НП "Отново заедно"

Програмата „Отново заедно“ осигурява шестдневни безплатни ваканции на ученици от 

I до XI клас от държавни и общински училища, като се поставя основен акцент върху

 социализацията на децата. В същото време тя подпомогна различни сфери и елементи 

по веригата на туристическата услуга - от туроператори и хотелиери до музеи, екскурзоводи 

и други участници в сектора.

Програмата бе предвидена за 30 000 ученици и учители и финансирана с 15 млн. лв. именно 

от перото за подкрепа на туризма в централния бюджет. До 17 август 2021 г. МОН е одобрило

 заявки за над 24 800 ученици и учители от 1133 училища в цяла България на стойност 12,4 млн. лв.

 Неизразходените 2,6 млн. лв.  планирани в централния бюджет за 2022 година.

НП "Отново заедно"

НП „Отново заедно“ 2022г. – едно забавно и емоционално лято

През учебната 2021/2022 г. училището бе включено в списъка на одобрените за финансиране училища по НП „Отново заедно“ по Постановление №378/10.11.2021г. 

В изпълнение на националната програма месец юли  2022г. се  проведе ученическо туристическо пътуване в Международен детски лагер "Чавдар" в  Обзор. 

Брой ученици - 39. Брой ръководители - 5.