литература Химия и опазване на околната среда        
11:40 - 12:20 5 История и цивилизации Български език и литература        
12:30 - 13:10 6 Чужд език - английски език Български език и литература        
13:15 - 13:55 7   Хореография ИУЧ        
14:00 - 14:40 8       ЧСД
                     
четвъртък 8:00 - 8:40 1 Биология и здравно образование Информационни
 технологии
         
8:50 - 9:30 2 Български език и литература География и икономика        
10:00 - 10:40 3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт        
10:50 - 11:30 4 Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
История и цивилизации        
11:40 - 12:20 5 Математика Български език и литература        
12:30 - 13:10 6 География и икономика Математика        
13:15 - 13:55 7 Музика   Информационни
 технологии
       
                     
петък 8:00 - 8:40 1 Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда        
8:50 - 9:30 2 Български език и литература ИУЧ Чужд език - английски език        
10:00 - 10:40 3 Химия и опазване на околната среда Музика        
10:50 - 11:30 4 Хореография ИУЧ Математика ИУЧ        
11:40 - 12:20 5 Чужд език - английски език Биология и здравно образование        
12:30 - 13:10 6 Математика ИУЧ Български език и литература ИУЧ        
Съгласувано с РЗИ            
                Директор:Д.Павлова