7 КЛАС

ден първа смяна час
понеделник 8.00 - 8.40 1 История и цивилизация Български език и литература
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Изобразително изкуство
9.50 - 10.30 3 Математика История и цивилизация
10.40 - 11.20 4 Музика Математика
11.30 - 12.10 5 Химия и опазване на околната среда Английски език
12.20 - 13.00 6 Английски език Химия и опазване на околната среда
13.10 - 13.50 7    
13.50-14.30 8    
           
вторник 8.00 - 8.40 1 Математика Български език и литература
8.50 - 9.30 2 История и цивилизация Математика
9.50 - 10.30 3 Музика Физическо възпитание и спорт
10.40 - 11.20 4 Български език и литература   История и цивилизация
11.30 - 12.10 5 Английски език География и икономика
12.20 - 13.00 6 География и икономика Английски език
13.10 - 13.50 7 ДЧФВС* ДЧФВС*
13.50-14.30 8 ДЧФВС* ДЧФВС*
           
сряда 8.00 - 8.40 1 Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия
8.50 - 9.30 2 Английски език Български език и литература
9.50 - 10.30 3 Физика и астрономия Английски език
10.40 - 11.20 4 Математика Информационни
 технологии
11.30 - 12.10 5 Български език и литература Математика
12.20 - 13.00 6 Информационни
 технологии
Технологии Музика
13.10 - 13.50 7 Час на класа Час на класа
13.50-14.30      
           
четвъртък 8.00 - 8.40 1 Математика История и цивилизация ЗИП
8.50 - 9.30 2 Български език и литература Музика
9.50 - 10.30 3 Български език и литература Математика
10.40 - 11.20 4 Изобразително изкуство Български език и литература
11.30 - 12.10 5 Биология и здравно образование Български език и литература
12.20 - 13.00 6 Математика ЗИП  Биология и здравно образование
13.10 - 13.50 7    
           
петък 8.00 - 8.40 1 Биология и здравно образование Български език и литература ЗИП
8.50 - 9.30 2 Математика ЗИП  Български език и литература ЗИП
9.50 - 10.30 3 Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование
10.40 - 11.20 4 Български език и литература ЗИП Физическо възпитание и спорт
11.30 - 12.10 5 Технологии Информационни
 технологии
География и икономика
12.20 - 13.00 6 География и икономика Технологии
13.10 - 14.30