Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

  • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 

  • Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

  • СУ „Пейо Яворов” е пилотно училище за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище

  • 12 пилотни паралелки: I а, II а, III а, IV б, V б, VI б, VII а, VIII а, IX а, X а, XI а, XII а клас

 

КЛУБ "КАРИЕРА"

Резултат с изображение за клуб кариера

 

В Средно училище „Пейо Яворов” в Сливен на 1 март 2017г.  се състоя официалното откриване на клуб „Кариера” и открит урок с ученици по темата за професионалното им ориентиране. Дейностите се осъществяват по проект на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”. Работата по проекта е започнала през м. октомври 2016 година.

Лентата прерязаха Соня Найденова  – експерт в МОН и координатор на проекта, Милена Чолакова – директор на дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” в Община Сливен и директорът на училището Даниела Павлова.

 

Галерия: Проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

Бележки: 1 - 10 от 27
1 | 2 | 3 >>